теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Финансови продукти, в подкрепа на децата ни


от Екип MoitePari.bg
2 гласа3513 прочитания

Когато децата ни са малки, инвестираме много енергия и време в тяхното отглеждането и възпитание. На по-късен етап като тийнейджъри те често очакват от нас сериозна финансова подкрепа, която често определя бъдещия им старт в живота – висше образование, женитба или нов дом. Много родители доста късно осъзнават този важен ангажимент.

Дори да сте пропуснали първите години, никога не е късно да направите нещо, което да осигури подкрепа и сигурност на децата ви, когато те станат пълнолетни. В зависимост от поставените цели, както и от времето, с което разполагате до навършване на тяхното пълнолетие, може да изберете различни финансови продукти. Тук ще ви запознаем с основните възможности, създадени за деца, техните предимства и недостатъци:

1. Банкови сметки за деца – предлагат доходност, по-висока от тази по стандартните сметки. Специфичното при тях е, че когато титуляр на сметката е лице под 18 години има законови ограничения при теглене на средства от влога. Съгласно закона родителите (попечителите) трябва да представят в банката разрешение от районния съд всеки път, когато искат да разполагат със средствата. При лица под 14 години се изисква подпис на законния представител на детето (родители, попечител). При лица между 14 и 18 години се изисква и подпис на титуляра. Има два вида банкови сметки, предназначени за деца:

a. Детски спестовен влог – безсрочна сметка с възможност за внасяне и теглене по всяко време. Лихвата се получава еднакратно в края на годината. Предимства – изисква малка сума за откриване и поддържане; добра доходност с възможност за нарастване при по-дълъг престой или по-големи суми; не се удържа данък върху лихвата; може да се тегли по всяко време без да се намалява доходността на останалата сума.
   Недостатъци – лихвата не е гарантирана за периода на престоя (банката може по всяко време да я промени); възможна е такса при теглене в брой (почти всички банки имат дневен лимит за теглене без  такса); възможна е такса при закриване на сметката.

b. Срочен детски депозит –най-често от 1 до 5 години. Обикновено лихвата се получава в края на договорения срок.
Предимства - с най-висока ефективна годишна доходност (реално получения доход за година); често лихвата за срока на договора е фиксирана (банката няма право да я променя преди падежа); няма такса при теглене от депозита на падеж; няма такси при откриване и закриване; не се удържа данък върху лихвата.
   Недостатъци - няма голямо разнообразие от подобни продукти (предлагат се от малко банки); при теглене преди датата за падеж се губи предвидената доходност върху цялата сума.

2. Застраховки със спестовен елемент – спестовен продукт, предлаган от застрахователна компания, при който детето е ползващо лице. Родителя, който е и застрахованото лице внася годишно или месечно определена вноска. Застрахователната сума заедно с натрупаната доходност може да се изплати при достигане на пълнолетие на детето, при женитба, за обучение (еднократно или като стипендия).

Предимства - ползвате данъчни облекчения за направените вноски; възможност за много добра доходност (гарантирана+допълнителна); възможно е освобождаване от вноски до края на срока на договора при застрахователно събитие; изплащане на обезщетения при застрахователни събития, което не намалява размера на получената в края на срока сума от детето.
   Недостатъци - трудно разполагане със средствата, загуби при обратно откупуване.

3. Банково-застрахователни продукти – спестовни застраховки, които се предлагат от банкова институция. Тук застрахователя и банката са свързани дружества или независими партньори. Тези застрахователни продукти по същество са аналог на спестовните застраховки на застрахователните компании, но са с различни условия, адаптирани за банковите клиенти. Основните предимства са удобство и гъвкавост, свързани с управлението на финансите ви на едно място. Банки, които предлагат такива продукти са Банка Алианц, СЖЕкспресбанк, Банка ДСК, ОББ, РайфайзенБанк, Уникредит Булбанк.

Бъдете далновидни и вземете подходящото решение сега, когато имате избор и възможности. В противен случай може да се наложи да плащате за кредитни продукти, когато момента настъпи, а вие не сте подготвени. Бъдещето на децата Ви е във Вашите ръце!

Автор: Борислава Димова
Финансов консултант
Кредитланд

Вижте офертите за застраховка "Живот"