теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Брошура на ФГВБ „Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете”, издание 2019 г.


0 гласа846 прочитания

С любезното съдействие на МОИТЕ ПАРИ Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) Ви представя актуализираната си брошура „Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете”, издание 2019 г. Надяваме се в нея да намерите отговорите на основните въпроси за това как са защитени средствата Ви в банките.

Брошурата, която Ви представяме, описва на популярен език системата за гарантиране на влоговете в България. Информацията в нея е представена под формата на въпроси и отговори и е тематично обособена в шест раздела: общи въпроси, свързани с гарантирането на влоговете; лимит на гаранцията и срок за изплащане; съвместен влог и влог в полза на трето лице; процедура за изплащане; изплащане на гарантираните влогове в клоновете на банки от други държави – членки на ЕС; и обща информация за ФГВБ. За по-голяма яснота са предоставени примери.

ФГВБ е юридическо лице, създадено през януари 1999 г. Като осигурява защита на влоговете в банките и изплаща гарантираните суми по тях, Фондът допринася за стабилността и доверието във финансовата система в страната.

ФГВБ гарантира пълното изплащане на паричните средства на вложителите във всяка отделна банка – член на системата за гарантиране на влоговете, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Гарантирани са влоговете на граждани и фирми, в левове и в чуждестранна валута.

Брошура-гарантиране на влоговеto the PDF!