Един от първите въпроси, които всеки решил да кандидатства за кредит си задава, е дали доходите му ще бъдат достатъчни. Съвсем правилно е да се започне с този въпрос, защото кредиторите, имат строги изисквания към доходите. Две са основните изисквания, които кредиторите имат към доходите на кредитоискателите:

1. Да са доказуеми

Да са доказуеми доходите означава пред кредитора да бъде документално доказано възнаграждението, което се посочва. Обичайно това се реализира чрез служебна бележка, копие от трудов договор или други счетоводни документи. Кредитните институции имат достъп до ресурсите на НОИ и могат да направят справка дали посочения от кандидата доход реално е такъв или не.

2. Да са достатъчни

Изискването за определен размер на доход не е новост и при все повече условията оферти зависят именно от това. Банките все по-видимо разграничават различните групи кандидати според размера на дохода им. Когато кредитор поставя условие за доход ще срещнете оферти в два варианта:

- С изискване за доказване на нетен доход;
- С изискване за доказване на осигурителен доход

Разликата между двата вида доход е в отчисленията, които се правят за социални и здравни осигуровки, за безработица, данъци и т.н. Практиката показва, че по-често изискванията са кандидатът за кредит да докаже своя нетен доход. Казано с други думи – чистата сума, която получава месечно. Тук затруднения за кандидата няма, тъй като всеки знае каква сума получава всеки месец. Известно неудобство има, когато трябва да бъде посочен осигурителният доход. Въпреки че много кандидати знаят своя осигурителен доход, има и такива, за които е по-важна чистата крайна сума, а осигурителният доход е просто формалност. Когато трябва да посочат своя осигурителен доход те могат да се възползват от просто аритметично действие, посредством което на база чистия им доход да изчислят осигурителния.

Пример:
Нетен (чист) доход: 1 000 лв.
Осигурителен доход = (Нетен доход : 0,8) = 1 250 лв.
Посоченият пример е приложим за хора с осигурителен доход до максималния за страната 2 600 лв. Всеки, който получава нетен месечен доход над 2 080 лв. може да заяви пред кредитора, че осигурителният му доход е максималния за страната към момента.

Заявете безплатна консултация за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции

Съотношението дълг / доход

Какъвто и да е Вашият доход, той не трябва да надвишава определен процент спрямо всичките Ваши кредитни задължения. Това е съотношението дълг / нетен доход. Всички задължения на кандидата не трябва да надвишават 60-65% от нетния му доход при кандидатстване за ипотечен кредит и между 40 и 60% при кандидатстване за потребителски кредит. 

Пример:
Едночленно семейство с нетен доход 1 500 лв.
Задължения по текущи кредити: 200 лв.
Дълг / Доход: 60%
Възможен максимален размер на вноска по нов кредит: (1 500 * 60%) – 200 = 700 лв
.

Заявете безплатна консултация за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции

Минимален изискуем доход


Кандидатствайки за кредит е добре да се знае, че при формирането на свободния доход, който може да се използва за погасяване на кредит е и т.нар. „минимално изискуем доход на член от домакинството“. Това е доходът, който трябва да е наличен за всеки член от домакинството, след погасяване на всички вноски по кредити. В зависимост от това колко члена е домакинството, кредиторите залагат различни изисквания. Сумите могат да варират от 100 лв. за член от домакинството, до 300 лв. за член от домакинството, ако то е едночленно.

Независимо какъв е източникът на доход, неговият размер пряко влияе върху размера на кредита, който може да си позволи кредитоискателя. Повече по темата как това влияе върху размера на жилищен кредит можете да научите от коментара (Какъв е размерът на жилищния кредит, който мога да си позволя и от какво зависи той?") на Биляна Стоева, кредитен консултант в Кредитланд.