теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Какво е добре да знаете, когато разберете, че срещу вас е образувано изпълнително дело?


39 гласа125906 прочитания


През последните години кредитният бум и бързият и лесен достъп на широк кръг потребители до паричен ресурс направиха значителна част от населението в България длъжници на банките и другите не-банкови кредитни компании. Макар, че България все още е далеч под средните нива на задлъжнялост на населението в Европа, въпросите за кредитната култура и зрялост на българските кредитополучатели все по-често се повдигат и обсъждат в общественото пространство.

Придавайки на истината, изречена от български владетел от ІХ-Х век, модерно звучене, може да се каже, че в днешно време Човек и добре да живее, взема кредит. Но не тази е неприятната част, а когато изпаднете в положение при което не можете да обслужвате редовно отпуснатия ви кредит и един ден научавате, че срещу вас е образувано изпълнително дело за принудително събиране на дължимата сума. Какво е добре да знаете към този именно момент?

1. Неприятната новина, че срещу вас е образувано изпълнително дело, най-вероятно ще получите направо от съдебния изпълнител. Не се учудвайте, че срещу вас е започнала и е в ход съдебна процедура без да сте били призовавани и изслушани преди това от съд. Нашето право допуска тази възможност, като същевременно не ви лишава от възможността да се защитите, като представите убедителни писмени доказателства и гаранция, в подкрепа на твърдението си, например, че не дължите претендираната сума.
2. Потърсете контакт със съдебния изпълнител, при който е образувано изпълнителното дело. Не се крийте и не отлагайте разговора със съдебния изпълнител. В повечето случаи е възможно съдебният изпълнител да ви помогне заедно да намерете позитивно решение на вашето затруднение. Знайте, че игнорирането на проблема не е във ваша полза – съдебният изпълнител може да проведе принудителното изпълнение и при пълна пасивност от ваша страна, но дали това е най-доброто за защита на вашите интереси? Законът позволява производството да продължи и когато длъжникът не може да бъде открит или е с неизвестно местоживеене, така че играта на котка и мишка в този случай е само във ваш ущърб.
3. Запознайте се с делото. Не отлагайте посещението си в кантората на съдебния изпълнител, за да прегледате книжата по делото. В противен случай може да се окаже, че сте пропуснали важни срокове и възможностите ви за защита са се стопили до степен, че вече нищо не може да се направи. Информирайте се дали делото срещу вас е образувано въз основа на т.нар. извънсъдебни изпълнителни основания (договор с нотариална заверка на подписите, запис на заповед, извлечение от сметки на Топлофикация и пр.) или въз основа на влязло в сила съдебно решение. В първия случай разполагате с повече възможности за защита, за реализирането на които бихте могли да се обърнете и към адвокат.
4. Посочете актуален адрес, на който можете реално да получавате книжата и съобщенията по делото. Пак с оглед възможността ви да участвате активно в производството е важно да може да получавате и книжата, които го съпътстват. В тази връзка препоръчваме да поддържате адресната си регистрация в общината актуална, за да не се изправите един ден пред свършен факт и да разберете, например, че сте били несправедливо осъдени за нещо, което в действителност не дължите.
5. Осигурете представител (ако не можете да присъствате лично) и съдействие на съдебния изпълнител за извършване на насрочените действия – опис, въвод, предаване на вещи и пр. Вашето отсъствие или съпротива ще доведат единствено до повече главоболия и допълнителни разноски за вас без при това да осуетят насрочените изпълнителни действия. Съдебният изпълнител може принудително да влиза в заключени помещения и да отнема или изнася вещи, като при тези си действия разполага със съдействието на органите на полицията, ключар и необходимите технически средства.
6. Държавата е присъединен кредитор по всички дела при съдебен изпълнител. На практика това означава, че ако вие имате задължения и към фиска (здравни или социални осигуровки, данъци, мита, глоби и пр.) сумата на тези задължения ще бъде автоматично добавена и ще подлежи на принудително събиране заедно със задължението ви за кредит към банката. Може да се окаже, че информацията, предоставена на съдебния изпълнител не е актуална – в този случай следва да се обърнете съответно към НАП или АДВ за коригиране на неточността.    


Свързани теми

Коментари и отговори

Здравейте. Преди две години имах кредитни карти на ОББ, Пощенска банка и Транскард. През м.декември 2006г. изтеглих потребителски кредит от ДСК и погасих кредитните си карти.С този кредит от ДСК ми дадоха и кредитна карта. Преди една седмицо отидох в Експресбанк и кандидатствувах за кредит,с който ще си погася остатъка от предишния. След около 2 часа ми се обадиха от Експресбанк и ми казаха че имам кредитна задлъжнялост от 2000лв. Попитах от коя банка,но ми казаха,че в извлечението от Централен кредитен регистър не излиза задължението към коя банка е и за това трябва да отида в БНБ и оттам да си извадя извлечение за кредитна задлъжнялост.Отидох в БНБ Пловдив откъдето ми казаха,че не може да ми се издаде от тях такъв документ,защото нямат това право и не извършват такава проверка. Междувременно в Експресбанк нося удостоверения за редовност от банките в които съм имала кредитни карти,че не дължа нищо и сметките ми са закрити. Моля да ми помогнете като ми кажете откъде мога да получа информация и съответно документ откэде имам тази задлъжнялост. Благодаря Ви предварително. С уважение:Л. Ташева
Според Наредба No 22 на БНБ сте в правото си и Вие сама да направите справка в Централния Кредитен Регистър (ЦКР) за Вашата кредитна задлъжнялост. Това Ваше право е уредено в Глава Трета – Условия и ред за ползване на информацията, съдържаща се в централния кредитен регистър. Отговорност, контрол и санкции - в членове 14, 16, 17, 18.

