теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Инвестициите в P2P – стабилна доходност, надхвърляща инфлацията


0 гласа4164 прочитания

Последните няколко месеца инфлацията трайно се ускорява и от юли 2018 е над нивото от 3,5% на годишна база. Какво можем да направим, за да защитим парите си? При сегашните лихви по депозитите, инфлацията изяжда над 3% годишно. Единствен вариант остават инвестициите, при което възниква въпроса 

Коя е най-добрата инвестиция?

Няма универсален отговор на този въпрос. Всеки конкретен човек се намира в уникална финансова и житейска ситуация и има различни цели и поносимост към риск. Най-добрата инвестиция за даден човек, може изобщо да не е подходяща за друг. Индивидуален съвет може да бъде даден само от финансов консултант, който е отлично запознат с вашето конкретно състояние. Съществуват обаче и някои основни характеристики, по които да познаете добрата инвестиция: 

1. Носи доходност значително над нивото на инфлацията. 
2. Стойността на инвестицията не се колебае силно във времето (има ниска волатилност). 
3. Може да излезете от нея сравнително бързо и без загуби (ликвидна е). 
4. Лесно достъпна е - не изисква голям капитал. 
5. Рисковете са ясни и има мерки за намаляването им. 

Вече няколко години инвестирам собствените си пари в платформи за P2P кредитиране и съм много доволен от резултатите. Според мен, за голяма част от хората, P2P платформите в момента представляват най-добрата инвестиция. Това определено е така през 2018 и смятам, че ще продължи да е така през 2019 и следващите няколко години. 

Какво представляват и как работят P2P платформите? 

P2P кредитирането възниква преди повече от 10 години във Великобритания. То се появява заради огромната неефективност на банковата система и е подпомогнато от развитието на технологиите. P2P кредитирането демократизира финансовия сектор, като предлага по-добри условия както за инвеститорите, така и за кредитополучателите. В момента средния ГПР по потребителски кредити на банките, според Индекс moitepari.bg, е над 11%, а лихвения процент по депозитите е под 1%. В същото време, на българската P2P платформа Klear средния ГПР по кредитите е под 8%, а доходността за инвеститорите е над 6%. Това е възможно поради много по-ефективния бизнес модел, по който работят P2P платформите. P2P е децентрализирана форма на кредитиране, без участието на банките. Инвеститорите дават кредити на кредитополучателите и получават лихвата за тях. Има два основни бизнес модела, по които се случва това и съответно два основни типа P2P платформи: 

1. Директно кредитиране 

Инвеститорите отпускат кредити директно на кредитополучателите, които може да са физически лица или компании. При този модел инвеститорите получават цялата лихва по кредита, но и носят целия риск от неплащането му. Ролята на P2P платформата тук, обикновено е да оценява кредитополучателите, да ги класифицира в определен рисков клас и да вземе решение дали да отпусне кредита и с каква лихва. По този модел работи българската P2P платформа Klear. Съществува разновидност на този модел, при който кредита не се отпуска директно от платформата. При него инвеститорите и кредитополучателите се свързват директно и лихвата се определя на аукцион за всеки отделен инвеститор - подобен модел използва продукта Portfolio Pro на Bondora, която е една от най-старите P2P платформи в Европа, с над 10 годишна история. 

2. Пазар на кредити

При този модел кредитни институции (оригинатори) отпускат кредити на физически лица или фирми (кредитополучатели), които продават на други потребители (инвеститори), като им предоставят част от лихвата по съответния кредит. По този модел работят най-популярната у нас платформа iuvo, като и най-голямата P2P платформа в Европа - Mintos. Докато при модела с директно кредитиране, платформата е единствения оригинатор и обикновено е специализирана в отпускането само на един тип заеми в една и по-рядко няколко страни, при пазара на кредити има много по-голямо разнообразие. Iuvo предлага 4 типа кредити, отпуснати от 5 оригинатора от 3 държави. Mintos, например, предлага избор от 8 вида заеми, отпуснати от 56 оригинатора в 27 държави. Такова разнообразие позволява реализацията на много различни стратегии, с различно ниво на доходност и риск. Друго голямо предимство, което често се предлага при този модел, е гаранцията за обратно изкупуване от оригинатора. Това означава, че оригинатора ще изкупи кредитите обратно от инвеститорите, ако те не се обслужват за определен период, обикновено 60 дни. 

Защо P2P платформите са добра инвестиция? 

Вече разгледахме основните характеристики на добрата инвестиция. Нека да видим кои от тях притежават P2P платформите и в каква степен: 

1. Доходност значително над нивото на инфлацията 

P2P платформите предлагат средна доходност между 5.5 и 15%. Това значително надхвърля нивото на инфлацията. Важно е да отбележим, че това е средна нетна годишна доходност. В повечето случаи минималната доходност започва от 7%, а с определени стратегии може да се постигне доходност дори над 15%. 

