теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Какво е добре да знаем за кредитите - Част II


от Иван Стойков
0 гласа2695 прочитания

През месец октомври анализаторите от MoitePari.bg взеха участие, предоставяйки  практически съвети и насоки на читателите на списание "Журнал за жената". Темите, които бяха засегнати са свързани с основните моменти и рискове, свързани с взимането на кредити.

Продължаваме темата от миналия брой с полезни съвети от Иван Стойков, директор финансови анализи във финансовия портал MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш.

Всеки ли може да вземе кредит?

*При кандидатстване за кредит има изискване за възрастта на кредитоискателя: той трябва да е пълнолетен (в някои случи - да е навършил 21 г.) и към момента на погасяване на кредита в общия случай той трябва да е максимум в пенсионна възраст. Въпреки ограниченията за възраст, все пак има кредити дори за хора вече в пенсионна възраст.
*Важно ограничение за получаването на кредит може да се окаже лошата кредитна история. Всяко допуснато просрочие може да е пречка за отпускането на нов кредит.
*Доходите също могат да са ограничение. Когато те са недостатъчни, желаният кредит може да не бъде одобрен. Например детските надбавки по време на майчинство (които са средства за детето) и сумите от майчинството (които са обезпечение за периода) не се приемат като доход при кандидатстване за кредит.
Имайте предвид, че всички задължения, които имате по други кредити, заедно с новия кредит, не трябва да надхвърлят около 50% от нетния доход – при кандидатстване за потребителски кредит, и около 65% – за ипотечен.
*При невнасяни навреме или внесени накуп осигуровки искането за кредит да бъде отказано. Нередовността във внасянето на осигуровките може да говори за нередовност в доходите, което може да е риск за кредитора отпуснатият кредит да не бъде обслужван редовно.

Предсрочно изискуем кредит

Всички кредити, които се обслужват навреме или с просрочие до 30 дни, се считат за редовни. Просрочия над този срок дават основание на кредиторите да предприемат мерки по предсрочно изискване на кредита.
В практиката кредиторите често правят отстъпки. Най-важното при затруднено погасяване на кредита е кредитополучателят веднага да се обърне към кредитора, съветва Иван Стойков. Заедно могат да намерят решение за разсрочване или договаряне на гратисен период и да се избегне предсрочна изискуемост на кредита.

Правилен подход при автокредит

При покупка на автомобил купувачът има 3 варианта на избор:
1. Да попита за лизингова схема от самия търговец (при употребяваните автомобили не се предлага от всички търговци). Лизинговите схеми обичайно са в партньорство с една или повече лизингови компании.
2. Да се обърне към банка с искане за кредит, с който да заплати автомобила.
3. Да се обърне към лизингова компания и да проучи условията за придобиване на автомобил.

Важно (най-вече при покупка на нов автомобил):
-При лизинг купуваният автомобил е собственост на лизингодателя до изплащане на последната вноска.
-Застрахователят се избира от лизингодателя. Премиите по застраховките са за сметка на лизингополучателя, а обезщетението при застрахователен случай – в полза на лизингодателя.
-Техническото обслужване на автомобила се извършва в сервиз, посочен от лизингодателя, за сметка на лизингополучателя.
-При просрочие на лизинга лизингодателят има право да изземе обратно лизинговия автомобил.
-Дължимият ДДС може да бъде включен в стойността на автомобила при съставянето на лизинговия план или да бъде начисляван върху лизинговата вноска.

Възможности за студентски кредити

Студентските кредити са разнообразни, но най-популярни са тези за покриване на семестриални такси, за учебни помагала, общежитие и други разходи, свързани с обучението. Не по-малко желани са и тези за обучение в чужбина. Общото е, че студентските кредити се отпускат на студенти, които след завършване на своето обучение изплащат кредита. Характерно условие е, че студентите не получават пари в брой или по сметка, а сумата се превежда на учебното заведение. При много от студентските кредити се изисква поръчителство от 1 или повече лица (може да са роднини).

Особености на ипотечните кредити

При кандидатстване за ипотечен кредит най-вече трябва да внимавате дали исканият кредит е по възможностите ви, съветва Иван Стойков. Добре е да се спазят няколко правила по отношение на кредита, за да не се превърне в тежест:
*Никога да не се тегли кредит „на ръба“ (т.е. с месечна вноска на максимума на възможностите). Кредитните задължения в едно домакинство не трябва да надхвърлят 25% от бюджета.
*Никога да не се тегли кредит за максималния възможен срок (защото в случай на затруднения с изплащането, няма да има много възможности за разсрочване).
*Внимателно да се чете преддоговорната информация (как е формирана лихвата, при какви условия се променя). Колкото по-голям толеранс е заложен в пазарните индекси, толкова по-плавно би се променяла лихвата във времето и резките промени могат по-леко да бъдат поети.
*Най-правилно е да се тегли кредит във валутата, в която кандидатът получава доходите си – в случая това е българският лев, като би могло да се избере и евро (курсът му е фиксиран).
*Ако потребителският кредит е с ипотека, на практика това е ипотечен кредит. Оттук следват някои различия. Ипотечният се отпуска за много по-големи суми, по-дълги срокове и при по-ниски лихви, но като обезпечение се изисква недвижим имот (има изискване и за застраховка „Имот“). Кредитополучателят може да избере нивото на отговорност, която да поеме – ограничена (до стойността на имота) или пълна (да отговоря с цялото си имущество за погасяване на кредита). При пълна отговорност, в случай на необслужване на кредита и продажбата му на търг, ако сумата, получена при продажбата на имота, е недостатъчна за покриване на кредита, длъжникът продължава да дължи разликата. При ограничена отговорност кредитът се счита за погасен след продажбата на имота, независимо каква цена е била платена за него. При избор на варианта ограничена отговорност, често банките прилагат по-високи лихви, по-нисък процент на финансиране, по-нисък максимален размер и по-кратък срок на кредита.

Съвети за разумно използване на кредитна карта

Кредитната карта е удобен и достъпен източник на средства. Иван Стойков съветва тя да се използва разумно и да не се посяга към нея при всеки порив за пазаруване. Последствията могат да бъдат увеличено задължение към издателя на картата и повече разходи за самото използване на картата. Най-неправилно е тя да се използва като аналог на дебитната карта и да се теглят пари в брой с нея. Това не е невъзможно, но е много скъпа операция.

За да не се правят големи разходи при ползването на кредитна карта, трябва да се използват всички предимства, които предоставя:
-Липса или минимални такси при плащане на ПОС терминал и покупки в интернет.
-Възможност за ползване на гратисен период, в който сумите за покупките могат да бъдат погасени, без да се начислява лихва.
-Програми за лоялност, в които са включени отстъпки при пазаруване в дадени търговски вериги или плащане на ПОС в някои търговски обекти, както и бонуси при определен брой покупки или трупане на точки, които предоставят отстъпки.
-Cashback. Това е възможност при плащане в търговски обект клиентът да получи обратно сума в брой до 50 лв. (или даден процент от сумата, която дължи).

По отношение на т. нар. бяла карта, това е кредитна карта, която се одобрява на принципа на бързите кредити. По своята същност това е бърз кредит, „облечен“ в пластика. Тези продукти съчетават характеристиките на кредитните карти и отчасти – на бързите кредити.

Материалът е публикуван в сп. „Журнал за жената“.
Свързани ключови думи