теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Депозитът – най-подходящото средство за краткосрочно спестяване


от Деян Василев
5 гласа5652 прочитания

Статията е част от поредицата – „Как да управляваме спестяванията си”

Автор: Деян Василев, Изпълнителен директор на MoitePari.bg


Как е най-добре да спестяваме и управляваме парите си? Този въпрос си задава всеки българин, който осъзнава, че трябва да спестява, за да си гарантира финансова сигурност през утрешния ден. И докато заделянето на пари всеки месец е най-ключовият резултат от оптимизирането на месечните разходи, то разумното управление на спестяванията е не по-малко важно. 

В настоящата поредица от статии „Как да управляваме спестяванията си” имам за цел да анализирам точно какво означава разумен подход в различните ситуации – понякога се изисква консервативен подход, понякога – балансиран, а понякога е оправдан и агресивният подход – всичко се определя от времевия хоризонт на спестяване, който си поставя човек, както и от индивидуалното отношение към очакваната доходност и склонността да се поема риск.

Лихвите спадат, спестяванията в банки растат

Хората в България традиционно подхождат много консервативно към спестяванията си. Въпреки банковите фалити през 90-те години, както и фалита на КТБ през 2014 г. , хората знаят, че това е нискорисков начин за спестяване, защото Фондът за гарантиране на влоговете в банките осигурява защита на суми до 196,000 лева в една банка.

И ако в миналото се предлагаха и много високи лихви по депозитите, сега вече те по-скоро достигат и се стабилизират на историческо дъно. През последните години доходността е намаляла от 7 % през 2009 , 3 до 4 % през 2013 и сегашните нива от 0.3 % до 2 %. (Виж индекса МП Депозити (BGN) на MoitePari.bg от 2009 г. насам). Въпреки спада на лихвите през последните години, през 2015 банковите влогове на домакинствата са нараснали с 6,5 милиарда лв. от 36.9 млрд лв. през октомври 2014 г. на 43.4 милиарда лева към октомври 2015 г.

На какво се дължи това очевидно логическо противоречие и разумно ли е това поведние на вложителите? Краткият отговор: в краткосрочен план – да, в дългосрочен план – не.

Краткосрочният план в развитите пазарни икономики

В Западна Европа и САЩ, дори и в Централна Европа,  лихвите по банкови депозити от крайно време са изключително ниски: нисък риск – ниска доходност (закон)! Никой не се чувства обиден на банките, че го „прецакват” с по-ниски лихви просто защото има редица други инструменти – взаимни фондове, акции, облигации, доброволни пенсионни фондове, които като цяло реализират по-добра доходност при по-високо ниво на риск. За тях ще говоря подробно в следващите статии.

Но сега отново – кога все пак е нормално хората да влагат част от парите си в банка? Разковничето е едно: когато тези пари ще ти трябват в краткосрочен план. Краткосрочен план е разтегливо понятие според всеки човек, но като правило означава срок до 3 години. В такъв период от време, за нас е важно да запазим капитала си от флуктуации, като осигурим минимална ниско рискова доходност. В такива случаи срочните банкови депозити са най-предпочитания инструмент.

Пример за краткосрочна цел за спестяване може да бъде заделянето на „бели пари за черни дни”, като целта е да можем да покрием текущите си разходи за поне 6 месеца, в случай на безработица, авария или здравословен проблем. Други възможни цели са спестовен фонд за почивка, автомобил, самоучастие за покупка на жилище, здраве и т.н. Списъкът с краткосрочни цели за спестяване не е изчерпателен, но ви дава представа от най-важното – кога е най-разумно да го използвате.

Кои депозити да избера

Най-добрият начин е да сравните всички депозити от всички банки на сайта MoitePari.bg. Все пак, освен лихвата, трябва да отчетете и стабилността на банката и удобството да банкирате. Например Депозити с бъдеще на банка BNP PARIBAS предлага удобно онлайн откриване на депозита, като съчетава сигурност, доходност и надеждност за фиксирани срокове от 12 или 24 месеца.

Вместо заключение – обобщение

Срочният банков депозит е най-доброто средство за краткосрочни спестявания до 3 години, сигурно, носи гарантирана фиксирана доходност под 2 % и е ликвидно (може дори предсрочно да изтеглите депозита срещу намаляване на лихвата, която ще получите).
В следващата статия от поредицата ще разгледам другия край на спектъра – дългосрочните спестявания – за пенсия.