От Сосиете Женерал Експресбанк наистина не биха могли да Ви посочат, коя е банката, към която имате задължения, защото не получават тази информация. От БНБ Пловдив, също не могат да Ви помогнат, понеже те нямат достъп до информацията от ЦКР.
Информация относно задълженията Ви, излизащи в ЦКР, бихте могли да получите само от централата на БНБ в София, като начините за това са два:
• Единият е да се свържете с БНБ по телефона ((+3592) 91459 (централа)) и от там да Ви свържат със служителите в ЦКР, които след като се представите и срещу Вашето ЕГН, биха могли да Ви дадат информация относно Вашите задължения.
• Другият начин е, чрез писмо, с нотариално заверено копие на Вашата лична карта, изпратено до БНБ,с обратна разписка, да Ви бъде върнат отговор с Вашите задължения, записани в ЦКР. Такъв тип запитване извършено веднъж годишно е безплатно, а всеки следващ път се заплаща по официално установена тарифа от 10 лева.

Но, за да сте сигурни и за да получите повече информация, най-добре ще е да звъннете на горепосочения телефон в БНБ - (+3592) 91459 (централа), от където да Ви прехвърлят към служителите в ЦКР, които ще отговорят най-точно и подробно на Вашите въпроси.

Все пак, ще си позволим един въпрос – тези 2000 лева задължения, за които са Ви казали от Експресбанк, дали не са остатъка по кредита Ви от Банка ДСК и лимита по кредитната карта, която са Ви издали?

Надяваме се, че сме успели да отговорим на Вашите въпроси.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Поръчител съм на два кредита ,единият от които е с остатъчен размер на погасяване 1300 лв. и втория с остатъчен размер на погасяване-3500лв. Банковите кредите са взети от Пощенска банка от две различни лица , а ползвател е трето лице. По кредитите има 4 поръчители общо 8 за двата. Поради непогасяване на кредитите бе образувано изпълнително дело само срещу мен , и по двата ,защото съм на постоянен трудов договор и ми удържат от заплатата 100/сто / лева всеки месец. Лицата, теглили кредитите нямат постоянна работа ,постоянен адрес и не притежават движимо и недвижимо имущество .С тези сто лева погасявам само наказателните лихви по кредита . По какъв начин може да бъде разпределена тази сума 4800лв. ,така че едновременно да бъдат призовани всички поръчители да изплащат и как мога аз да си възвърна сумите ,които съм изплатила през изминалия период -2000 лв.?
Като поръчител сте солидарно и неограничено отговорна за задължението на основния длъжник. Това означава, че кредиторът може да иска пълно изпълнение само от вас или от който и да било от другите длъжници и техните поръчители. Кредиторът избира срещу кого ще насочи изпълнението - като поръчител нямате възражение за поредност. Тъй като само Вие плащате, след това ще може да си търсите, това което сте платили,  въз основа на същите изпълнителни листове, по които Вие самата плащате в момента, т.е. Вие ще можете на свой ред да образувате изпълнителни дела за това, което сте платили. По тези въпроси е най-добре да се обърнете към юрист.
Моите Пари е сайт, сравняващ финансови продукти предлагани на българския пазар, който е и независим посредник на банкови продукти за граждани.

В тази връзка, за съжаление, няма как да Ви помогнем. Не разполагаме с информация за задълженията към Топлофикация и каква е тяхната давност. Най-добре би било да се обърнете към самото дружество, за да получите отговор на въпроса, от който се интересувате.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Каква е давността на задълженията към Топлофикация от физически лица.

Здравейте. Бих искала да разбера по-подробно по какъв начин да изпратя таксата за Централен кредитен регистър, за да ми се направи справка за кредитната ми задлъжнялост. Благодаря

Централен кредитен регистър е структура към БНБ, поради което е нужно да се обърнете към националната банка и да попитате за възможностите. Контактите на БНБ са следните:

Адрес: пл. "Княз Александър І" №1, София-1000
Работно време: всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч., с клиенти - до 15:45 ч.
Телефон: (+3592) 91459 (централа)
Телефакс: (+3592) 980-24-25; (+3592) 980-64-93

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте, подобно на горното писмо и аз имам проблем с централен кредитен регистър. От година и половина имам кредитна карта към Сибанк Стара Загора. Постоянно тегля пари от нея и месечно внасям малко над минималната си вноска. Наскоро реших да я закрия като тегля нов кредит от Райфайзенбанк. От там ми казаха обаче, че кредитът ми към тази банка е 4630лв а кредитния ми лимит е 2000лв. Веднага отидох в Стара Загора, единственото място, където мога да получа информация за мойте задължения, тъй-като Сибанк няма единна база данни, и от там ме увериха, че усваеният ми кредит е 1000лв а лимита 2000лв. При което срока на картата ми бил изтекъл и те предложиха да ми я подновят. След като им отказах взех уверителни документи, които представих в Райфайзенбанк Пловдив. Въпросът ми е от къде взима информация ЦКР и възможни ли са злоупотреби от страна на някой служител по системата. Как се гарантира сигурността на кредитите при положение, че стават такива неточностти. Какъв е пътят за защита, когато информацията която получавам е толкова оскъдна. Ще съм ви безкрайно благодарен да помогните.
Проблемът е доста сериозен и изисква специално внимание. Кредитната задлъжнялост на клиентите на банките се урежда с подзаконов нормативен акт и по-точно Наредба 22 на БНБ. Според чл.4 (1) въвеждането на данните за кредитната задлъжнялост се извършва по ЕГН за физически лица, и по БУЛСТАТ за еднолични търговци и юридически лица. Достъпът до тази система е ограничен и справка за състоянието на кредитната задлъжнялост може да бъде издадена единствено от банкова институция или от БНБ. Освен това в рамките на всяка една банка съществуват ограничения за достъп до регистъра, изразяващи се в опълномощаване на определени лица, имащи достъп до системата на БНБ. Това означава, че не всеки служител от търговската банка притежава правомощията да извършва справки. Тези права обикновено се предоставят на служители, които имат пряко отношение към кредитният процес, напр. кредитни инспектори, кредитни анализатори, определени длъжности от кредитният риск и т.н. Всичките тези ограничения се налагат главно поради фактът, че данните в системата представляват лична информация и свободният достъп до тази система може да предизвика редица злоупотреби.

