теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Депозити, спестовни сметки и техните алтернативи


от Екип MoitePari.bg
14 гласа13064 прочитания

Вижте какви рискове крият различните инвестиционни инструменти и кой е най-сигурният начин за гарантирана доходност

Репортерът на TV7 и NEWS7 Диян Колев провери кои са основните финансови продукти, които се предлагат на пазара, и кои от тях са най-атрактивни за физическите лица. Най-масовата практика е парите да бъдат вложени в банки или да бъдат инвестирани – в спестовна сметка, стандартен или структуриран депозит, взаимни фондове и ценни книжа.

Резултати от онлайн проучване на банковия пазар показват, че 53% от клиентите на банките в България имат активна спестовна сметка, като основен мотив за откриването й е възможността за теглене и довнасяне на суми по всяко време.

Независимо, че един от водещите фактори за пренасочване към спестовна сметка е избягването на данъка върху лихвите от депозит, това не се оказва решаващо за българските клиенти. Според резултатите от друго проучване 34% от потребителите притежават спестовна сметка от повече от три години – т.е. доста преди законът да бъде приет и да влезе в сила. 25% от хората са заявявили, че нововъведеният данък е причината да открият спестовна сметка.Спестовните сметки се предлагат във всички банки, които предлагат частно банкиране. Там лихвата е фиксирана, определя се за конкретен период и варира между 3, 4 и 5% на годишна база.

Структурираните депозити са хибрид между срочен депозит  и инвестиция на капиталовия пазар. Една част от парите се олихвява с точно определен процент, а останалата част се инвестира, като доходността зависи от стойността на ценните книжа на пазара. В най-лошия случай клиентите ще получат минимална гарантирана доходност.

Друг, макар и по-непопулярен продукт, е застраховката "Живот" със спестовен характер. Този нетрадиционен банков продукт на теория може да ни донесе доходност, която се определя от доходността на инвестиционния портфейл на компанията за изминалата година. С други думи, ако компанията е успешна, и ние ще имаме някаква печалба.

При доброволното пенсионно осигуряване всеки месец отделяме пари от заплатата си. Така през годините, през които работим, се натрупва определена сума, с която ще можем да разполагаме, когато се пенсионираме.

Инвестициите в ценни книжа са един от по-познатите продукти на българския пазар. През 2008 г. обаче крахът на световните пазари, а и на българската борса ни показаха колко висок е рискът от инвестиция в подобни продукти. Те могат да ни донесат много бърза и висока печалба, но има и голяма опасност да унищожат спестяванията ни.

Все по-голяма популярност набира инвестицията във взаимни фондове. На практика тя позволява на хората, които участват в даден взаимен фонд, да инвестират индиректно като големите играчи. Приходът, който се получава, обикновено се споделя между банката, която в тази ситуация се явява агент по сделката, и този, който инвестира.

Заради относително високата цена на депозитите в България, приходът от нискорискови инвестиции във взаимни фондове е сравним с това, което бихме получили от обикновен депозит. Разликата е, че обикновеният депозит е защитен от държавата – до 100 хил. евро по европейските правила.

Оказва се, че все още депозитът е най-изгодната форма за спестяване, коментира банкерът Левон Хампарцумян. Според него обаче това ще се промени с времето. Когато икономиката тръгне да се развива и кредитите и депозитите поевтинеят, тези взаимни схеми за инвестиране вероятно ще станат по-доходни отколкото простия депозит. Такава в момента е ситуацията в повечето западноевропейски страни.

Сравнете всички оферти за срочни депозити

Сравнете всички взаимни фондове

Сравнете всички оферти за спестовни сметки