ЕСКА Консултинг приветства програмата на Американския университет! В тази все още нова сфера обучените кадри почти липсват. Практически се наблюдава тотален недостиг на достатъчно обучен персонал, което от своя страна влияе върху динамиката на развитие и качеството на услугата, която се предлага от сектора като цяло. В ЕСКА Консултинг ООД може да кандидатства за започване на работа всеки, който успешно е преминал този курс. За контакти и повече информация - http://escagroup.com/