Изборът и покупката на жилище не е лека задача, особено когато се прави за първи път. Ето някои съвети за всички онези, на които им предстои да предприемат такова начинание.

1) Започнете да спестявате колко се може по-рано 

Може би и друг път сте го чували, но колкото по-рано започнете да спестявате , толкова по-лесно ще заделите пари, за да закупите жилище. Банките в масовия случай финансират покупката на жилище на около 80% от неговата стойност, което означава, че трябва да сте заделили най-малко 20% от стойността на жилището. Разбира се има оферти и с 90% финансиране, но имайте предвид, че увеличавайки делът на финансиране, се увеличава и размерът на месечната погасителна вноска, при един и същи срок на изплащане. 

Един от най-лесните начини да заделите собствен ресурс за покупка на имот е като всеки месец отделяте определена сума (например 100 лв.) в специално обособен за целта фонд „Нов дом“. В крайна сметка колкото по-рано започнете да се заделяте  суми в този фонд, толкова по-добре за Вас. 

2) Не избързвайте с покупката

Често се случва така, че времето е ресурс, с който не разполагаме. Не бива обаче да се избързва, защото факторите, които трябва да се вземат предвид при закупуване на жилище са много. Огледайте всички райони и квартали, които сте избрали предварително, преди да се спрете на конкретен имот.

3) Изградете „Авариен фонд“

Ще останете изненадани колко много разходи ще възникнат в месечния бюджет след покупката на жилището. Ще се появят нови разходи, които преди покупката не са съществували, като по-високи сметки за комунални услуги, домашни ремонти, поддръжка на общи части и още много други. Тези нови разходи изискват ресурс, който трябва да бъде заделен предварително. Ако искате да сте подготвени, колкото е възможно е нужно да изградите свой фонд за спешни нужди. Заделените пари във фонда ще направи целият процес, свързан с покупката на имот по-малко стресиращ.

4) Сравнете офертите за жилищни кредити

Данните от проучванията ни сочат, че потребителите избират да изтеглят заем в банката, в която се превежда трудовото им възнаграждение. Това обаче не винаги гарантира, че ще получите най-добри условия, затова е нужно да сравните условията на всички банки, след което да бъде взето решение за избор на кредитираща институция. Ако направите съпоставка между най-изгодната и най-неизгодната оферта , които банките предлагат ще останете изненадани от голямата разлика между тях. За целите на сравнението взимаме следния пример: стойност на имота: 100 000 лв., размер на кредита: 60 000 лв., срок на изплащане: 20 г. на равни месени вноски. 


*Размер на месечната погасителна вноска за първите 12 месеца
**Размер на месечната погасителна вноска за оставащия срок

Разликата в месечната погасителна вноска между двете оферти е сериозната сума, равняваща се на малко над 100 лв. Още по-сериозна е разликата между двете оферти в общо изплатените суми в края на периода, която е приблизително 35 000 лв. Услугите на финансов консултант също подпомагат процеса при избор на оферта.

5) Запазете търпение

Инспектирайте и подхождайте с внимание към детайлите. За целта е нужно да си водите бележки и да задавате въпроси по темите, които Ви касаят. Неспособността да бъде проучен даден имот навреме и последвалата покупка на този имот означава разход за Вас. Например по време на огледа не сте установили, че бойлера има нужда от смяна и впоследствие Вие трябва да го закупите.

6) Вземайте второ или трето мнение

Понякога се случва така, че губите обективна преценка за състоянието на имота и не забелязвате някои негови недостатъци, заради това, че сте го харесали много. За съжаление това може да Ви струва скъпо. За да избегнете такава ситуация поискайте мнение на семеен приятел или роднина. Различните хора забелязват различни неща. Приятелите ще Ви споделят , ако виждат проблеми с имота, които Вие не сте забелязали.

7) Сравнявайте застраховката на имота

Най-вероятно взимайки кредит за покупка на имот от банката ще Ви заставят да сключите застраховка „Имот“ и „Живот“.  Тези застраховки обезпечават изплащането на кредита  и често са задължително условие за неговото отпускане. Имайте предвид, че не сте длъжни на всяка цена да приемате офертата за застраховка, която банката Ви е предложила. Бихте могли да сключите сами застраховката при избран от Вас застраховател, като банката посочи нужните рискове, които трябва да покрива полицата.

8) Не избързвайте с покупката на мебели

Когато купувате жилище за първи път, разходите в семейния бюджет нарастват. Така, че преди да отидете на голямото пазаруване на мебели изчакайте известно време, за да разберете как ще изглежда новия семеен бюджет след покупката. С времето също така ще изберете наистина от какво се нуждаете в новия дом. Не бързайте с покупката на мебели. Разполагате  с достатъчно време за това. Дори и да използвате в началото някои стари мебели или пък някои стаи да стоят празни за известно време, не бива да се притеснявате за това. Спестявайте пари, докато може да си позволите мебелите, които наистина искате, а не да купувате такива само, за да запълните стаята. 

9) Искайте помощ от приятели при преместването

Помагайки на Ваши приятели, Вие също може да очаквате впоследствие помощ от тях. Далеч по-продуктивно би било, ако помолите двама приятели да Ви помогнат в един ден, други двама на следващият и така да разпределите в дните помощта. 

10) Съобразете какво може да промените и какво не

Процесът при покупка на имот може да Ви накара да се почувствате обезсърчително. Идеята за влагане на хиляди левове, за да се заменят стари или опасни уреди може да изглежда като непреодолимо препятствие. Всеки дом има някои проблеми. С някои от тях може да се живее, а с други не. Така например нещото, което не може да промените в един имот е неговото местоположение. Разгледайте околността и квартала, ако не са Ви познати, преди изцяло да се ангажирате с покупката. 

Повреденият бойлер също е нещо, която може да се отстрани. Недружелюбните съседи обаче са нещо, което не можем да променим.