Относно поставеният от Вас въпрос откъде идва предоставената информация в ЦКР, това е упоменато в чл.10 (1) от наредбата, където се споменава, че информацията за кредитната задлъжнялост на клиентите на банките се подава от централното управление на съответната банкова институция.Важно е да се знае, че тази комплексна система е контролирана и организирана от БНБ, но при несъответствие на подадените от централните управления на банките данните БНБ не може да осъществява корекции. Така според чл.19 (1) ако дадено лице смята, че информацията за него в ЦКР е неточна, то има право да иска актуализирането и коригирането на тази информация от кредиторът, който е подал тази информация. Това се осъществява чрез подаване на писмено искане до банката-кредитор с копие до БНБ. В срок от 7 дни от получаване на това искане банката е длъжна да го разгледа и да се произнесе по него. Ако искането е основателно банката задължително трябва да направи нужните корекции.

При тази ситуация не сме наясно защо са Ви накарали да посетите отново клона на посочената банка в Стара Загора, при положение, че централното й управление е със седалище гр. София и според наредбата единствено там могат да бъдат осъществявани корекции. Това по-скоро е възприета вътрешна политика на банката.
 
Кредитоискателят може да се защити ефективно ако е запознат със законовата и подзаконовата нормативна уредба на търговките банки.Наредбата осигурява известна степен на защита на кредитоискателя, като БНБ си запазва правото да налага наказания и глоби.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
ЗДРАВЕЙТЕ! Имам 2 изпълнителни дела срещу мен, за суми 900лв.и 1900лв. Имам и гражданско дело по което съм осъдена да заплатя 2000лв. Работя на минималната работна заплата и нямам имущество така че не внасям нищо по тези задължения. Възможно ли е да имам забрана за напускане на страната и как да проверя това бЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Според чл. 76 т.2 от Закон за българските документи за самоличност може да не се разреши напускане на страната на лица, които имат парични задължения в големи размери към български физически и юридически лица , установени по съдебен ред, освен ако личното и имущество покрива задължението или ако представят надлежно обезпечение. Според допълнителните разпоредби на закона парични задължения в големи размери са тези, които надхвърлят 5000 лв. Това означава, че ако размерът на задълженията, по които сте осъдена да заплатите е по-малък от горепосоченият размер не може да Ви бъде наложената такава забрана. Повече информация за правната същност на наложената забрана за напускане на страната, в резултат от необслужване на задължения може да намерите тук.

Надяваме се, че сме отговорили на въпросът Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, имам кредит по който има дело и ми направиха запор на заплатата. Има една карта на която се превеждат детските на детето ми, тя се води на името на съпругата ми, при проверка в банката ми казаха, че има запор на тази сметка и частния съдия изпълнител удържа парите имали това право
Ако изпълнението е насочено към бъдещи доходи,  чрез запор на сметката, по която се превежда заплатата съществува максимален размер, който може да Ви бъде удържан. Доходът, който не може да Ви бъде удържан се нарича несеквертируем доход. Според чл.446 (1) от ГПК „Ако изпълнението е насочено върху трудово възнаграждение или върху каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се одържа само:
1. Ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. Ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. Ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. Ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.
Както виждате размера на несеквертируемия доход е по-висок при положение, че длъжника има дете.

Дали частния съдия изпълнител има право или не да удържа сумите получени за детски надбавки, не можем да кажем със сигурност, тъй като въпросът Ви има правна насоченост. Поради тази причина не би било коректно да коментираме. За повече информация по темата Ви съветваме да се обърнете към услугите на адвокат.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
имам просро4ен кредит с 4 месеца. сега на падежната дата ако внеса сумата плюс следващата вноска какво ще стане тъй като съм в чужбина и нямам престава дали има заведено дело срещу мен а и няма кой да провери
Това че имате просрочие по-голямо от 90 дни означава, че кредитът Ви съгласно Наредба 22 на БНБ  е необслужван. Повече информация относно вида просрочие можете да получите тук.

При забава над 30 дни Вашият кредит е станал нередовен и банката е направила опити да се свърже с Вас. Ако кредитът е с поръчители това означава, че най-вероятно банката се е опитала да се удовлетвори от поръчителите, т.к. съгласно ЗЗД кредиторът има право да образува изпълнително дело срещу поръчителите.

Обичайно банката е в правото си да наложи запор върху възнаграждението на кредитополучателя/поръчителите, а при положение, че не може да се удовлетвори следва запор върху движимо имущество и най-накрая – върху недвижимото имущество.

Повече информация относно процедурата при просрочие можете да намерите тук.  За детайлна информация относно развитието на Вашия случай Ви съветваме да се обърнете към Вашата банка, като Ви препоръчваме в най-кратък срок да изплатите задължението си, като разбира се ще са Ви начислени наказателни лихви.

За съжаление това просрочие, че Ви е пречка при кандидатстването за кредит в близкото бъдеще.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте! През 1997 год. бях взискател по изпълнително дело, като длъжницата ми съобщи чрез телеграма, че ми и превела парите в банката без да уточни коя точно. Наскоро след това тя почина и до днес не зная в коя банка и как да си потърся парите. Ще Ви бъда много благодарна ако ме посъветвате как да постъпя! Поздрави Иванова
Неприятен е фактът, че длъжницата не е посочила банката, в която е направен превода. Трябвало е да Ви бъде съобщен номер на сметка, по която е преведена сумата. Дори и да не знаете банката, по номера и обиколка на всички е може да се провери дали на Ваше име има открита сметка. Разбираме, че това не е било направено. Проверете в банките, работещи в България (като се обърнете към който и да е техен клон) и да попитайте дали имате сметка при тях. Това лесно може да се провери, като представите лична карта, тъй като за откриване на сметка са нужни личните данни на титуляра. Варианта е краен и отнемащ време, но по-добро решение за жалост не можем да предложим.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Сърдечни благодарности за бързият отговор и съветите, които ми предложихте, макар че са трудно осъществими, тъй като аз самата нямам представа колко и кои са банките в България.
искам да попитам как мога да разбера че имам забрана за напускане на страната заради нередовно плащане на кредит от 30000 лв.ако не са ме уведомили че имам такава забрана? задавам този въпрос защото имам належащо пътуване извън страната и не искам да разбера на границата че имам забрана за напускане на страната. предварително ви благодаря за отговора.
Ако по кредита не е предоставено надлежно обезпечение и размера на задължението Ви е над 5000 лв., най-вероятно имате наложена забрана за напускане на страната. За да бъде наложена тази принудителна административна мярка, трябва да е започнало съдебно производство, целящо осъществяване на принудително изпълнение на задължението Ви. Повече информация за това как може да проверите дали имате забрана за напускане на страната, може да намерите като отворите следния линк.

