теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Финансиране на малки и средни предприятия


от Екип MoitePari.bg
0 гласа1701 прочитания

На 16.05 беше проведен форум Business & Finance 4.0, „Бизнес финансиране и достъп до капитали“, организиран от сп. Enterprise и портал Moitepari.bg. На форума бяха представени както традиционните начини за получаване на финансиране – оперативни програми, така и нетрадиционните възможности като участие във ваучерни схеми при набиране на капитал през борсата. Посетителите на форума се запознаха и с най-новите тенденции при блокчейн, както и с дейностите, които се очакват да растат в близките няколко години. Форумът завърши с мастър клас, на който беше разигран казус, свързан с оптимизиране процеса на растеж на фирмата. 

Ето и някои от акцентите на форума.

В откриващия панел Д-р Бойко Таков, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) представи мисията и целите на агенцията. Той акцентира на стремежът, свързан с облекчаване на бизнес средата, допитвайки се до различни асоциации. 

Таков представи дейностите за насърчаване на иновационното и технологично развитие на МСП чрез Националния иновационен фонд (НИФ). „Тази година ще стартира десета сесия. В момента върви девета сесия, като към момента са подкрепени 24 компании. Бюджетът ни за 10 сесия е 5 млн. лева. Тук могат да кандидатстват най – различи идеи, защото за разлика от оперативните програми, трябва да има определени проекти, има мониторинг, корекции.“

Намерете най-добрата оферта за бизнес кредит

Като основно предимство той посочи, че за разлика от останалите програми, при тази по Национален иновационен фонд не е задължително да има краен резултат. По този начин тя се оказва подходяща за получаване на финансиране на стартъпи с всякакви идеи.

Таков представи и как функционира ваучерната схема за предоставяне на финансиране на МСП. Той обясни, че има два ваучера: на стойност 5000 лв. и на стойност 20 000 лв. без ДДС. Средствата ще бъдат за различни дейности – разработка на уебсайтове, дигитален маркетинг, информативна и киберсигурност и др. Целта на агенцията е да бъдат финансирани 30 компании.

Веднага след д-р Таков, Христо Стоянов, Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ) представи „Нови финансови инструменти и фондове за МСП 2019-2020“. Той уточни, че основната цел на ЕИФ е да допринася за създаването, растежа и развитието на МСП в страните членки на ЕС, както и в страните кандидатки. В тази част бяха представени активните и бъдещите инициативи. Инициативата InvestBG Equity се очаква да се реализира до края на годината и ще инвестира 110 млн. евро в ново поколение регионални фондове за рисков капитал и капитал за растежа в подкрепа на нововъзникващите компании.

Намерете най-добрата оферта за бизнес кредит


Лилия Димитрова, член на УС на Асоциацията на колекторските агенции /АКАБГ/ представи презентация „Събиране на вземанията “. Тя обясни, че асоциацията работи в полза на потребителите и бизнеса, чрез повишаване на финансовата култура. Тя постави акцент върху действията на организацията, свързани със създаването на законова рамка, свързана със събиране на вземания и потребителската задлъжнялост, която да гарантира справедливо уреждане на отношенията между кредиторите и техните клиенти. Димитрова обясни също, че в процеса за събиране на вземания е много важно през призмата на кредитора да е подписан договор и документи, доказващи съществуването на това вземане. Тя представи и предимствата на извънсъдебното разрешаване на спорове. Допълни също, че най-често в просрочие изпадат младите хора от 18 до 25 г., 2018 г. е годината, в която фирмите отчитат най-добрите си показатели по редовност на плащанията.

Асен Велинов от „Велинов и Партньори“ представи темата „Можем ли да защитим правата си при сключване на договор за кредит“. Той обясни, че предоставяйки заем банката иска задължението да бъде погасено в срок и, че тя печели от лихви и има интерес да си вземе парите навреме. Поради тази причина е важно обезпечението да бъде ликвидно. Той даде съвет да не се подценяват договорните отношения, като много внимателно трябва да бъде анализиран договорът за кредит. Беше обърнато внимание и на формирането на лихвения процент, условията за начисляването му, както и на неустойките по договор. В случай, че фирмите срещат затруднения в обслужването на кредита той препоръча да се направи опит за предоговаряне на условията или кредитът да бъде рефинансиран. 

Това бяха акцентите на панел 1 от форума.

Свързани теми