теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Какви видове доходи приемат кредиторите


от Иван Стойков
0 гласа3909 прочитания

Безспорно е важно доходите да са доказуеми и достатъчни, за да бъде одобрен желания кредит. Освен въпроса за стойностното измерение на доходите, обаче, важен е и въпросът дали кредиторът изобщо би ги приел. Съществуват различни видове източници на доход, като някои се приемат, а други не, когато се разглеждат исканията за кредит. Тъй като е по-важно какви доходи приемат кредиторите, обръщаме повече внимание именно на тях.

Доходи, които кредиторите приемат 

- Доходи от трудови или служебни правоотношения; 
Това са доходите, които получавате като възнаграждение по трудово правоотношение.
Доказват се със служебна бележка, копие от трудов договор и др.

- Доходи от граждански договори
Те обикновено  са със срочен характер и не се приемат за основен доход. Поради тази причина само с доходи от граждански договори обичайно не е достатъчно да се кандидатства за кредит. Те по-често се приемат като допълнителен доход към основния.
Доказват се със служебна бележка за получените суми, копие на гражданския договор, копие от данъчна декларация.

- Доходи от собствен или съсобствен бизнес като юридическо лице
Това са обичайно доходи получени под формата на дивидент или възнаграждение по договор за управление.
Доказват се с решение за разпределяне на дивидент, а когато кандидатът работи на договор за управление, с копие на самия договор, служебна бележка и др.

- Доходи от упражняване на свободна професия
Това са доходите на хора, които извършват професионална дейност за свой риск и сметка, дейността им подлежи на облагане с патентен данък, но не са регистрирани като ЕТ, както и тези чиято дейност може да се упражнява след предварителна регистрация. Накратко, това са всички самоосигуряващи се лица – адвокати, нотариуси, одитори, експерт-счетоводители, застрахователни агенти, всички занаятчии, архитекти, консултанти и др.
Доходите се доказват със справка от НОИ за осигурителния им доход, както и с годишна данъчна декларация.
- Доходи от наем
Подобно на доходите по граждански договори, доходите от наем по-скоро се приемат като допълнителен доход, с който може да бъде увеличен основния и това да помогне за одобряване на желания кредит.
Доказва се със съответния договор за наем, данъчна декларация.

- Доходи от пенсия
В общия случай се приемат за основен доход, когато кандидатът получава пенсия за стаж и възраст. Доказва се актуалния размер на пенсията чрез пенсионно решение от съответното териториално подразделение на НОИ.

- Доходи получавани от работа в чужбина
Доходите от чужбина са доказуемите доходи по трудови договори, сключени в чужбина. С доходи от чужбина е възможно да се кандидатства за кредит от банка в България.

Доходите се доказват с копие на постоянен трудов договор и в допълнение разпечатки от банкова сметка.

Важно!
Обезщетението за майчинство не е доход, който се признава от кредиторите. С него не може да се кандидатства за кредит.   Причината е именно в това, че те са обезщетение, а не основен доход по трудов договор или от друга дейност. Детските надбавки също не се разглеждат като доход на кредитоискателя и съвсем логично, това са средства, отпускани за децата.

Ако Вашият доход е сред приеманите от кредиторите, вижте как още влияят доходите при кандидатстване за кредит ("Факторът доход при кандидатстване за кредит")

Коментари и отговори

Здр, а доходите от продажба на наследствен имот?
Здравейте,

Продажбата на недвижим имот и получената сума от това не се разглеждат като доход, най-малкото като регулярен такъв. Както е видно от текста, банките изискват доказуем доход от трудови правоотношения, пенсия или доход като самоосигуряващо се лице. Допълнителен доход е доходът от наем например, но не и сума получена от продажба на актив. Дори и да е доказуемо, че сумата е получена, тя няма регулярен характер. Казано накратко, сумата от продажбата на имот може да бъде сума, към която да добавите допълнителна под формата на кредит или обратно, към кредит да прибавите тази сума, за да осигурите финансирането, което Ви е необходимо.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg