теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банките усилено понижават лихвите по кредити и депозити


от Екип MoitePari.bg
1 гласа2784 прочитания

Месечният доклад на анализаторите от MoitePari.bg сочи, че банките продължават с понижаване на лихви по срочни и безсрочни депозити и през април. Понижението в лихвените нива е както обичайно досега – в диапазона между 0,10-0,20 пр.п. Само една от 6 банки предприе подобрение, стартирайки нова оферта, която е с по-високи лихви от останалите.

Преустановяването на оферти по депозити продължи и през април, като две банки са предприели такива действия през изминалия месец.

През април активността на банките по отношение промени в условията по кредити беше необичайно висока. Април беше месеца, в който банките показаха една от най-високите активности за последната една година. Седем бяха трезорите предприели стъпки към промяна на условията по своите жилищни кредити и пет при потребителските. Промените бяха преимуществено в една посока, а именно – понижаване на лихвите.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към април 2016 спрямо март 2016 г.
Промените по депозити през април, според наблюденията на www.MoitePari.bg са следните:

БНП Париба С.А.- клон София започна предлагане на нова оферта по промоционалния си срочен депозит в евро. Тя е с 0,10 пр.п. по-ниски лихвени нива от предходната.

FIBank започна предлагане на нов депозит, наречен „Нов депозит“. Той може да бъде сключван за срок от 3 и 6 месеца, като лихвените нива по него са по-високи от стандартната оферта на банката.

Токуда Банк преустанови предлагането на депозитите ТОКУДА Бонус+ и ТОКУДА Аванс+, също така и 30 месечния срок на депозит "Инвест" за нови сделки и нови клиенти. Съществуващите депозити продължават да се олихвяват за съответните срокове по определените за тях лихвени проценти.
Депозитите Токуда Стандарт и Токуда Инвест продължиха да се предлагат с 0,10-0,30 пр.п. по-ниски лихви в лева и евро.

БАКБ преустанови предлагането на промоционални срочни депозити за физически лица.  Банката понижи лихвите по част от офертите си с 0,10-0,20 пр.п.

ТБ Д понижи с 0,40 пр.п. лихвата по 6-месечния си промоционален депозит „Авансова лихва“. Банката започна предлагане на нов промоционален депозит със срок от 24 месеца. Промоцията по депозита е до края на май. Банката понижи и лихвените нива по останалите срочни депозити. Пониженията бяха с около 0,20 пр.п.

Тексимбанк коригираха лихвените нива по срочни депозити в края на април. Стандартният срочен депозит в лева за срок от 1 месеца продължи да се предлага с 0,10 пр.п. по-ниски лихви. При депозитът в евро всички предлагани срочности бяха коригирани, като лихвите спаднаха с 0,10-0,30 пр.п. Единствено при стандартният срочен депозит в евро лихвите вече са с 0,10-0,30 пр.п. по-високи.

Инвестбанк промени лихвения си бюлетин за физически лица. Банката понижи лихвите по по-голямата част от депозитите, като пониженията бяха с 0,20-0,30 пр.п.


БАКБ понижи с 0,10 пр.п. лихвените нива по безсрочния си депозит в лева и евро. 

Пощенска банка понижи лихвите по спестовната си сметка „Мега Плюс“. Пониженията на лихвите бяха с 0,10-0,20 пр.п. Банката увеличи двойно размера на месечната такса за поддръжка на спестовни сметки „Мега плюс“ и „Активни пари“. Таксата от 0,50 лв. вече е 1,00 лв.

Банка ДСК понижи с 0,04 пр.п. лихвата по безсрочния спестовен влог за суми на депозита над 100 валутни единици. Пониженията в лихвените нива имаше и при спестовната сметка „Мотив“ при суми над 10 000 лв.

Потребителски кредити

Данните от доклада на www.MoitePari.bg показват, че през април условията по потребителски заеми са продължили да се подобряват. И през този месец банките са подобрили условията си предимно чрез понижаване на лихви. 

Societe Generale Експресбанк предпие доста корекции в кредитите за физически лица. Банката удължи с една година (от 60 на 72 месеца) максималния срок по промоционалната си оферта, валидна за кредити над 20 000 лв. Промоционалната оферта в евро с лихва 6,5% пък беше заменена от оферта с лихва 6,89%, с което на практика бяха изравнени лихвените нива по левововите и евровите оферти.
Банката повиши с 1,00 пр.п. (от 4,99% на 5,99%) лихвата по другия си промоционален кредит „Експресо“, валиден при суми на кредита над 25 000 лв. И тук, както и при другата промоционална оферта максималния срок на кредита беше увеличен с една година (от 36 на 48 месеца).

Пощенска банка удължи срока на промоцията по потребителски кредити, която изтече в края на март. Така до края на месец юни банката ще събира с 50 лв. по-ниска такса за разглеждане на документи.

В началото на април ПроКредит банк подобри условията по потребителските заеми. Банката понижи лихвените нива по тези продукти с 1,00 пр.п.

Fibank подобри условията по потребителски кредити. Банката понижи с 0,70 пр.п. лихвените нива по всички потребителски заеми в лева и евро.

ОББ удължи срока на промоцията „без такса за кандидатстване“ по всички потребителски кредити, както и промоционалната лихва по „Обединен кредит без превод на работна заплата. Промоцията е валидна до края на юни.


Пощенска банка удължи срока на промоцията по кредитни карти Visa Classic и безконтактните MasterCard Standard и MasterCard World. До края на юни банката не начислява такса за разглеждане на документи по тези продукти.

УниКредит Булбанк не продължи срока на промоционалната кампания по кредитни карти MasterCard Standard. В резултат на това банката върна стандартните лихвени условия по картата, както и годишната такса за обслужване на картата.
Банката стартира нова промоция този път по новоиздадени кредитни карти Visa Classic. От април до края на юни 2016 г. банката предлага преференциални условия:
- 0 лв. такса обслужване за първите две години. След изтичане на първите две години – 25 BGN;
- 1.35% промоционален месечен лихвен процент върху ползваната и невъзстановена в рамките на гратисния период сума от лимита;
- Възможност за награда - екскурзия по избор на стойност 2 000 лв.


През април www.MoitePari.bg отчита засилена активност на банките по отношение промяна на условията по своите продукти.

Пощенска банка промени условията по ипотечния си кредит „Активен дом“ като повиши лихвата по него с 0,50 пр. п. Условията по останалите продукти останаха непроменени и са валидни в настоящия им вид до 30.06.2016 г.

Инвестбанк понижи лихвата след първата година по кредит „Домашен уют“ за клиенти с доходи от трудов договор, от договор за управление, за клиенти с осигурителен доход над 2000 лв. и за моряци. Понижението беше с 0,50 пр.п. и е валидно при пълна отговорност на кредитополучателя. Банката създаде също така кредит от същия вид, при който фиксира лихвата за първите 5 г.

Следващата банка с промени в условията по жилищни кредити беше ПроКредит банк. По стандартния кредит лихвите бяха понижени с 0,90 пр.п., ако клиентът поеме пълна имуществена отговорност. При ограничена отговорност, лихвите бяха повишени с 0,35 пр.п.
Кредитът с фиксирана лихва за първите 10 г. претърпя сходни корекции. При пълна отговорност на кредитополучателя лихвите бяха понижени с 0,70 пр.п., а при ограничена отговорност – повишени с 0,55 пр.п.
По всички кредити таксата за оценка на обезпечение се завишава от 50 лв. на 120 лв. Таксата за обслужване на разплащателна сметка се намалява наполовина за левовите кредити – от 4 лв. на 2 лв. Таксата за предоговаряне се трансформира от 0,50%, мин. 10 валутни единици в 0,25%, мин. 50 валутни единици.

Интернешънъл Асет Банк също беше сред банките с промени по своите продукти.
По кредит „Асет Жилище“ настъпиха следните промени:
- В лева
За първите 2 години при пълна отговорност на кредитополучателя лихвата беше понижена с 2 пр.п. За останалия срок – при пълна отговорност лихвата се понижи с 2,68 пр.п., а при ограничена – с 0,397 пр.п.
- В евро
За първите 2 години при пълна отговорност на кредитополучателя лихвата беше понижена с 0,31 пр.п. За останалия срок – при пълна отговорност лихвата се понижи с 0,602 пр.п., а при ограничена – с 0,222 пр.п.
По кредита се въвежда такса за разглеждане на документи в размер на 120 лв. Въвежда се също така и такса за кредитен анализ в размер на 0,10% от размера на кредита, минимум 100 лв. Таксата за ангажимент се повишава от 0,375% на 0,50%.
По „Универсален кредит“  настъпиха следните промени:
- В лева
За първите 2 години при пълна отговорност на кредитополучателя лихвата беше понижена с 2 пр.п. За останалия срок – при пълна отговорност лихвата се понижи с 2,05 пр.п., а при ограничена – с 0,55 пр.п.
- В евро
За първите 2 години при пълна отговорност на кредитополучателя лихвата беше понижена с 1,70 пр.п. За останалия срок – при пълна отговорност лихвата се понижи с 1,82 пр.п., а при ограничена – с 0,32 пр.п.
По кредита се промени таксата за разглеждане на документи. От 96 лв. се повишава на 120 лв. И при този кредит се въвежда такса за кредитен анализ в размер на 0,10% от размера на кредита, минимум 100 лв.

Следващата банка с промени беше Тексимбанк. Лихвата по кредита претърпя трансформация, като той вече ще се предлага с плаваща лихва за целия срок, вместо с промоционална лихва за първите 12 месеца. Максималната сума по кредита беше завишена значително – от 100 000 евро на 300 000 евро, а срокът от 180 на 360 месеца. Увеличен беше и максималният процент на финансиране от страна банката – от 70% на 85%. Таксата за разглеждане на документи от 0,15%, максимум 55 евро се преобразува във фиксирана такса в размер на 75 евро.

УниКредит Булбанк промени условията по своите стандартни ипотечни кредити. Отпадна разделението на кредитите на суми до 150 000 лв. и над 150 000 лв., респ. нивата на лихвите в зависимост от това. Беше въведено разделение само на база процента на финансиране от страна банката, като лихвените нива започват от 5,30% в лева и от 6,80%, в евро.
Промоционалните условия са в сила до края на май 2016 г.

Последната банка, която промени условията по жилищните си кредити беше Societe Generale Експресбанк. Банката промени условията само по кредита си с фиксирана лихва за първите 2 години, в лева. За промоционалния период лихвата беше понижена с 0,71 пр.п., а за останалия срок – с 0,26 пр.п. С 50% е намалена таксата за разглеждане на документите.
Условията са в сила до 29.07.2016 г.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити
Токуда, Търговска Банка „Д“ и Инвестбанк бяха банките, които понижиха лихвите по 3-месечни депозити в лева през април. Корекциите бяха в диапазона между 0,10 и 0,20 пр.п. Единствената банка, която подобри ЕГЛ по най-добрата си оферта, участваща в Индекса беше Fibank.Трезорът започна предлагане на „Нов депозит“. С това ЕГЛ по най-добрата оферта на банката, участваща в Индекса се повиши с 0,41 пр.п. в лева и с 0,32 пр.п. при депозита в евро. Поради високият относителен дял на Fibank в Индексите на MoitePari.bg това доведе до покачване в стойностите и на двата Индекса. Този в лева се повиши с 0,09 пр.п. на месечна база (от 0,24% на 0,32% в края на април. Индексът в евро се повиши с 0,07 пр.п. отново на месечна база (от 0,26% на 0,33 пр.п. в края на април).

Потребителски кредити с и без поръчители

Без поръчител
Една единствена банка промени оферта, участваща в Индекса и това беше Fibank. Банката понижи лихвения процент по офертата си с превод на работна заплата. Това понижи ГПР по нея с 0,76 пр.п. Въпреки това обаче стойността на Индекса отчете повишение на месечна база с 0,19 пр.п. (от 12,84% в края на март на 13,02% в края на април). Това повишение се дължи на неценови фактори, като увеличаване относителния дял на банки със скъпи оферти в Индекса. 

С поръчител
ПроКредит банк понижи лихвата по кредита с поръчител и с превод на работна заплата. Това доведе до понижаване на ГПР по кредита с 1,11 пр.п. И тук, както и при Индекса без поръчители през април се отчете повишаване в стойността на Индекса на месечна база. Той се повиши с 0,31 пр.п. (от 13,15% в края на март на 13,46% в края на април). И тук повишението се дължи на факта, че банки със сравнително скъпи оферти увеличиха своя дял в Индекса.

Ипотечни кредити в лева и евро
През април, въпреки множеството корекции при голям брой банки, влияние върху индексите оказаха само 2 банки. Промените при тях не бяха достатъчни са изразителна промяна на индексите. Въпреки това и двата показателя отчетоха поредно понижение. Индексът в лева се понижи до ниво 6,07%, което е с 4 б.п. по-малко в сравнение с мартенската му стойност. Единствен фактор за промяната на индекса беше корекцията в условията на УниКредит Булбанк. Най-доброто предложение на банката се подобри с 21 б.п. в резултат на подобряване на лихвените нива по този продукт.
Евровият индекс се подобри с 5 б.п. до ниво от 6,24%. Банките повлияли стойността на индекса бяха две. Инвестбанк подобри най-доброто си предложение с 0,47 пр.п. Причината е понижение на лихвата в сходен размер. Втората банка, повлияла индекса беше УниКредит Булбанк. Нейното най-добро предложение се подобри с 21 б.п. Причината и тук е понижение на лихвата.

ЕКИП на www.MoitePari.bg 
MoitePari.bg - Българският финансов пътеводител
www.moitepari.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции


Сравнете всички оферти за потребителски кредити от банкови институции


Сравнете всички оферти за срочни депозити