теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Как да си улесним избора на доставчик на интернет и телевизия?


от Десислава Николова
6 гласа5333 прочитания

Все по-трудно е да си представим ежедневието без интернет и телевизия. Почти във всеки дом ще срещнем поне една от двете услуги, а често и двете. Докато преди няколко години потребителите трудно намираха оферти за интернет, телевизия и телефон, сега пазарът е залят от предложения.

Това важи с особена сила в големите градове на страната, където доставчиците на Интернет и пакетни услуги са голям брой. И както става обикновено, голямото предлагане затруднява избора.

Основни стъпки при избор на оферта:
  •  Изяснете коя или кои услуги са най-важни за Вас и се концентрирайте само към оферти, които ги включват;
  •  Ясно си определете за какъв срок желаете да се обвържете с доставчика. Обичайните опции са 12, 18 или 24-месечен договор;
  •  Определете граници на месечната такса, която сте готови да плащате. Имайте предвид, че офертите с по-дълъг срок са с относително по-ниски такси. По-евтино излиза и ако ползвате желаните услуги в пакет, отколкото поотделно;
  •  Проучете кои са доставчиците във Вашия район (град, село, квартал, част от квартал). Различните доставчици на Интернет и пакетни услуги имат свои райони на покритие, в които биха могли да предоставят услугата. За улеснение МОИТЕ ПАРИ предоставя възможност да бъдат сравнени офертите на доставчика на ниво квартал (за момента само за София, а скоро и в други градове);
  •  Обърнете внимание на технологиите, които използва доставчика. Доставката на услугата може да бъде доставена най-общо казано по два начина – по оптично трасе или по неоптично (LAN или коаксиален кабел). Не са рядкост и хибридните трасета – комбинация от оптична и неоптична линия. Все по-голяма популярност добива оптичната връзка. Тя е по-стабилна, осигурява пренос на много по-голям обем данни, не се влияе от климатични фактори и др.  Всичките тези предимства понякога оказват влияние върху цената на услугата като я повишават;
  •  Скоростта на Интернет връзката е определящ фактор при избора на оферта. По-голямата част от доставчиците не гарантират тази скорост. Стойностите, които обявяват са максимално достижими, а не постоянни. Преди да изберете оферта, обърнете внимание в какви мерни единици е посочена скоростта. Обикновено тя е в мегабит (Mbps) в двете й форми - скорост на изтегляне (download) и скорост на качване (upload) на данни. Има случаи, в които обаче скоростта се посочва в „килобити” (Kbps). Разликата между двете съвсем не е малка и това би могло да изкриви сравнението. Само за сравнение: например 30 мегабита и 25000 килобита. Макар второто число само по себе си да е значително по-голямо, то всъщност е еквивалент на 24 мегабита. За това, когато се анализират скорости, то те трябва да са при една и съща база. Прийом понякога прилаган от доставчиците е да се обяви скорост на интернет връзката като сума от скоростта на download и upload. Това също завишава изкуствено показателя, което би довело отново до заблуда.
Винаги имайте предвид, че само в редки случаи предлаганите скорости са гарантирани. Обичайно те са максимално достижими, а за да се гарантират се заплаща допълнително. Тези препоръки и прости правила значително биха могли да улеснят избора на интернет или пък пакетна услуга. Реномето също може да се окаже определящ фактор и в частност на това колко често компанията има аварии и как действа тя в тези случаи. Никой не би желал да изпада в ситуация, в която да няма достъп до интернет по една или друга причина, а фирмата доставчик не предприема бързи мерки за отстраняване на неизправностите. Именно това налага избора на доставчик да бъде направен на база добра информираност и качество на услугите.

*Можете да сравните и изберете най-подходящата за Вас оферта за интернет, телевизия и телефон от тук.


Автор: Десислава Николова
Анализатор потребителски финанси
„МОИТЕ ПАРИ” - Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bg