теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Как да „изчистя“ кредитното си досие


от Десислава Николова
0 гласа11267 прочитания

Всяко второ или трето запитване, което получаваме всеки ден, е свързано с това как при лоша кредитна история може да се изтегли нов заем. Често намеренията са свързани с това чрез този нов кредит да се намери по-разумен и евтин начин на финансиране (тъй като е с по-добри условия), чрез който да се погасят просрочията. Най-масовите случаи сред тези са клиента да е изтеглил няколко заема от небанкови финансови институции, които впоследствие разбира, че трудно може да погасява и иска да ги погаси, рефинансирайки ги с банков заем.

В други случаи, пък, просто намерението е да бъде изтеглена допълнителна сума, например за покупка на лек автомобил, ремонт, покупка на обзавеждане и т.н. Независимо от намерението и от кредитната политика на отделните банки, има едно правило и то е, че никоя банка няма да се съгласи да отпусне нов заем или пък да рефинансира такъв, когато е налице текущо просрочие за дълъг период от време в кредитния регистър. Това е сигнал за кредитната институция, че клиента има финансови затруднения от дълго  време и рискът за нея да отпусне заем е много голям. При такава ситуация, ако длъжникът иска да получи банково финансиране трябва да намери средства, за да погаси просрочените задължения в регистъра и едва след това да пристъпи към кандидатстване за кредит. 

Не съществува универсално решение за изход от ситуацията

Кредитната история - нож с две остриета

Истината е, че отделните банки имат различни изисквания и тълкувания, относно съдържащата се в кредитния регистър информация за длъжника. Това означава, че няма една универсална рецепта за това как да се изчисти кредитното досие. 

Колкото и голяма роля да има информацията за кредитите в Централен кредитен регистър, има и други фактори, които се взимат в предвид и могат да окажат влияние върху отпускането на кредит. Това са: размер на доходи, поръчители, превод на трудово възнаграждение и други. На тези фактори не се гледа изолирано, а като взаимодействие помежду им. Така например при малки забавяния в обслужването на кредит в миналото и по-високи от средната за страната доходи банката ще е по-склонна да одобри кредит. Често се допускат краткосрочни забавяния, които не са в резултат на влошаване на финансовото състояние на длъжника и банките често са склонни да не ги взимат предвид. Относно размера на доходите банките стриктно съблюдават и за равнището на съотношението „дълг/нетен доход“, което при различните банки е различно. Този коефициент показва общото ниво на задлъжнялост, спрямо нетният размер на получаваните месечни доходи.  

Няма универсален изход от ситуацията, защото казусите са различни. Понякога човек трябва просто да погаси просрочените задължения, да извади справка от БНБ (защото единствено в нея се вижда, че клиента е погасил конкретното задължение) и да го занесе в банката, в която кандидатства. В други случаи трябва да бъдат взети допълнителни мерки, като назначаване на постоянен трудов договор, взимане на мерки, свързани с увеличаване на доходите и още много други. За да намерите конкретен отговор за изход от ситуацията, трябва да познавате политиките на банките. Затова ползването на услугите на финансов консултант само могат да бъдат в полза, защото те ще Ви предоставят конкретни стъпки, чрез които можете да получите финансиране на възможно най-ниска цена за Вас.

Заповядайте в нашият форум, в който можете да споделяте полезни неща, свързани с Вашия личен опит с кредитния регистър. Мненията и запитванията си можете да публикувате на предвиденото за целта място: http://forum.moitepari.bg/topics/18-Kreditna-istorija---CKR 

Кредитната история - нож с две остриета