теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Добавихме към пъзела нови два фонда от масовата приватизация - "Ви-Веста Холдинг" и "Булгар Чех Инвест"


от Екип MoitePari.bg
1 гласа3421 прочитания
В началото на юли стартира кампанията на MoitePari.bg „Koлĸo cтpyвaт aĸциитe ми oт мacoвaтa пpивaтизaция и ĸaĸви дивидeнти ca oбявeни зa пoлyчaвaнe“. Целта ни е с общи усилия да проучим иcтopията нa бившите приватизационни фондове, да съберем информация дaли дpyжecтвoтo e публично, в лиĸвидaция или пъĸ cпpянo oт тъpгoвия, ĸaĸтo и дoпълнитeлнa пoлeзнa инфopмaция.
Какво открихме до тук?

Новите 2 бивши приватизационни фонда, за които вече разполагаме с информация, са:

През 1996 г “Ви-Веста Холдинг” ЕАД става учредител и основен акционер на едноименния Индустриално-аграрен приватизационен фонд(ИАПФ), който участва активно в процеса на масовата приватизация в България. След проведените три тръжни сесии, фондът заема стабилни позиции в над 20 предприятия от различни отрасли. От м.септември 1997 г ИАПФ “Ви-Веста” се трансформира в холдингово дружество под името “Булвеста Холдинг” АД.


Общото Събрание на акционерите на "Булвеста Холдинг"АД е гласувало дивидент за 1997 г., 1998 г. и 2000 г., като той вече е изплатен на акционерите.

Ново име

"Булвеста холдинг" АД
Старо име

Индустриално-аграрен ПФ "Ви Веста" ЕАД
Контакти

1700 София
"Витоша ВЕЦ Симеоново" 999
Тел:02/962 87 68 
Факс: 02/962 87 58
e-mail:b.v.h@vivesta-bg.com
Сайт: http://www.bulvesta-bg.com

На общото събрание на акционерите, проведено през м. юни 2004 г. , бе взето решение да се увеличи капитала на дружеството с 20% , като се капитализира реализираната през 2003 г. печалба . Вместо дивидент всеки от акционерите придоби пропорционален брой нови акции , в зависимост от дяловото си участие . За новопридобитите безналични акции от увеличението на капитала на "Булвеста Холдинг" АД на акционерите бе издадена допълнителна депозитарна разписка, която може да бъде получена в офиса на дружеството.
Считано от 01.01.2007г. "Булвеста Холдинг"АД преустанови изплащането на дивидент за 1997г., 1998г. и 2000г., поради изтичане на петгодишния давностен срок.

Акциите на "Булвеста Холдинг" АД се търгуват свободно на "Неофициален пазар на акции" на Българската Фондова Борса, под борсов код 5BV.

Следете подробности и се включете в дискусията тук: http://forum.moitepari.bg/posts/t532-Bulvesta-Kholding---Industrialno---agraren-PF--Vi-Vesta

Следващият фонд, за който вече разполагаме с информация е:

Ново име

"Булгар Чех Инвест Холдинг" АД
Старо име

"Булгар Чех Инвест" АД
Контакти

4700 Смолян
ул."Хан Аспарух" №4
тел.: (359 301) 62 379
факс: (359 301) 62 612 
E-mail: bchi@abv.bg
Сайт: www.bcihsm.com  


БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД (БЧИХ) е учредено през 1996 година като приватизационен фонд с цел придобиване на акции от предприятия, предложени от Държавата за продажба по реда на масовата приватизация. След приключване на първата вълна на масова приватизация, през февруари 1998 г. Приватизационен фонд БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ АД преуредява дейността си като холдингово дружество по Търговския закон и се преименува на БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД.

Капиталът на БЧИХ е 1 191 105 лева (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет лева), разпределени в 1 191 105 (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев. 

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Борсов код на дружеството BCH.

Следете подробности и се включете в дискусията тук: http://forum.moitepari.bg/posts/t533-Bulgar-Chekh-Invest-Kholding---Bulgar-Chekh-Invest

Какво остава?

Остават още 62 приватизационни фонда, които трябва да бъдат проучени. Споделяйте информацията, с която разполагате за дружествата на адрес http://forum.moitepari.bg/category/16-MASOVA-PRIVATIZACIJa. Нека заедно сглобим пъзела за всеки един от 80-те фонда. През месец септември ще публикуваме обобщен анализ, въз основа на събраната информация във форума.Свързани ключови думи