Надяваме се,ч е информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте. Поръчител съм по кредит, който не се обслужва и имам запор върху заплатата. Какъв процент от нея може да ми се удържа. Женен съм и имам едно дете.
Съгласно Чл.446 от ГПК:
„Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Благодаря за бързия отговор но бихте ли ме посъветвали към кого да се обърна за помощ тъй като аз получавам 430лв.основна заплата и имам заем от 220лв.а съдия изпълнителя е изпратил писмо до счетоводството на моята фирма да ми удържат по 284лв.и така аз нямам възможност да покривам моя кредит.След разговор със съдията тя ми заяви че не я интересува това и да си търся парите от длъжника.За информация бих ви казал че съм ползвал много кредити и винаги съм бил изряден и коректен.
За съжаление след като сте поръчител по даден кредит Ви сте приели всичките произтичащи от това права и задължения.
Полезна информация по Вашия въпрос можете да намерите тук.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Погасявам кредит на моя близка, месечните вноски превеждам с платежно от личната ми сметка, преди няколко дни й наложиха запор, защото е поръчител на неизправен длъжник. При следващата ми вноска по кредита й се оказа че вноската "не е направена" заради запора, т.е. бяха запорирани моите пари с който погасявам кредита й. Има ли право банката да прави това?
След като приятелката Ви се е подписала на договора за кредит като поръчител, това означава, че е приела всички права и задължения по договора. Съгласно ЗЗД поръчителите са еднакво отговорни с длъжника за погасяване на кредита, като при просрочие над 90 дни банката има право да удоволетвори вземането си по съдебен път.

Тук може да получите информация относно процедурата при просрочие на даден кредит над 90 дни, който е и Вашия случай.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Напълно ми е ясно, че на поръчител може да се наложи запор. Въпросът ми беше има ли право банката да задържи моята вноска по кредита на приятелката ми? Нейния кредит се обслужва редовно от мен, поне до сега. Запорът не е ли върху вземанията й? и може ли моята вноска да се третира като нейно вземане, което да е запорирано?
Запорът върху нейната сметка е напълно основателен, т.к. без значение от кого се внася вноската по кредита, същата се води постъпление по сметката на длъжника.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Имам ли право да пътувам в чужбина, при положение, че съм в черния кредитен регистър на БГ? Сумата е около 3000 лв. Но не е изплащано близо година?!
Налагането на забрана за напускане на страната като принудителна административна мярка е регламентирано от Закон за българските документи за самоличност. Според чл. 76 т.3 от него може да не се разреши напускане на страната на лица, които имат парични задължения в големи размери към български физически и юридически лица, установени по съдебен ред, освен ако личното им имущество покрива задължението или ако представят надлежно обезпечение. Според допълнителните разпоредби на закона парични задължения в големи размери са тези, които надхвърлят 5000 лв. Това означава, че ако дължимите суми са в размер над 5000 лв., по заемът Ви не е предоставено обезпечение и личното Ви имущество (движимо или недвижимо) не покрива размерът на предявените срещу Вас суми, то е много вероятно да имате наложена такава мярка от съда. Ако са изпълнени тези условия съдът налага тази мярка, тъй като се счита, че съществува голяма вероятност длъжника да се укрие. При положение, че сумата на заема Ви е 3000 лв. трябва да се вземе в предвид и фактът, че след като банката се е обърнала към съда, за да удовлетвори вземането си, сумата, която дължите е в доста по-висок размер. При тази ситуация освен остатъка от главницата по кредитът Ви следва да заплатите наказателните лихви за просрочие, както и съдебните разноски по делото, които са в немалък размер. Това означава, че задължението Ви се е увеличило за тази година на просрочие. При налагане на забраната лицето трябва да бъде уведомено за влизане в сила на тази принудителна административна мярка. Уведомлението трябва да бъде получено по адрес на местоживеене. Според чл. 78а „Органът, издал акта, от които произтича основанието за прилагане на принудителната административна мярка изпраща този акт по служебен път на органа, който е компетентен да я приложи или отмени”.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Теглих заем за свой роднина и той не е погасявал вноските. Днес майка ми получи решение по изпълнително дело, в което я уведомяват за запор на имуществото й. Въпросът ми е каква е законовата сума/колко процента от общата сума/, която трябва да платя за да се прекрати изп.дело и какво да правя след това. Благодаря ви предварително!
Като за начало, добре би било да се свържете със съдия-изпълнителя, който събира вземането на кредитора за повече информация.

Принципно, според Гражданския процесуален кодекс, преди да се пристъпи към издаване на изпълнителен лист, към длъжника се отправя покана за доброволно изпълнение, с която в рамките на 14 дни може да бъде погасена 1/3 от задължението и договорен план за погасяване на останалата част от сумата, за да се спре принудителното изпълнение.

В случаят, е доста вероятно на длъжника да е била изпратена подобна покана, която той да не е удовлетворил и в резултат на вече започнало принудително изпълнение, то да е наложено и върху поръчителите.

За съжаление не сме особено компетентни за разрешаването на Вашия казус, по тази причина Ви съветваме по възможно най-бързия начин да се консултирате с адвокат и със съдия-изпълнителя, събиращ вземането.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, имам запис на заповед с изтекъл падеж за 2000лв. Интересува ме колко ще ми струват услугите на съдия-изпълнителя и дали тези пари ги плащам аз или длъжникът.
При положение, че длъжникът по Запис на заповед не удовлетвори нотариалната покана се пристъпва към принудително изпълнение върху имуществото на длъжника и неговите бъдещи вземания. Принудителното изпълнение се реализира въз основа на това, че длъжникът не желае да изпълни поетите си задължения, поради което таксите и разноските за ЧСИ са за негова сметка. Те обаче се заплащат от кредитора, след което се търси удовлетворяване на записаната сума в документа, начислени лихви за забава, съдебни разноски и такси и т.н. При погасяване на всяко вземане на първо място се погасяват таксите и разноските към ЧСИ. Перата в цялата тази сметка на дълга обикновено включват: договорена лихва + наказателна лихва + съдебни разноски. При положение, че се стигне до услугите на ЧСИ таксите и разноските във връзка с принудителното изпълнение на задължението ще се определят на база ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. В съдебните разноски най-вероятно ще бъдат включени пропорционални такси (Раздел 2 от Тарифата). Повече информация по темата за същността на таксите и разноските при принудително изпълнение може да намерите тук.

При предявяване на документа най-сигурно е издателя на ЗЗ да бъде поканен да се яви пред нотариус за предявяването, за което да се състави констативен протокол на посочената дата.
За повече информация е най-добре да потърсите услугите на адвокат.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте. Моят казус е доста завъртян, но се надявам някой да може да ми даде отговор. По настоящем бившият ми мъж е станал поръчител по кредит, който кредитополучателя е спрял да изплаща поради смърт. Задължението се прехвърля на поръчителя -т.е бившия ми мъж и бива разделено между мен и него, поради това, че кредита е теглен по време на брака (Делото ми за развод се проточи 4 години и въпросното събитие се е случило през това време, докато съм била в развод). Свързах се със съдя изпълнителя по въпросното дело и той ми каза, че след като е теглен по време на брак задължението се разделя между двамата съпрузи. Аз парите така или иначе няма да си видя от бившия ми съпруг и от тук следва въпроса ми. Имам заем, който е изтеглен също по време на брак, преди да ми излезе решението за развод. По същите тези закони, ако спра да го погасявам дали това задължение ще се раздели между мен и бившия ми съпруг. Това е единствения начин да си върна сумата, която платих за нещо, за което дори не съм и подозирала, че се е случило. Благодаря предварително.
При положение, че СИ Ви е казал, че заема се разделя между двамата съпрузи, означава, че той попада обхвата на СИО. Ако заемът е усвоен по време на брака, то според Семейния кодекс, ще се разглежда като кредит, теглен за задоволяване нуждите на семейството, като задължението, за който се поема солидарно от съпрузите. Това означава, че движимите и недвижимите вещи, придобити през време на брака, които са в режим на СИО (семейна имуществена общност), биха могли да бъдат описвани и продавани от съдия-изпълнител. При положение обаче, че вещите са придобити преди брака (по дарение или наследство) , или пък са лични вещи на съпруга – то следва да не бъдат описани от ЧСИ. Също така се прави презумпцията, че всяко движимо имущество намерено на посочения от адреса длъжник се счита за негово до доказване на противното.

При поръчителството обаче има една особеност и тя е, че изплащайки задължението поръчителят може да иска обратно заплатените от него суми от главния длъжник. Съветваме Ви в този случай да погасявате Вашата част от заема, запазвайки документите доказващи това – вносни бележки, преводни нареждания и т.н.

Спирайки да заплащате Вашето лично задължение няма никаква гаранция, че СИ ще се обърне към съпруга Ви за изплащане на кредита. Поради това не бихме се ангажирали с посочване на краен резултат от тази схема. Тук определящо значение е дали този заем попада в посочения по-горе обхват на СИО.

Съветваме Ви, да се консултирате с адвокат по темата, както можете да се обърнете за повече информация и към СИ. Съвети какво е добре да знаем, когато е образувано изпълнително производство може да намерите тук. Какви са действията от друга страна на ЧСИ може да намерите тук.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, имам изпълнително дело за просрочен кредит от 6700 лв. Наложиха ми запор на всичките ми банкови сметки в пет банки и на заплатата ми. Три от Тези сметки служат за обслужване на други кредити в банки, направих сметки на трето лице чрез което да обслужвам тези кредити. Дотук добре, обаче как от тук нататък ще получавам частта от заплатата ми която нямат право да ми взимат при положение че заплатите при нас се плащат само по банков път( имат право да ми удържат една четвърт от заплатата защото имам едно дете)какви са ми правата в такъв случай Нали все пак тази част от заплатата ми нямат право да ми я запорират Освен това ми налагат мярка забрана за напускане на страната при положение че наши сънародници осъдиха държавата за това нещо и НС гласува вече промяна в този закон Предварително Ви благодаря
ЧСИ или СИ следва да се съобрази с ограниченията при налагане на запор върху трудово възнаграждение, като максималния размер на удръжката не трябва да надвишава определения в Чл.446 (1) размер. Несеквертируемият доход е този, който се полага на длъжника и служи за задоволяване на най-необходимите потребности. На практика запорирайки целия размер на трудовото възнаграждение ЧСИ оставя длъжника без средства за препитание. Това, което може да направите в този случай е да се срещнете с ангажирания със случая ЧСИ или СИ и да изложите аргументите си, съгласно максималния размер на удръжката. Повече информация по тази тема може да намерите тук.

Право на длъжника е да обжалва действията на СИ в определени случаи. Така например според Чл.435 (2) „Длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочване на изпълнението върху имущество, което се смята за несеквертируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението.”.

Друг начин, по който длъжника може да се защити е като предложи на СИ замяна с друга собственост върху, която да се насочи изпълнението. Ако съдебният изпълнител прецени, че предложения от длъжника начин на изпълнение е в състояние да удовлетвори взискателя, той насочва изпълнението върху посочената от длъжника вещ или вземане (чл. 443 от ГПК).

По отношение на принудителната административна мярка, налагана във връзка със започнало принудително изпълнение, чийто предмет е парично задължение, тя се налага във връзка със Закон за българските лични документи. Този закон измести съществуващия Закон за българските документи за самоличност, но регламентацията, относно налагането на принудителната административна мярка не отпадна. Така според Чл.75 т. 6 от този закон може да се не разреши напускане на страната на лица, които не изпълняват подлежащ на принудително изпълнение съдебен акт, по силата на който са осъдени да заплатят парично задължение в големи размери към български физически и юридически лица или чуждестранни лица, освен ако представят надлежно обезпечение. И тук отново е допълнителните разпоредби на закона какво се има в предвид под „парични задължения в големи размери”. Това са тези задължения, които надхвърлят 5000 лв. Това на практика противоречи на разпоредбите на Конституцията на Република България и в частност на Чл.35 (1) от нея, която посочва следното: „Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.”. Решението за налагането на тази мярка подлежи на обжалване, което се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата срещу тази заповед не спира нейното изпълнение.

Въпреки това, за да получите повече информация в случая Ви съветваме да се обърнете към юрист.

Все пак се надяваме, че сме отговорили на повечето Ви въпроси.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Съпругът ми е работил във фирма като охранител около 3 години. За това време има да взема от неизплатени заплати около 1500лв., без лихви и без отпуска,защото има спечелено дело през 2004год. Поради различни обстоятелства няма оригинален изпълнителен лист.Как може да си получи взиманията? Има ли срок, и ако да - какъв е той? Може ли да придобие документ заместващ загубения изпълнителен лист. Благодаря предварително,ако има нужда от по специални данни ще ги предоставя.
Без да претендираме за изчерпателност по темата ще се опитаме да Ви предоставим известни насоки. Съгласно чл. 409 (1) от ГПК „Ако първообразният изпълнителен лист бъде изгубен или унищожен, съдът, който го е издал, по писмена молба на молителя издава дубликат от него въз основа на акта, по който е издаден първообразът.”. Също така, в случай, че самия акт е бил изгубен или унищожен и няма възможност да бъде възстановено неговото съдържание чрез официални документи, молителят може да предяви иск за осъждане на длъжника.

Давностният срок на парични вземания е регламентиран в ЗЗД, съгласно който с изтичане на тригодишна давност се погасяват вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор (чл.111). Обичайно, според действащата нормативна уредба, ако в рамките на три години дължимите суми не бъдат потърсени от кредитора, то с изтичането на този срок задължението се погасява по давност. Обаче, ако в рамките на тези три години бъде започнато изпълнително производство от кредитора за събиране на дължимите суми – то давностния срок се прекъсва. Особеното е, че докато трае изпълнителното дело – давност не тече, а след приключването на делото (което често може да бъде с продължителност 2 – 3 години) – започва да тече нова давност, т.е. нови три години. Така през определен период изпълнителното производство се подновява и по този начин вземането си остава дължимо и търсено практически през неограничен период от време.

За повече информация Ви съветваме да се обърнете към адвокат.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
На практика не съществува ограничение, относно минимално дължима сума, която може да е предмет на съдебно производство. Също така обстоятелството, че всички съдебни разноски и такси за са сметка на длъжника спомага кредитора да си търси сумите по съдебен ред. Ако сте имали възражения относно сумата, която трябва да бъде издължена е трябвало да предприемете някакви мерки, които биха доказали евентуално, че дължимото е в по-малък размер. Разбира се длъжника си запазва правото да обжалва дължимата сума и след като бъде издаден изпълнителен лист срещу него. В този случай съдът взима решение, относно размера на дължимото и ако то е по-ниско от определеното от оператора, той е длъжен да върне остатъка.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Може ли фирмата С Г Груп да направи запор на банковата ми сметка за задължение от 140 лева? Задължението ми още към мобилен оператор които не беше коректен с мен и 100 лева са само от такси?
Тримесечен е срока, който обикновено банките изчакват да измине преди да се обърнат към съда за издаване на изпълнителен лист. Случилото се е лошо стечение на обстоятелствата, като от банката е трябвало да Ви уведомят още при заплащане на остатъчната сума по задължението, че заема е прехвърлен на ЧСИ. Обикновено с издаването на изпълнителен лист, следващата стъпка е отправяне на покана към длъжника доброволно да изпълни задължението си (т.на. „покана за доброволно изпълнение”). Чрез нея на длъжника се дава възможност в 14-дневен срок от получаването й или да погаси задължението си или да предложи план за погасяването му. Поканата съдържа текст, че ако в този 14-дневен срок длъжника не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение.

Таксите и разноските по ЧСИ се заплащат от длъжника, но в случая нямате вина за това, че не сте били уведомени за тях. Дали обаче това е достатъчен мотив, за да бъдат опростени те единствено адвокат може да Ви консултира. Въздържаме се от конкретни правни препоръки, особено що се касае до специфични правни казуси.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Изтеглих кредит преди време от Банка ДСК.След като останах без работа,кредита ми остана необслужван три месеца. Когато отидох в банката и попитах за задължението си , служителите ми отговориха , че дължа 2300лв с лихвите.На 27,03,2008 година -следващия ден аз внесох дължимата сума в банка ДСК. Никой от служителите им не ми каза ,че е образувано дело срещу мен.Банката си прибра парите, на вносната бележка пише окончателно погасен кредит, и след месец и половина разбирам за образуваното изп. дело срущу мен,между другото то е образувано на 26март 2008г. един ден преди да си внеса парите.От две години и половина частния съдебен изпълнител, ме преследва за 715,50лв. такси и разноски, които бил направил.Направи ми запор на заплата. Аз ходих в банката на разговор с юристката, защото за мен банката не си е свършила работа, но още нищо. Посъветвайте ме как да постъпя.
Моят въпрос е следният: Възможно ли е ЧСИ да извърши опис на имущество в имоти, които не са собственост на длъжника, например в имот на родител или на приятел, с който съжителства длъжника?
В отговор на Вашето запитване, искаме да Ви кажем, че опис на движими вещи може да се прави по постоянен адрес на длъжника, независимо че не е негова собственост. За да не бъдат описани вещите на този адрес, собственика трябва да докаже, че те са негова собственост чрез документи, доказващи това, като фактури, гаранционни карти и т.н. В противен случай ако собственика не покаже документи, които удостоверяват, че вещите в апартамента са негови, ще му ги вземат.

Надяваме се, че сме внесли яснота в запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Имам следния въпрос по ред причини имам необслужван кредит към ОББ който впоследствие бе прехвърлен към фирма изкупуваща дългове та по тази сметка на фирмата съм плащала определен период от време след това отново по ред причини спрях да плащам и днес служителка от новата фирма кредитор ми се обади да ме уведоми че щяла да ми блокира всички банкови сметки включително и тази по която си получавам детските надбавки та въпроса ми е не би ли трябвало да има изпълнителен лист от съдия изпълнител за да се направи това нещо и при блокирани банкови сметки има ли така нар несеквестируем доход освен това аз нямам абсолютно никакви документи подписани с тази фирма изкупила дълга ми към ОББ
Наистина, за да бъдат запорирани сметките Ви, трябва да има издаден изпълнителен лист, който да се придвижва от съдия изпълнител, както и да е минал 14-дневния срок след изпращането на нотариалната покана за доброволно изпълнение.

Детските надбавки са част от несеквестируемия доход. Подробно за него можете да видите в ГПК чл. 446:

Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.


Проблемът тук е, че частния съдия изпълнител (ЧСИ) не може да види кой доход от къде и защо постъпва по сметката Ви. Ако Ви бъдат запорирани детските надбавки наедно със сметката, трябва да подадете възражение към ЧСИ.

Фактът, че нямате подписан договор с новия си кредитор не Ви освобождава от задължения по кредита. Българското законодателство предвижда правната възможност за прехвърляне на вземания между юридически и физически лица. Новият Ви кредитор също може да започне процедура по принудително изпълнение.

Повече за тази процедура можете да намерите тук.

Надяваме се да сме Ви били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте! Обръщам се към вас с молба за съвет по следния случай: на 07.02.2011 намерих залепен на входа лист от който разбрах, че в двуседмичен срок тр. да получа док. от Частен съдебен изпълнител Сия Халаджова. Вчера ходих да видя за какво иде реч и се оказа, че през 2001 г. с/у майка ми, която е инвалид 92% /ТЕЛК/ е имало дело за периода 1999-2000 г. за неплатени около 700 лв за което чуваме за първи път /живеем заедно- и тогава и сега/, осъдена е от СРС и има издаден изпълнителен лист за сумата. Без да сме чували за това дело и без никой нищо да е искал до този момент изведнъж се оказва, 4е до този петък тя трябва да получи покана за доброволно изп. на парично задължение като сумата към настоящия момент с лихви и такси е към 2400 лв.Получихме я.Върху приложения Изпълнителен лист от 02.2001г. /въз основа на който е заведено новото дело от ЧСИ през 08.2010/ има печат от който е видно,че това дело е прекратено на 30.01.2005 /племирано май беше термина/ от Държавен съдевен изпълнител, тъй като последните извършени действия са от 04.2001 г. Та питането ми е има ли давност в/у този изпълнителен лист и какво мога да направя за да оспорвам новата сума след като не сме били уведомявани до момента, 4е дължим тези 700 лв. на Топлофикация. Предварително сърдечно ви благодаря!!!
Принципно давностен срок съществува и за финансовите вземания той е 5 години, а за лихвите по Закона за задълженията и договорите срокът е 3 години. В този смисъл според нас наистина имате основание да оспорите задължението.
 
Нашият съвет е да се обърнете към адвокат за повече яснота по процедурите и възраженията, които можете да отправите.
 
Надяваме се да сме Ви били полезни.
 
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
СЪРДЕЧНО ВИ БЛАГОДАРЯ ЗА ОТГОВОРА, ЩЕ ПОСЛУШАМ СЪВЕТА ВИ- НА ВСИЧКИ УСПЕХ!!!:))))
Здравейте и добро утро. Исках да ви попитам , Ако има вече вече образувано изпълнително дело за което не съм уведомен означава ли това , че имам и вече наложена забрана за напускане на страната или такава забрана се налага в по-късен етап когато делото вече е в ход. Ако може да ми изясните хода на целият процес.
Забраната за напускане на страната не върви автоматично със завеждането на дело за принудително изпълнение. Всъщност тази възбрана се налага при задължения над 5000 лева, когато кредиторът има опасения, че вземането му няма да бъде изплатено.

В този смисъл не можем да Ви кажем кога точно ще Ви бъде наложена подобна възбрана, ако въобще Ви бъде наложена.

При съмнения за това дали имате подобна възбрана, най-добре е да се обърнете към районното полицейско управление по постоянния Ви адрес. Оттам трябва да Ви бъде предоставена информация за това дали Ви е забранено да напускате територията на страната.

Надяваме се да сме Ви били от полза.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Относно забраната за напускане на страната - издадоха изпълнителен лист за 6700лв срещу мен ( виж по горе)и в писмoто от ЧСИ което получих пишеше че ще ми бъде наложена мярка Забрана за напускане на страната. Това беше прeди около 1 година.Не ми наложиха такава мярка в крайна сметка, и между другото разбрах че ЧСИ не смеят много да искат налагането на такава мярка, защото рискуват после да бъдат съдени те, така че който е заплашен от такава мярка нека поговори с ЧСИ, а ако му бъде наложена то има Адм. съд за тази работа - обжалвайте.
Здравейте започнах дело срещу длъжник на който съм поръчител и получих решение на съда, което той обжалва.Въпросът ми е, какво следва в този случай след като той замина за Германия.Благодаря
Въпросът Ви има предимно юридически характер и за съжаление не попада не в нашите компетенции.

Това, което можем да Ви препоръчаме, е да изчакате резултата от делото след обжалването. Ако длъжникът Ви не може да се изплати, не забравяйте периодично да предприемате мерки по търсене на задължението, за да не отпадне правото Ви на последващ иск поради давност.

Надяваме се да сме Ви били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, имам запорирана фирмена сметка вследствие акт от Териториална Данъчна Дирекция. Актът е от 2005г. Въпросът ми е има ли давностен срок за подобен запор, както и за самия акт и проблем ли е да открия нова фирмена банкова сметка в същата банка в която е и запорираната сметка, тъй като там имам свободна лична сметка, а и обслужвам кредит и ми е по удобно. Фирмата преди година е пререгистрирана от ООД в ЕООД с продажба на дружествен дял. Благодаря предварително.
Българското законодателство не предвижда възможност за давностен срок на запор. Подобен срок съществува за финансови и нефинансови задължения по начало, като за финансовите той е 5 години. Важно е да отбележим, че давностния срок започва да тече от последния момент, в който задължението е било потърсено, като при ново търсене той започва да тече на ново.

Ако откриете нова фирмена сметка в която и да е банка, тя най-вероятно ще бъде запорирана също.

Надяваме се да сме отговорили на въпроса Ви.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Zdraveite (sujalqvam za latinicata no nqmam bg fonetika) Ot nqkolko meseca na sam sa zavedeni dela ot 3 banki za ne ispulnenie na krediti , nqmam vuzmojnost da plashtam poneje firmata mi falira edvam si dokarvam za hlqba no iskam da napusna stranata . Kak trqbva da postupq i moje li bankata da spre izlizaneto izvun Bulgaria Molq surdechno ekipa vi da mi otgovori zashtoto nqmam pari za advokati i uridicheski suveti. MOLQ POSUVETVAITE ME KAKVO DA NAPRAVQ .
Банката има право да поиска налагането на подобна забрана.

Забраната за напускане на страната е уредена в Закона за българските документи за самоличност:

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Може да не се разреши напускане на страната, паспорти и заместващи ги документи да не се издават на:
(...)
3. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г.) лица, които имат парични задължения в големи размери към български физически и юридически лица и към чуждестранни такива, установени по съдебен ред, освен ако личното им имущество покрива задължението или ако представят надлежно обезпечение;
(...)


Размерът на задълженията трябва да надхвърля 5000 лева, за да се приеме, че то е в голям размер.

Принципно тази забрана беше атакувана във Върховния административен съд, който постанови, че налагането й е незаконно и противоречи на европейското право. Според него на граждани от Европейската икономическа общност не бива да бъдат налагани подобни възбрани.

Решението на ВАС не отмени налагането им, но дава основание на всеки гражданин със забрана за напускане на територията на страната да иска отмяната й.

Ако искате да проверите дали Ви е наложена подобна забрана можете да се обърнете към Районното полицейско управление (РПУ) по местожителство.

Съветваме Ви да направите всичко възможно да погасите задълженията си във възможно най-кратък срок, защото това ще Ви спести допълнителните разходи за наказателни лихви и т.н.

Повече за самата процедура по предсрочна изискуемост можете да намерите тук.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте. Имам кредит от СИ-Банк, който по ред причини миналата година излезна в нередовност, а по-късно бе препратен и към ЧСИ. Работя на постоянна работа и няма проблем с разплащанията към него. Но! ЧСИ не внася редовно, а на всеки 2-3 месеца вноските към банката, които се удържат редовно всеки месец от заплатата ми, с което на всеки 3 месеца натрупвам около нови 200 лева само от нови просрочия, не по моя вина. Моля за съвет има ли такова право ЧСИ да задържа така парите ми и какви действия мога да предприема спрямо него, защото резултатите от срещите ми с него завършват със скандал, в който твърди, че ще хвърли папката ми към съда.
Здравейте,

Препоръчваме Ви да се обърнете към адвокат и/или към банков служител отговарящ за „Лошите кредити” на банката и да им обясните ситуацията.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, за невърнат остатък от кредит от 485лв към Кредисимо колко ще струва делото към мен и как ще разбера,че съм осъдена? Благодаря Ви
Здравейте,

Във Вашия случай ще бъде бъде образувано съдебно производство, което е с държавна такса от 2% от търсената сума. Към това трябва да прибавите минимум 100 лв. хонорар за адвокат или юристконсулт. Ако производството е заповедно по чл. 417, ще разберете за него от ЧСИ като Ви бъде изпратена покана за доброволно изпълнение. Ако бъде образувано бързо производство по чл. 410, съдът ще Ви прати издадената заповед за изпълнение. Възможно е също така, да бъде заведено гражданско дело. В общия случай, при такова дело, таксата е 4% от материалния интерес. В този случай съдът ще Ви изпрати исковата молба за отговор на адреса, който има ищеца.

Освен това, на този адрес - http://www.srs.justice.bg/209-Справки%20по%20други%20граждански%20дела, можете да проверите дали срещу Вас има заведено някакво дело.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Добър ден ! Въпросът ми е следният: имам кредит , който не можех да обслужвам редовно и сега съм даден на съдия изпълнител . По никакъв ли начин немога да се върна към обшение с банката или вече само със съдия изпълнителя мога да комуникирам ?
Здравейте,

След като кредитът е прехвърлен на ЧСИ вече единствено с него можете да комуникирате по отношение погасяването на задължението. Това, което можем да Ви посъветваме  е да се опитате да осъществите контакт с ЧСИ, за да намерите позитивно решение. Знaйтe, чe игнopиpaнeтo нa пpoблeмa нe e във вaшa пoлзa. В повечето случаи можете да се споразумеете да внасяте суми с определен размер.

Повече информация за това какво е добре да знаете, когато срещу Вас е образувано изпълнително дело можете да прочетете тук.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg