теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Една или две пенсии


от Екип MoitePari.bg
2 гласа3318 прочитания

Какви ще бъдат промените през 2017 г. във връзка с пенсионната система

В последно време се засили дискусията около това - коя пенсия е по-изгодна – само държавната или държавна + частна от пенсионен фонд. Тази дилема се появи след като законово се даде възможност за прехвърляне на натрупаните средства от универсалния пенсионен фонд, управляван от частно пенсионоосигурително дружество, във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) за родените след 31 декември 1959 г. Те могат да изберат да продължат да се осигуряват само в НОИ и всичките им осигуровки в размер на 18.8 % да отиват във фонд „Пенсии“ и да не внасят 5 % от тях в частен фонд. Но този избор не може да стане веднага след започване на работата, защото до 3 месеца трябва да се избере частен фонд или служебно лицето ще се  преразпредели, и чак след първата година от трудовия стаж може да се предпочете само НОИ, като прехвърлянията от НОИ към частен фонд и обратно трябва да спрат 5 години преди да се придобие право на пенсиониране.

Сложно е да се изчисли в дългосрочен план, кое е по-изгодно – една или две пенсии, тъй като нещата зависят от много критерии, които се променят във времето. Пенсионноосигурителните дружества са направили изчисления за 40 годишен период плащане на осигуровки, от 2002 г. до 2041 г., след което една държавна пенсия би била в размер на 1350.39 лв., а  лице, осигуряващо се на двете места, ще получи 1027.65 лв. от НОИ и 337.48 лв. от частния фонд. Тоест  с 15 лв. повече (с 1% по-висок доход). 


На различно мнение е финансовият експерт Любомир Христов и други опоненти на двустълбовия модел, но целта на този материал не е да препоръча единия или другия модел, а да представи основната специфика и бъдещност и на двата модела.  

Какъв е основният принцип, на който е изградено държавното обществено осигуряване (ДОО)? Солидарен - взимат се пари във вид на пенсионни вноски от работещите сега и се дават на днешните пансионери. А бъдещите пенсии (тоест нашите) ще се формират от вноските на работещите тогава. В този солидарен модел размерът на държавните пенсии и броят на осигуряващите е замислен като скачени съдове – колкото по-голям е „съдът“ на работещите, толкова пенсиите ще бъдат по-големи и обратно, но…само замислен. На практика всяка година само от осигурителните вноски се събира една съвсем недостатъчна част за изплащане на пенсиите. Като се има предвид размерът на бюджетите за ДОО през последните години се вижда, че солидарният принцип не може да напълни дори наполовина пенсионния фонд и е необходимо държавата (от събраните данъци) всяка година да дава останалите средства. Статистиката показва, че в България днес 1 работещ издържа 2/3 пенсионер, а след 40 години – 1 работещ ще издържа 1,5 пенсионери.  

Приетият за 2017 година бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) е в размер на 10,4 млрд. лева. От тях заложените постъпления от осигурителни приходи са 5, 615 млрд. лв. и трансферът от държавата е 4,353 млрд. лева. Липсващите средства, тоест дефицитът в ДОО за догодина е в размер на трансфера от държавата – над 4 милиарда лева. Реши се (на 30 ноември 2016 г. след бурни дискусии) до 30 юни 2017 г. минималната пенсия да е 161,38 лева, а от 1 юли - 165,25 лева.

Ако беше се приело (или ако се приеме в бъдеще) предложението за 300 лева минимална пенсия, дефицитът ще нарасне с 1,6 млрд. лева. Освен това вдигането на минималната пенсия би променило цялата логика, на която е изградена държавната пенсионната система и би обезсмислило критериите, по които се изчислява пенсията, защото размерът на държавната пенсия зависи от трудовия стаж и от декларирания осигурителен доход и тази корелация оформя индивидуален коефициент. От този индивидуален коефициент, с който се умножава средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди пенсионирането, зависи размерът на държавната пенсия. Ако се вдигне минималната пенсия, би трябвало да се вдигнат прогресивно всички пенсии, защото би било много несправедливо човек с много по-малко стаж и осигурителен доход да получава колкото този с голям стаж и доход. Това би демотивирало работещите да се осигуряват на реалния си доход, за да получат в бъдеще съответната пенсия, би засилило прикриването на доходи, развило сивата икономика (която и без това си е много развита) и би намалило парите във фонд „Пенсии“.
(Разбира се с тези ниски пенсии не може да се живее и би трябвало да се помисли за други социални механизми за подпомагане на хората с доход под 300-400 лева, но не с увеличаване на минималната пенсия).

