теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Жилищните кредити с лихва между 3 и 4% - все по-масови


от Екип MoitePari.bg
0 гласа3840 прочитания


Септември отмина с основна активност на банките при жилищните и ипотечни кредити. По-висока беше тя в сравнение с август. Промените, обичайно за последните години, отново бяха в посока понижения на лихви. Шест банки предприеха такива стъпки и пониженията достигаха нива до почти 1 пункт. При потребителските кредити понижения на лихви липсваха. Паралелно с това три банки не удължиха срока на валидност на настоящите си условия. Една банка предложи нов потребителски кредит.

При спестовните продукти септември също не предложи много новости. При срочните депозити банките не предприеха никакви промени. Само една банка направи изключение, като намали лихвените нива по своите продукти. За разлика от обичайната тенденция, през септември банките бяха малко по-активни при спестовните сметки. И тук, както и при депозитите тенденцията за понижения на лихви не е нова. Такава беше тя и през отминалия месец. Четири банки понижиха своите лихви по безсрочните си спестовни продукти.

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към септември 2017 спрямо август 2017 г.След пасивния при депозитите август, дойде време за още по-пасивния септември, през който само една банка предприе промени в офертите си. 

В сила от 11.09 Българо-американска кредитна банка промени лихвения си бюлетин за физически лица. Банката понижи с 0,05-0,10 пр.п. лихвите при част от стандартните срочни депозити, „Гъвкав депозит“ и шестмесечния растящ депозит. Промените засегнаха предложенията в лева и евро.


През септември промените в безсрочни депозити бяха повече от промените в офертите по срочни. Обичайно активността на банките при депозитите е по-голяма, но през септември се случи точно обратното.

В края на септември Инвестбанк понижи лихвените проценти по безсрочния депозит „Инвест +“. Лихвите се понижиха с 0,20 пр.п. 

Банка Пиреос понижи с 0,02 – 0,05 пр.п. (в зависимост от сумата) лихвените нива по спестовната сметка „Автономия “. 

Пощенска банка понижи с 0,03-0,05 пр.п. лихвените нива по спестовната сметка „Мега Плюс“.

В края на месеца Сибанк понижи лихвените нива по безсрочния депозит „Изгодна сметка“. Корекциите бяха в диапазона между 0,05 и 0,15 пр.п. при различните валути на сметката.

Равносметката за месец септември при потребителски кредити е следната: 3 банки не удължиха датата на предлагане на промоционални оферти/кампании. В този случай възможните случаи са два:
- Връщане на стандартните условия
- Преустановяване предлагането на конкретната оферта

Райфайзенбанк предприе леки корекции в офертите си за потребителски кредити. Те засегнаха само кредитите в лева, като банката уеднакви начина на ценообразуване на продуктите си. При промоционалните оферти максималната сума за отпускане на заемите бяха увеличени от 40 000 лв на 50 000 лв.
Банката не удължи срока на промоцията по офертата „Мини 100“, която се предлагаше с фиксирани параметри от сума, срок и месечна погасителна вноска. В резултат на това офертата вече не се предлага.

Societe Generale Експресбанк не удължи срока на промоцията (50% по-ниска такса за одобрение по потребителски кредити) и върна стандартните условия на тази такса.

Инвестбанк не удължи срока на двете си промоционални оферти ( с и без превод на работна заплата) и спря тяхното предлагане. Вместо тях банката пусна нов промоционален кредит с лихва 6,49%, с възможност за понижаване на лихвата с 0,40 пр.п. при ползване на услугите „СМС известяване“ и „Електронно банкиране“ в активен режим. Банката изисква превод на работна заплата, а офертата е валидна в периода от 11.09.2017 г. до 31.10.2017 г.

Банка ДСК удължи с един месец срока на промоционалните условия по потребителски кредити. По-ниските лихви и по-ниската такса за одобрение ще са валидни до 29.09.2017 г.

По данни на анализаторите от MoitePari.bg нито една банка не предложи новости в офертите по кредитни карти. Традиционно банките са пасивни по отношение на тези продукти.

