теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Добавихме към пъзела нови два фонда от масовата приватизация - "Индустриален капитал" и "ПФ Варна".


от Екип MoitePari.bg
1 гласа2425 прочитанияВ началото на юли стартира кампанията на MoitePari.bg „Koлĸo cтpyвaт aĸциитe ми oт мacoвaтa пpивaтизaция и ĸaĸви дивидeнти ca oбявeни зa пoлyчaвaнe“. Целта ни е с общи усилия да проучим иcтopията нa бившите приватизационни фондове, да съберем информация дaли дpyжecтвoтo e публично, в лиĸвидaция или пъĸ cпpянo oт тъpгoвия, ĸaĸтo и дoпълнитeлнa пoлeзнa инфopмaция.

Какво открихме до тук?

Новите 2 бивши приватизационни фонда, за които вече разполагаме с информация, са:

Ново име

„Индустриален капитал-холдинг“ АД
Старо име

ПФ "Индустриален Капитал" АД
Контакти

София 1000, ул. "Бачо Киро" №8
Teл: (02) 980 26 48; 359 2 980 34 38
E-Mail: office@hika-bg.com
Директор за връзка с инвеститорите: p.bratoev@hika-bg.com
Сайт: http://www.hika-bg.com/

На 26.06.2007 г. е проведеното общо събрание, акционерите на Индустриален Капитал Холдинг, на което е взето решение за увеличаване на капитала от 1.944 млн. лв. на 7.776 млн. лв., чрез собствени средства. По този начин всеки акционер ще получи по 3 безплатни акции за всяка притежавана.

На 21.06.2011 г. Общото събрание на акционерите на Индустриален Капитал Холдинг АД отново е  взето решение за удвояване капитала на дружеството от 7 775 980 лева на 15 551 960 лева чрез превръщане на неразпределената печалба за предходни години и част от резервите в капитал . За целта ще бъдат издадени 7 775 980 нови поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лв, равни на 7 775 980 лв, като новите акции, които се издават, се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.

Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала, имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.  На събранието е взето решение инвестиционният посредник, който да обслужи увеличаването на капитала да бъде "БенчМарк Финанс" АД.

В края на юни 2017 г. е взето решение на Общо събрание на акционерите на Индустриален Капитал Холдинг АД да разпредели 54% от печалбата за през 2016 г. под формата на дивидент. Това става ясно от покана за свиканото на 28 юни общо събрание на акционерите.

За дивидент ще бъдат разпределени 818 524,21 лв., или 54% от общата печалба за 2016 г., която е в размер на 1 516 584,06 лв. Остатъкът от нея в размер на 698 059,85 лв. ще остане като неразпределена печалба.

По-важните условия, при които ще се изплащат дивидентите са:
- брутна сума на дивидента: 0,05263 лв. на акция
- нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,05 лв. на акция 
- начало на изплащане на дивидента: 1 септември 2017 г. 
- право да получат дивидент за 2016 г. имат акционерите, вписани в книгата на акционерите най-късно до 12 юли 2017 г.

Важно: Начална дата за изплащане на дивидент е 01.08.2017 г.!

Борсов код на дружеството 4I8.

Следете подробности и се включете в дискусията тук: http://forum.moitepari.bg/posts/t545-Industrialen-Kapital-Kholding---Industrialen-Kapital 

Следващият фонд, за който вече разполагаме с информация е:

Ново име

"Холдинг Варна" АД
Старо име

ПФ „Варна“ АД
Контакти

Гр.Варна 9006 к.к. „Св. св. Константин и Елена“,
Административна сграда
тел.: (+359) 52 663 765
факс: (+359) 52 663 767
Email: office@holdingvarna.com
Сайт: www.holdingvarna.com

"Холдинг Варна" е част от групата на "Химимпорт". Холдингът е сред онези, чиито акции се търгуват активно на борсата и държи сравнително висока цена на акция. Към 15.08.2017 г. една акция се търгува на 33.60 лв. за брой.

В края на 2008 г. успешно приключва увеличението на капитала на дружеството от 2 099 567 лв. на 5 235 900 лв., чрез издаване на нови акции, като по сметка на холдинга са постъпили 68 999 326 лв., заради високата емисионна цена на новите книжа от 22 лв. на една акция. Емисионната цена на новите акции (22 лв.) е била по-ниска от счетоводната стойност на една ценна книга (малко над 30 лв.). Това позволява на новите акционери да купуват акции по-евтино от реалната стойност, която притежават за акция старите акционери.Няма данни след 2004 г. дружеството да е изплащало дивиденти.

Борсов код на дружеството 5V2.

Следете подробности и се включете в дискусията тук http://forum.moitepari.bg/posts/t572-Kholding-Varna-A--PF--Varna 

Какво остава?

Остават още 70 приватизационни фонда, които трябва да бъдат проучени. Споделяйте информацията, с която разполагате за дружествата на адрес http://forum.moitepari.bg/category/16-MASOVA-PRIVATIZACIJa. Нека заедно сглобим пъзела за всеки един от 80-те фонда. През месец септември ще публикуваме обобщен анализ, въз основа на събраната информация във форума.