теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Как да действаме при инциденти с нашия дом и имущество?


от Екип MoitePari.bg
42 гласа3439 прочитания

Буря, наводнение, ураган или друго природно бедствие. Напоследък станахме свидетели на немалко подобни природни явления, за които несъмнено трябва да сме подготвени. Предпазили ли сте имуществото си от тези рискове? Ако вече сте го направили сключвайки имуществена застраховка знаете ли как да действате в случай на инцидент? Ето няколко съвета, които неминуемо трябва да следвате, ако искате да получите пълния размер на застрахователното обезщетение.

1. В случай на природно бедствие (буря, градушка, наводнение, ураганен вятър, проливен дъжд, мълния, и др.):

Свържете се незабавно с телефон 112, за да уведомите органите на Национална служба „Гражданска защита”. Възможно най-бързо уведомете и Вашата застрахователна компания за създалата се ситуация. Не предприемайте каквито и да е възстановителни процедури на повреденото имущество, преди да е извършен оглед от представител на Вашата застрахователна компания.

2. В случай на кражба с взлом на домашното Ви имущество:

Свържете се незабавно с телефон 112, за да уведомите органите на Полицията. Добре е да запазите ситуацията такава, каквато сте я заварили, за да избегнете опасността от оставяне на свои отпечатъци. Незабавно уведомете и Вашата застрахователна компания и поискайте допълнителни указания, какво следва да направите.

3. В случай на материални щети, причинени от земетресение:

Обадете се на телефон 112, но само, в случай че щетите от земетресението могат да се квалифицират като сериозни, за да уведомите съответните държавни органи. При случай на земетресение отговорност носят Национална служба „Гражданска защита” и служба „Пожарна и аварийна безопасност”. Вземете всички необходими мерки за спасяване и запазване на застрахованото имущество и ограничаване на щетите.

4. В случай на пожар, засегнал дома Ви и Вашето домашно имущество:

Свържете се незабавно чрез телефон 112 със служба „Пожарна и аварийна безопасност”. По възможност ограничете по-нататъшното разпространение на пожара и увеличаване на щетите. Възможно най-бързо уведомете застрахователната си компания за ситуацията.

При случай на пожар застрахователят по принцип изисква представяне на документ от Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност”. Можете да получите този документ от най-близкото Ви районно управление на службата.

За всички изброени по-горе случаи на инциденти можем да обединим финалните действия, които са необходими от Ваша страна, в следните стъпки:

Подгответе всички необходими документи за регистрирането на писмена претенция към застрахователя, според Общите условия на полицата Ви. Най-често в пакета от необходимите документи се включват - валидна застрахователна полица, Уведомление за възникнало застрахователно събитие, документи, които удостоверяват настъпването и характера на събитието - от съответната служба (при природно бедствие - служба „Гражданска защита” и служба „Пожарна и аварийна безопасност”, при пожар - служба „Пожарна и аварийна безопасност”, при кражба с взлом – РПУ на МВР). Възможно е да Ви се наложи да представите също така и документи за собственост на пострадалото имущество, фактури и/или проформа фактура, представляваща отправена към Вас оферта от специализирана в съответната област компания, удостоверяваща размера на възстановителната стойност на щетите, както и Декларация, че сте взели всички необходими мерки за ограничаване размера на щетите и запазване на застрахованото имущество (необходимо е да изброите - какви мерки сте взели). Най-често последният документ е оформен, като част от самото Уведомление за възникнало застрахователно събитие.

Бързото представяне на документите и доказателствата за събитието са във Ваш интерес, понеже така ще се ускори огледа и оценката на щетите.

Трябва да осигурите свободен достъп на представител на застрахователя до увреденото имущество. Експерт по ликвидация на щети ще изготви констативен протокол за нанесените щети и на базата на представените от Вас документи, ще Ви даде указания за следващите стъпки, които са необходими, за получаване на застрахователното обезщетение.

Застрахователната компания би следвало да Ви изплати обезщетение, след представяне на необходимите документи. В случай че изплатеното обезщетение е в сравнително голям размер, е добре да подновите застраховката си, за да сте сигурни в покритието на евентуални бъдещи щети.

Автор: Момчил Лалев
Анализатор потребителски финанси
„МОИТЕ ПАРИ” - Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bg

Повече за ползата от имуществената застраховка можете да прочетете тук:
Заслужава ли си човек да си направи застраховка имущество?
Свързани теми