теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Ипотечен кредит срещу 3 процента лихва

Според данните на БНБ лихвените нива по потребителски кредити през септември бележат лек ръст. Лихвите по ипотечни кредити за домакинства запазват ниските си стойности в края на септември
от Иван Стойков
0 гласа1074 прочитания

Лихвена статистика на БНБ

 

Потребителските кредити с по-високи лихви през септември

 

Според данните на БНБ лихвените нива по потребителски кредити през септември бележат лек ръст. Лихвите по ипотечни кредити за домакинства запазват ниските си стойности и в края на септември. Отминалото тримесечие допълва тенденцията за намаляващи възможности за ново, по-изразително поевтиняване на заемите.

 

Потребителски кредит

 

Лихвите през последното тримесечие – малко над 8% за левов кредит и 4% за евров.

 

През третото тримесечие на годината лихвите по потребителски кредити бележат ръст. За разлика от предходните 3 месеца, когато те достигнаха едни от най-ниските си нива, лихвите в края на септември са едни от най-високите за 2019 г. Средният размер по левови кредити през септември достигна ниво от 8,24%, а при евровите – 4,51%. Въпреки покачването, лихвите остават на нива по-ниски спрямо година по-рано (с 18 базисни пункта левовите и с 56 б.п. за евровите кредити).

 

Банките продължават да отпускат по почти 500 млн. лв. на месец потребителски кредити

 

Темпът на кредитиране се запазва от предходното тримесечие и за отминалите 3 месеца новоотпуснатите левови кредити отново са около 500 млн. лв. на месец. Над 65% от тях са за срок над 5 г.

 

През юли, август и септември обемите новоотпуснати еврови кредити бележат лек ръст. Въпреки това, те остават далеч от обемите на левовите кредити. За последните 3 месеца са отпуснати общо 15 млн. лв. еврови кредити спрямо почти 1,5 млрд. лв., левови.

 

Потребителски кредит – намери най-добрата оферта и кандидатствай онлайн

 

Ипотечен кредит, жилищен кредит

 

Очакванията за намаляващи възможности за понижения на лихвите вече стават все по-реални и последните данни от лихвената статистика на БНБ дава известни сигнали за това. Според данните за отминалото тримесечие лихвите по левовите кредити се запазват, а тези по евровите – нарастват. Така още едно тримесечие се възползвахме от левови кредити при средна лихва около 3,00%, като през септември те дори паднаха под това ниво. Евровите кредити се предлагаха при средна лихва около 3,50%. Макар през третото тримесечие на годината тенденцията да не се характеризира със съществени понижения, лихвените нива през септември спрямо година по-рано и при тези кредити остават по-ниски (с 34 б.п. при левовите кредити и с 96 б.п. при евровите).

 

Над 300 млн. лв. са жилищните кредити, които отпускат банките средно на месец

 

През третото тримесечие на 2019 г. банките ускоряват темпа на отпускане на кредити и те вече са средно с около 5 млн. лв. повече на месец спрямо предходното тримесечие. Отново предпочитанията са към левовите кредити, което е установена тенденция вече от няколко години. Над 95% от новоотпусканите жилищни кредити са именно такива.

 

Ипотечен кредит, жилищен кредит – намери най-добрата оферта и кандидатствай онлайн

 

Отрицателните лихви

 

Темата не е нова, а напоследък въпросите дали и у нас ще видим такива, стават все повече. Политиката на отрицателни лихви има своят икономически смисъл и прилагането й към момента цели постигане на положителни ефекти в различни направления. Някои от тях са:

  • Отрицателните лихви възпират или ограничават дефлационните процеси. Дефлацията по същество е намаляване на парите в обръщение и спад на цените на стоките и услугите. С прилагането на отрицателни лихви, централните и търговските банки стимулират напускането на пари от банките и връщането им в обръщение посредством потреблението;
  • Стимулират потреблението. Като следствие от намалените цени, потребителите биват стимулирани да потребяват повече, което от своя страна влияе положително върху цялата икономика;
  • Стимулира се кредитирането от страна на търговските банки. Тъй като лихвите по кредити често са обвързано с международни лихви/показатели/индекси, отрицателните лихви имат своето влияние, като намаляват лихвения марж на банките. За да компенсират това те имат нужда от по-големи обеми отпуснати кредити;
  • Обезценява се валутата. Известен похват в политиките на правителствата е да обезценяват националната си валута, за да стимулират износът. Ефектът е ръст на местното производство, на износа и по-добър външнотърговски баланс.

 

Ще има ли отрицателни лихви и в България?

 

Ситуацията към момента не предполага това. Лихвите по кредити, както е видно от данните на БНБ са далеч от нулевите нива и още по-далеч от отрицателните. ОЛП на БНБ дълго време вече е нулев, но не и отрицателен.

 

Лихвите по депозити устойчиво се понижават, но и те все още са положителни. Независимо, че стойностите им са близки до 0%, особено при депозитите до 1 г., все още няма срочен депозит с нулева лихва. По-дългосрочните депозити, над 2 г. например, поддържат лихвени нива над 0,50%. Разбира се, тези нива са относително ниски, ако се разглеждат като доходност, но в същото време достатъчно високи, за да можем да кажем, че са още далеч от вероятността да станат отрицателни.

 

Въпреки всичко това, показателите за състоянието на икономиката са тези, които ще определят бъдещата необходимост от прилагане на политика на отрицателни лихви. Засега това не е необходимо.

 

Депозит, влог – намери най-добрата оферта и кандидатствай онлайн