Новият бизнес сезон започна с повишена активност на банките по отношение на новости по предлаганите от тях продукти. Наблюденията на www.MoitePari.bg сочат, че шест банки през септември предприеха промени по жилищните си кредити. Алианц Банк България приложи следните корекции:
- Кредит Жилище – лихвените нива при пълна имуществена отговорност на кредитополучателя бяха понижени с 0,50 пр.п., докато тези при ограничена отговорност, с 0,90%;
- Специална оферта - лихвените нива при пълна имуществена отговорност на кредитополучателя бяха понижени с 0,40 пр.п.;
- Универсален кредит - лихвените нива бяха понижени с 0,60 пр.п

Банка Пиреос България предложи нов кредитен продукт. Той е с лихва в размер на 2,99% за първите 18 месеца от срока на кредита.

ОББ намали лихвите по своите продукти с 3 б.п. СИБанк предприе политика на уеднаквяване на условията по застраховка „Живот“ с тези, които прилага ОББ.

До 13.10. условията по Преференциален кредит на БАКБ са с 20 б.п. по-ниски.

Следващата банка с промени беше ПроКредит банк. Банката понижи с 0,75 пр.п. лихвите по своите левови кредити.

През месец септември две банки удължиха срока на валидност на своите предложения. Пощенска банка удължи срока на промоцията си по своя потребителски кредит с ипотека до 30.11.2017 г., а по Спестовен кредит и кредит с опция ФЛЕКС, до 31.10.2017 г. До края на октомври са в сила и условията по жилищни и ипотечни кредити на Банка ДСК.

Не знаете кой ипотечен кредит да изберете? Заявете безплатна консултация жилищни и ипотечни кредити от банкови институции


Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити
Единствената банка, която промени най-добрата си оферта, участваща в индексите за срочни депозити беше БАКБ. Банката понижи минимално лихвата по 3-месечния срочен депозит в лева и евро, в резултат на което ЕГЛ и по двете оферти спадна с 0,05 пр.п. Тези промени не се отразиха върху крайната стойност на двата индекса и те запазиха нивата си от месец август. Индексът е лева се запази на ниво от 0,07% в края на септември. Индексът в евро също запази нивото си на 0,07% в края на септември.


Потребителски кредити с и без поръчител

Без поръчители
Две банки промениха офертите си по кредити без поръчители през септември. Това бяха Инвестбанк и Societe Generale Експресбанк. И при двете банки промените бяха свързани с това, че не удължиха срока на промоционални кампании. Инвестбанк преустанови предлагането на промоционалния си креди, но започна предлагане на нов промоционален продукт. Новата оферта се оказа с почти същите параметри (ГПР е с 0,03 пр.п.) по-нисък. Societe Generale Експресбанк спря предлагането на промоцията (50% по-ниска еднократна такса), в резултат на което ГПР по най-добрата оферта на банката се повиши с 1.38 пр.п. Това доведе до повишаване в крайната стойност на Индекса в края на месец септември с 0,15 пр.п., спрямо месец по-рано (до 12.26%).

С поръчители
За втори пореден месец нито една банка не предложи новости в офертите си, участващи в този Индекс. Това запази нивото му в края на август на 12%.

Ипотечни кредити в лева и евро
Макар през септември да бяхме свидетели на леко раздвижване при банките по отношение на техните продукти, индексите останаха на почти непроменени нива. Въпреки че три от банките включени в тях промениха своите най-добри предложения, поради ниските им тегла те не успяха да повлияят индексите. Индексът в лева се понижи с 1 б.п. до ниво от 4,87%. Алианц Банк България подобри най-добрата си оферта с 41 б.п. в резултат на понижение на лихвата по кредита със същия размер. Втората банка подобрила най-доброто си предложение беше ОББ. Подобрението беше минимално – с 3 б.п. и отново в резултат на понижение на лихвата със същия размер. СИБанк влоши най-добрата си оферта с 28 б.п. Причината е в промяна на премиите по застраховка „Имот“ и начинът й на начисляване.

При индекса в евро промените бяха сходни, като той запази августовската си стойност 5,26%. Алианц Банк България подобри най-добрата си оферта с 41 б.п. в резултат на понижение на лихвата по кредита със същия размер. Втората банка подобрила най-доброто си предложение беше ОББ. Подобрението беше минимално – с 4 б.п. и отново в резултат на понижение на лихвата със същия размер. СИБанк влоши най-добрата си оферта с 28 б.п. Причината е в промяна на премиите по застраховка „Имот“ и начинът й на начисляване.

Не знаете кой ипотечен кредит да изберете? Заявете безплатна консултация жилищни и ипотечни кредити от банкови институции

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg