теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банковата система генерира по 5 млн. лв. печалба на ден

Миналата година банките постигнаха рекордна печалба от 1,7 млрд. лв. Базата за 2019 г. е вдигната, но резултатите за първото полугодие говорят за може би поредна добра година.
от Иван Стойков
0 гласа1130 прочитания

Печалба на банковата система

БНБ оповести данните за състоянието на банковата система и според тях към края на юни печалбата на банките е достигнала нови върхове.

За първата половина от годината банките са успели да генерират обща печалба за системата в размер на почти 920 млн. лв.


Постигнатата печалба е с 15% по-висока спрямо печалбата на банковата система за първото полугодие на 2018 г. Миналата година беше много успешна за банките и те приключиха с рекордна печалба от 1,7 млрд. лв. Въпреки така заложената висока база за 2019 г., резултатите за първото полугодие говорят за може би поредна добра година за банките. Разбира се, данните са едва към средата на годината и тепърва ще проследим представянето на банките през другата й половина. Засега „заявката“ изглежда висока и 2019 г. може да се окаже с нова рекордна печалба за банковата система

Колко печелят банките на месец


Според данните на БНБ:

  •   98 млн. лв. средно на месец през 2017 г.;
  • 140 млн. лв. средно на месец през 2018 г.;
  • 153 млн. лв. средно на месец за първото полугодие на 2019 г.

От какво печелят банките


Краткият отговор на този въпрос, според отчета за приходите и разходите на банковата система е - от растящи лихвени приходи и в същото време намаляващи разходи.

  • Приходи от лихви

От началото на годината банките демонстрират стабилни лихвени приходи, които формират 70% от нетния оперативен доход на банковата система. Основен източник на лихвени приходи, разбира се е кредитирането. Темповете, с които то расте (7% ръст спрямо първото полугодие на 2018 г.) оказват своето положително въздействие и за първите 6 месеца на годината лихвените приходи възлизат на 1,52 млрд. лв. Това е ръст от почти 2% спрямо същия период на миналата година. Основна роля за ръста в кредитирането имат исторически ниските лихвени нива и все още активния имотен пазар. Според лихвената статистика на БНБ от началото на годината средно на месец се отпускат около 500 млн. лв. потребителски кредити и около 300 млн. лв. ипотечни.

  • Приходи от такси и комисиони.

При втория по значимост източник на приходи, банковата система също отчита ръст на годишна база. Приходите от такси и комисиони достигнаха размер от 646 млн.лв. (7,5% ръст спрямо същия период на миналата година).

Постигането на добрите финансови резултати не би било така изразено, ако не беше налице и оптимизацията на разходите.

  • Разходи за лихви

Продължава тенденцията на оптимизирането на този вид разходи и понижаването на лихвените нива по депозити допринасят в голяма степен за това. На годишна база разходите за лихви в банковата система се понижават с 5% до 143 млн. лв., спрямо 150 млн. лв. година по-рано.

  • Административни разходи

Сред разходите в банковата система, административните заемат най-голям дял. За 6-те месеца от началото на годината този вид разходи достигат размер от 820 млн., като повече от половината от тях (54%) са разходи за персонал. На годишна база административните разходи се понижават с около 1%, основно в резултат на свиване на т.нар. „други административни разходи“. Разходите за персонал от своя страна се увеличават с 5% спрямо първото полугодие на 2018 г.

  • Разходи за такси и комисиони

Възпиращ ефект за по-добър финансов резултат оказват разходите за такси и комисиони. За първите 6 месеца на годината те достигат 101 млн. лв., спрямо 83 млн. лв. за същия период на 2018 г. Увеличението е в размер на 22%.
Свързани теми
Свързани ключови думи