теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Какво ще се промени при кредитите след препоръка на ЕЦБ


0 гласа1523 прочитания

Деян Василев, председател на Асоциацията на кредитните посредници в България и управител на MoitePari.bg, в предаването " В развитие"

 

Нови правила за управление на лоши кредити

На практика няма промени в регулаторните изисквания, тъй като в България вече се прилагат строги изисквания и проверки преди отпускането на фирмени и потребителски заеми

 

каква е забавата при потребителски и ипотечни кредити


Към 30-ти юни необслужваните ипотечни и потребителски за кредити за физически лица са около 8%. Това е ниско ниво в сравнение с финансовата криза. Но 8% е и над прага от 5%, залегнал в европейския регламент. Това каза Деян Василев, председател на Асоциацията на кредитните посредници в България и управител на MoitePari.bg, в предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизова. На практика няма промени в регулаторните изисквания, тъй като в България вече се прилагат строги изисквания и проверки преди отпускането на фирмени и потребителски заеми. Насоките на Европейският банков орган засягат банките, при които лошите заеми формират над 5% от общият обем на отпуснатите заеми. Те целят да подобрят правилата и практиките за управление и намаляване на необслужваните кредити.


При потребителските кредити за забавяне се счита просрочване от на 30 дни, а при ипотечните е 90 дни, обясни той.

Какви са вариантите за клиенти в просрочие


Клиентите, които са в текущи големи просрочия остават кредитируеми единствено от небанковите финансови институции, където лихвите са много по-големи, коментира Василев. "Процедурата е такава, че при идването на съдия изпълнител, главницата не може да се преговаря".

Вижте видео с целия разговор.