Поддръжниците на тезата, че е по изгодно е да се осигуряваш за една пенсия от НОИ, всъщност разчитат, че няма как държавата да не субсидира държавните пенсии, което има своята логика. Но точно с колко през следващите 5-10-20-40 години, е въпрос с повишена трудност, чиито отговор зависи от политически приоритети, развитие на икономиката, макроикономически причини и т.н. 

Реално е държавните пенсии да се увеличат като нараснат постъпления от осигурителни приходи във фонд „Пенсии“, тоест да се увеличи броят на работещите, които декларират осигурителния си доход, или да се увеличи техният доход. А най-добре и двете. И политиката на държавата трябва да е насочена имено в тази насока, като възможни начини за това са – провеждане на последователна икономическа политика, създаване на действащи механизми за борба със сивия сектор, замисляне за провеждане на имиграционна политика – внасяне на работници, създаване на условия за увеличаване на заплатите и други.

А що се отнася до „втория стълб“, който е построен на капиталов принцип, в който родените след 31 декември 1959 г. задължително внасят своите 5 % пенсионна осигуровка, той също претърпя своите метаморфози. Смисълът на този „втори стълб“ е частните пенсионноосигурителни дружества (9 на брой) да инвестират събраните средства от 5 % от осигуряващите се, които са по индивидуални партиди , да реализират доходност, която да се отрази на бъдещата пенсия. Колкото по-удачна е инвестицията, толкова доходността по личната партида ще бъде по-голяма. През последните години обаче общо намаля доходността на капиталовия пазар и това много негативно се отрази на пенсиите по „вторият стълб“, тъй като се реализира малка или дори нулева доходност. Освен това таксите по обслужване на тези партиди, както и разходите на самите дружества, в които влизат и високите заплати, също влияят на негативното отношение към втората пенсия. Не е решено и законодателно, как точно ще се изплащат тези пенсии. Всичко това обвива „вторият стълб“ в една мъгла, от която хората се измъкват, прехвърляйки вноските си към НОИ. Но… трябва да се има предвид, че една  инвестиция на капиталовия пазар трябва да се гледа в дългосрочен план. За по-дълъг период от време по-логично е капиталовият стълб отново да натрупа доходност, той реално създава икономика, тоест събраните средства по личните ви партиди да се индексират с един добър процент и да получавате повече пари от двете пенсии, отколкото само от една – държавна. 
Но да погледнем в близкото настояще, а не само в далечното бъдеще, и да обясним какво ни чака през 2017 г.?

От догодина вноската за фонд "Пенсии" нараства с един процентен пункт.

За 2016 г. осигурителните вноски за държавна пенсия са 17.8 % от брутната работна заплата за лицата, родени преди 31.12.1959 г. и 12.8 % за тези, родени след 1960 г., които допълнително заплащат 5 % вноска за универсален пенсионен фонд (плащането на тези вноски се поделят между лицето и работодателя в съотношение 40:60). От догодина вноската нараства с един процентен пункт за фонд "Пенсии". Така за родените преди 1 януари 1960 г. тя става 18.8% (10.5% за работодателя и 8.3% за работника). За родените след 1 януари 1960 година вноската от 18.8 % се разделя на 13.8% за ДОО (7.7 за работодателя и 6.1 за работника) и 5% за втора пенсия от допълнителното пенсионно осигуряване. (Както казахме при желание всичките могат да се пренасочат към НОИ.)

При всяко положение увеличаването на пенсионната вноска ще се отрази на заплатите през 2017 г., тоест ще плащате малко повече за фонд „Пенсии“, въпреки че по-голяма част от вноската се поема от работодателя, ако сте на трудов договор, и напълно се поема, ако сте държавен служител.

От друга страна пенсиите малко ще се увеличат. От 1 януари 2017 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1.1 на 1.126. От 1 юли 2017 г. пенсиите, отпуснати през предходната година, ще се преизчислят с този коефициент, което ще ги увеличи с 2.4 на сто. Осигуровката се вдига с 1 процентен пункт (и още толкова от 2018 г.). Така от 1 юли 2017 г.. минималният размер на пенсията за стаж и възраст ще се повиши до 165.25 лв. Средният размер на пенсията през 2017 г. се очаква да стигне 341 лв. 

При всяко положение с пенсията си през 2017 година ще може да си купите повече неща, отколкото през 2016 г. , защото номиналният й ръст ще изпревари значително заложената инфлация.