2. Стабилност на стойността на инвестицията

Инвестициите в P2P платформите са много ниско волатилни. Изменението на стойността на инвестицията във времето е устойчиво в посока на увеличаването й. За разлика от акциите и крипто валутите например, където може да имаме изменения от няколко процента дори в рамките на един ден. Това е голямо предимство на P2P платформите. От една страна няма напрежение и може да спите спокойно, без постоянно да наблюдавате стойността на инвестицията си, което при падащ пазар създава огромен стрес. От друга, ако спешно ви се наложи да излезете от инвестицията, не се налага да се съобразявате с моментната й стойност и не реализирате загуби, тъй като тя винаги е по-висока от първоначалната.

3. Може да излезете от инвестицията сравнително бързо и без загуби

Инвестициите в P2P платформите са високо ликвидни. Всички платформи предлагат възможност за непланирано излизане от инвестицията. При повечето от тях това става на вторичния пазар, който е много ликвиден. В Mintos можете да излезете от инвестиция от порядъка на 5000 евро само за по-малко от ден, без да се налага да продавате с отстъпка и без такса. В Klear излизането отнема от няколко дни до седмица. Най-бавно се излиза от iuvo, ако го правите без отстъпка може да отнеме и няколко месеца, освен това има и 1% такса за излизане от инвестицията. Безспорно най-доброто предложение е Bondora Go&Grow, в което просто заявявате, че желаете да излезете от инвестицията и получавате парите на следващия ден срещу такса от 1 евро.

4. Лесно достъпна е - не изисква голям капитал

Инвестициите в P2P платформите са изключително достъпни, дори за инвеститори, разполагащи с много малък капитал. Ако сте в състояние да отделяте поне 100 лева месечно, това е напълно достатъчно. Почти всички платформи нямат изисквания за минимална сума за откриване. Минималната сума, която може да инвестирате в един кредит са от 2 до 10 лева. Можете да започнете и да довнасяте редовно. Разбира се не е добра идея да внасяте много малки суми, тъй като макар платформите да нямат такси, самия банков превод също струва пари. Това се отнася особено много при преводи в евро, тъй като българските банки вземат огромни такси за тях.

 5. Рисковете са ясни и има мерки за намаляването им

Единственото сигурно нещо във всяка инвестиция е рискът! Рискът винаги присъства във финансите и инвестирането в P2P не е изключение. Най-големия риск при кредитирането е длъжникът да не върне кредита. Този риск се намалява по два основни начина. При платформите, които предлагат гаранция за обратно изкупуване, като Iuvo и Mintos, този риск се елиминира напълно. Появява се обаче друг риск - от фалит на оригинатора. Той е много по-малък от риска от фалит на длъжника, но все пак съществува. Той се намалява, като се купуват само кредити от доказани и надеждни оригинатори - най-добре от няколко, за да се намали допълнително риска от фалит на един от тях. При платформите, на които няма гаранция за обратно изкупуване, като Klear или Bondora Porftolio Pro, намаляването на този риск става с диверсификация - инвестирането на малки суми в голям брой кредити и подбирането на по-малко рискови кредити. Съществуват и иновативни продукти, като Bondora Go&Grow, при които този риск е напълно елиминиран, като е предварително калкулиран в предлаганата доходност. Във всички случаи има и още един риск и това е риска от фалит на самата платформа. Вероятността това да се случи е малка и едва ли ще доведе до пълна загуба на инвестираната сума, а по-скоро до затруднения в изтеглянето й и евентуална загуба на част от нея. За да се намали този риск най-добрия подход е да се разпредели инвестицията в няколко P2P платформи. При това стигаме до въпроса:

Кои са най-добрите P2P платформи за инвестиране в момента?

Подобно на най-добрата инвестиция, не съществува една най-добра платформа, но има няколко платформи, които предлагат много добра доходност и са доказани и надеждни. Моите 5 най-добри платформи са:

1. Mintos - най-добрата P2P платформа в Европа

Предимства: Отлична доходност - средно 11.6%. Огромен избор от оригинатори, видове кредити, държави и валути. Възможност за напълно автоматично инвестиране с настройка на много параметри. Детайлна информация и кредитен рейтинг на оригинаторите. Пълна прозрачност на платформата. Най-голямата P2P платформа в континентална Европа, с над 1,365,000,000 (1,36 милиарда!) евро инвестиции, над 90,000 инвеститора от 70 държави. Висока ликвидност на вторичния пазар и възможност за бърз изход от инвестицията. Никакви такси за инвеститорите. Дори инвеститори с минимален опит и без да отделят време, могат да постигнат добра доходност.

Недостатъци: Платформата не е регулирана.

2. Bondora Go&Grow - добра доходност, нисък риск и незабавна ликвидност

Предимства:
Сигурна и надеждна платформа с 10 годишна история, регулирана от 3 европейски финансови регулатора. Има над 45,000 инвеститора, вложили над 165,000,000 евро. Най-добрият избор за инвеститори без опит и време. Изключително лесна - не се изискват никакви настройки. Възможността за незабавно изтегляне на инвестицията е без аналог. Ако сега започвате с P2P инвестирането, не искате да изучите различни стратегии и да управлявате активно – това е най-добрият избор.

Недостатъци: Сравнително ниска доходност 6.75%, но многократно надхвърляща банковите депозити. Макар и много да прилича на банков депозит, инвестицията не е гарантирана.

3. Iuvo - най-популярната P2P платформа в България

Предимства: Много добра 9.2% средна доходност и наличност на заеми. Възможност за автоматично инвестиране. Детайлно описание на всеки кредит и детайлна информация за оригинаторите. Най-популярната P2P платформа в България, с над 8000 инвеститора, вложили над 35,000,000 евро. Платформата е регулирана. Постоянно се развива с нови типове кредити и оригинатори.

Недостатъци:
Ограничен избор от оригинатори, държави и валути. Ниска ликвидност на вторичния пазар – сравнително бавен изход от инвестицията, има 1% такса при продажба. Потребителският интерфейс има нужда от подобрения. Няма готови справки и индивидуални статистики.

4. Peerberry - лесна и удобна P2P платформа с висока доходност

Предимства: Много добра средна доходност от 11.8% и наличност на заеми. Лесна и удобна за работа. Функционален сайт с отличен дизайн. Лесна настройка на автоматичното инвестиране. Подходяща е за инвеститори без опит. Всички заеми са краткосрочни с гаранция за обратно изкупуване, която изплаща и дължимата лихва. Бързо се развива с нови типове кредити и оригинатори.

Недостатъци:
Много млада платформа - работи от 1 година и има едва 3000 инвеститора. Ограничен избор от оригинатори и държави. Липсва вторичен пазар – няма възможност за непланиран изход от инвестицията. Информацията за оригинаторите не е достатъчно детайлна. Платформата не е регулирана. Няма готови справки и полезни статистики.

5. Klear - стабилни кредитополучатели и пълна прозрачност

Предимства: Кредитополучателите са много надеждни – в прайм сегмента, който се кредитира от банките. Лесна и удобна за работа. Функционален сайт с отличен дизайн. Лесна настройка на автоматичното инвестиране. Детайлно описание на всеки кредит. Продажбата на редовните кредити става на първичния пазар – възможност за сравнително бърз непланиран изход от инвестицията. Платформата е прозрачна, регистрирана в България и регулирана.

Недостатъци:
Няма гаранция за обратно изкупуване. Заемите са потребителски с доста висока стойност (1,000-30,000 лева) и дългосрочни (1-5 години), което води до висок кредитен и лихвен риск. Доходността е сравнително ниска - средно 6.5%. Няма избор от оригинатори, валути и държави. Платформата е единственият оригинатор, а заемите само в левове в България. Не е подходяща за инвеститори без опит. Малък брой инвеститори - едва 1000.

Практически съвети за инвестиране в P2P платформи

Ето няколко практически съвета за инвестиране в P2P платформи, които ще ви предпазят от грешки и ще ви помогнат да започнете по правилния начин:

1. Инвестирайте в няколко платформи - така намалявате риска от проблем с дадена платформа. Един добър P2P портфейл включва поне 3 платформи, най-добре 5. Примерно разпределение на балансиран портфейл с 5 платформи би бил 25% в Bondora Go&Grow, 30% в Mintos, 20% в Iuvo, 15% в Peerberry и 10% в Klear.

2. Инвестирайте в максимален брой кредити. Така намалявате риска от проблем с даден кредит. Едно добро ниво на диверсификация е портфейл от поне 150 кредита в рамките на една платформа. Още по-добре е 200-250 особено на платформи без гаранция за обратно изкупуване.

3. В началото започнете с най-голямата сума, която можете да си позволите, за да купите по-голям брой кредити като инвестирате минимално възможната сума в един отделен кредит.

4. Инвестирайте само в евро или лева. Не се подлъгвайте по високата доходност на екзотични валути. Така няма валутен риск и високи такси и разходи за обмен. За преводи в евро използвайте услуги като TransferWise или Paysera, за избегнете високите банкови такси.

5. Научете повече за P2P инвестирането и спецификите на отделните платформи, за да вземете най-правилното за вас решение. Прочете внимателно детайлните ревюта на отделните платформи, публикувани на vivainvest.eu, задайте въпросите си и следете дискусиите в специализираната Facebook група за P2P инвестиции - https://fb.com/groups/InvestP2P

Автор: Стойчо Недев
vivainvest.eu
Свързани ключови думи