теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Без нови предложения от банките през август


0 гласа1192 прочитания

Обичайните понижения на лихви по депозити не бяха изненада и през август. Макар промените да бяха ограничени, те все пак бяха в посока надолу. Две банки понижиха лихви по свои продукти през август. Сходна беше активността на банките и при потребителските кредити. Промените на банките бяха свързани с преустановяване или удължаване срока на промоции по тези продукти. Общо 4 бяха банките, които предприеха такива действия, като половината от тях удължиха срока на промоционалните си оферти, а другата половина не сториха това и спряха тяхното предлагане.

През отминалия месец нито една банка не предложи новости по жилищни кредити на своите настоящи и бъдещи клиенти.

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към август 2018 спрямо юли 2018 г.Срочни депозити

Намерете най-добрата оферта за срочен депозит

Леко раздвижване в офертите по срочни депозити отчитат анализаторите от MoitePari.bg през месец август. Общо 4 банки предприеха корекции в офертите по тези продукти. 

Ти Би Ай Банк предприе корекции в лихвените по срочни депозити в първия ден на август. Банката понижи лихвените нива по срочния депозит „Привилегия“ в лева и евро с 0,05-0,10 пр.п. При офертата в щатски долари обаче се забеляза повишение в лихвите, което беше с 0,10 пр.п. в сравнение с предходните лихвени нива.

Fibank удължи срока на промоцията по юбилейния промоционален депозит за физически лица. Условията останаха непроменени, а срокът беше удължен до края на месец септември.

Токуда Банк прекрати предлагането на депозит „Токуда Инвест“ за срок от 12 месеца.  При останалите срочности депозитът продължи да се предлага 0,1-0,30 пр.п. по-ниски лихви. 

Инвестбанк понижи лихвите при стандартния срочен депозит и депозит „Екстра“. Корекциите бяха в диапазона между 0,05 и 0,20 пр.п. 

Спестовни сметки

Намерете най-добрата оферта за спестовна сметка

Ти Би Ай Банк понижи лихвите по спестовна сметка „Свободни пари“ с 0,05 пр.п. Промяната засегна офертите в лева и евро.

Потребителски кредити

Намерете най-добрата оферта за потребителски кредит

Промените на банките при офертите за потребителски кредити бяха свързани с преустановяване или удължаване срока на промоции по тези продукти. Общо 4 бяха банките, които предприеха такива действия, като половината от тях удължиха срока на промоционалните си оферти, а другата половина не сториха това и спряха тяхното предлагане. 

Fibank удължи срока на промоцията по юбилейния потребителски кредит. Условията останаха непроменени, а срокът беше удължен до края на месец септември.

Райфайзенбанк преустанови предлагането на промоционалната оферта за потребителски кредит за клиенти с нетно трудово възнаграждение минимум 3 000 лв.

Пощенска банка удължи промоционалните условия по потребителски кредити до 15.09.2018 г. Промоционалните оферти са валидни за клиенти, работещи в одобрени от банката фирми и институции.

Д Банк не удължи срока на промоционалната кампания по потребителски кредити. Промоцията на банката се изразяваше в предоставяне на отстъпка от лихвата при ползване на пакет „Алегро“ или „Модерато“ и кредитна карта. В резултат на това банката преустанови предлагането на тези оферти. Срокът на кампанията беше до края на юли.

Кредитни карти

Намерете най-добрата оферта за кредитна карта

Fibank удължи срока на промоцията по бизнес кредитни карти. Според промоционалните условия банката не начислява такса за поддръжка за първите 25 месеца. Условията на промоцията останаха непроменени, а срокът беше удължен до края на месец септември. 

Жилищни и ипотечни кредити

Намерете най-добрата оферта за ипотечен кредит

През отминалия месец активността на банките беше изключително ниска. Август 2018 г. беше сред малкото месеци, в които практически липсват нови предложения от банките. Нито една банка не предложи новости на своите клиенти. Изключение направи само ЦКБ, която намали процента на финансиране при рефинансиране на кредит в големи градове. При пълна имуществена отговорност на кредитополучателя тя беше понижена от 95% на 90%.

В края на месеца Банка ДСК удължи срока на валидност на актуалните си условия по продукти до края на месец октомври.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити
Ти Би Ай и Инвестбанк бяха банките, които предприеха промени в офертите, участващи в индексите на MoitePari.bg през месец август. Първата понижи лихвата по 3-месечния депозит „Привилегия“ в лева и евро. В резултат на това ЕГЛ спадна с 0.09 пр.п. Инвестбанк понижи лихвата по 3-месечния стандартен срочен депозит. В резултат на това ЕГЛ се понижи с 0.19 пр.п. Тези промени почти не повлияха върху крайните сточности на индексите. В края на август индексът в лева и евро вече е 0.04%.

Потребителски кредити
Без поръчители
Търговска банка Д не удължи промоцията по потребителките кредити и върна стандартните условия по тях. Това не доведе до промяна в стойността на Индекса без поръчители, който в края на август е 12.23%.

С поръчители
Нито една банка не предложи новости в офертите си по потребителски кредити, участващи в индекса през месец август. Така той запази нивата си от предходния месец – на 12.16%.

Ипотечни кредити в лева и евро
При липсата на каквато и да е активност от страна на банките, индексите закономерно запазиха юлските си стойности. Нито левовият, нито евровият индек претърпяха корекции и останаха на нива съответно от 4,90% и 4,86%.

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg