теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Какво трябва да знаем за застраховката си „Гражданска отговорност”


7 гласа22508 прочитания

Повечето от нас притежаваме личен автомобил, което предполага наличие на сключена застраховка „Гражданска отговорност”. Задължителният й характер е наложен чрез Закон за застраховането, но въпреки това често я сключваме единствено от страх да не бъдем глобени от съблюдаващите органи. В много от случаите водачите не са запознати с условията по застраховката и застрахователното покритие, прилагано от застрахователите при този вид застраховане.

 

Какво е „Гражданска отговорност”?

 

При тази застраховка не се застрахова даден имуществен интерес (недвижим имот напр.), а отговорността на застрахования към трети лица за виновно причинените от него щети. Такива щети възникват в резултат на небрежност и невнимание от страна на шофьорите. Обичайно те са счупена броня, издраскан калник, дори, а понякогаи по-сериозни щети.

 

Какво покрива застраховката?

 

 Накратко тя покрива както имуществени, така и неимуществени щети (телесно увреждане или смърт), които сме причинили на трети лица. Разбира се, че на никого от нас не е приятно да се замисля за тези неща, но е добре да бъдем информирани за това, което ни се предоставя от застрахователите по тази застраховка. Както при всички застраховки от бранш застраховане на отговорности, така и тук максималната отговорност на нашият застраховател е лимитирана. Ограничаването на отговорността на застрахователя се нарича „лимит на отговорност”. Това означава, че застрахователните суми или обезщетенията, които могат да бъдат изплатени не могат да надвишават определен размер.

 

Лимити на отговорност

 

Определят се от Комисията за финансов надзор. За 2008 г. за имуществените щети са до 200 000 лв.; за имуществени и неимуществени щети за едно увредено лице - до 700 000 лв., а за две или повече увредени лица до 1 000 000 лв.

Като тенденция се откроява постоянното им нарастване. Целта е да се изравнят с тези в европейските страни. Именно размерът на лимитите е винаги актуална и обсъждана тема, в началото на всяка застрахователна кампания. Застрахователите често обясняват, че поскъпването на полицата се дължи на повишаването на лимитите на поетата от тях отговорност. Истината е обаче, че нито един застраховател не смее да предприеме стъпката към по-съществено повишаване на премията, особено в разгара на кампанията. Това се дължи главно на съществуващата остра конкуренция в този сектор.

Плавното покачване на събираните от застрахователите премии не би било проблем, при условие че се подобри качеството на предлаганата ни застрахователна услуга. Истината е, че рядко се срещат случаи, в които даден застраховател изплаща обезщетения в размер на посочените по-горе лимити. На практика не е невъзможно, но трябва да се възбуди съдебен процес и съдът да постанови изплащането на такава сума. Окуражаващото е, че за разлика от минали години вече зачестяват случаите, в които се изплащат суми с такъв размер,.

 

„Бонус-Малус” в България

 

Сравнително нова за България и популярна в ЕС е системата „Бонус – Малус”. Тя  има за цел да накаже лошите шофьори и да поощри добрите. Наказанието се прилага, когато собственикът на автомобила има виновно причинени щети през предходната година/и и се изразява в завишаване с определен процент на премията по застраховката. Добрите водачи пък се поощряват с по-ниска цена на полицата.

Практиката у нас е системата да се прилага само в частта на „малуса. По-конкретно не се предоставят отстъпки на добрите шофъори, а само се наказват лошите такива. С оглед на постоянно нарастващите жертви и произшествия от катастрофи у нас е редно завишенията да бъдат налагани, но в много по-голям размер от сегашните и то от всички застрахователи, а не само една част от тях.

Някои от застрахователните компании пък начисляват по-скъпа застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” ако водачът на автомобила има малък шофьорски стаж (обикновено под „малък” се има предвид по-малко от 3 години). Тази допълнителна надбавка се нарича „надбавка за риск” или „рискова надбавка” в застраховането и се налага предвид по-високата концентрация на риск от виновно причинени щети при младите шофьори.

 

Гаранционен фонд и изплащане на обезщетения

 

Какво представлява Гаранционният фонд? Неговите функции се свеждат най-общо до изплащане на суми и обезщетения по линия на задължителните застраховки „Гражданска отговорност”. Средствата от Гаранционния фонд се събират от задължителните вноски на застрахователните компании, глоби, санкции и др. Фондът изплаща обезщетения както за имуществени, така и за неимуществени щети, но само, когато причинителят не може да бъде установен или не е имал сключена застраховка „Гражданска отговорност”. Презумпцията тук е, че пострадалите трябва да бъдат възмездени за причинените им щети. Това, което заслужава особено внимание е, че след изплащането на сумите на пострадалите лица, фондът встъпва в правата на увреденото лице до размера на изплатените от него суми. Казано с други думи, ако нямаме застраховка „Гражданска отговорност” и нанесем неимуществени щети, след което напуснем местопроизшествието, Фондът ще заплати обезщетение на пострадалото лице, а към нас ще бъде отправен иск в размер на изплатените от Фонда суми.

 

От изложеното по-горе се оказва, че не случайно застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите” е задължителна за собствениците и на МПС. Също така трябва да сме наясно с това, което застрахователя е длъжен да ни осигури като покритие по полицата. Не бива обаче да мислим, че единствено застрахователната компания носи отговорност, защото застрахователния договор (полица) поражда задължения и отговорности както за тях, така и за застрахованото лице.

Калкулатор на оферти за застраховка "Гражданска отговорност".


Калкулатор за оферти за застраховка "Авто-каско".

Свързани статии
"Гражданска отговорност" ще се сключва само с подпис В онлайн супермаркета за застраховки През 2003 г. при катастрофа, като водач на МПС нанесох телесна повреда - счупване на крак на едно лице. Сега в края на законоустановения срок това лице е предявило иск срещу мен за 15000 лв. По време на катастрофата имах изрядна сключена полица Гражданска отговорност с ЗК"ЮПИТЕР"АД. Към настоящия момент застрахователя "ЮПИТЕР"АД е обявен в несъстоятелност и заличен от търговския регистър през февруари 2008 година. След, като аз съм бил изправен - със сключена съгласно изискванията на закона - задължителна застраховка, кой сега ще поеме заплащането на щетата? Искат сезонни застраховки "Гражданска отговорност" дъщеря ми претърпя птп с автомобил без гражданска отговорност. какви права имаме и към кой да се обърна за финансово обезщетение и изобщо имаме ли право на такова?
Свързани теми
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Преди 2 години закупих мотопед 50 кубика, още преди да го регистрирам и да попълня застраховка Гражданска отговорност, непълнолетната ми дъщеря решила,че може да си направи "кръгче". Прави ПТП с пешеходка на пътя, с която в последствие влязохме в контакт, но не стигнахме до споразумение за размера на щетите, които й се полагат. Има счупване на лява ръка, което не успорваме. Пострадалата завежда иск срещу "Гаранционен фонд". Какъв е начина да се защитим от нейните финансови претенции, като се има в предвид, че почти всички нейни доводи са или много пресилени или не отговарят на истината?
Изплащаните обезщетения на пострадали от Гаранционен фонд се осъществяват при наличие на имуществени и неимуществени щети, когато виновното лице не е имало сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” или не е бил правоспособен водач. В случая извършителят е известен и ако се споразумее да заплати обезщетения на пострадалия, Гаранционния фонд няма да има възможност за предявяване на претенции към Вас. Това е така, защото след изплащане на обезщетения от фонда, той има пълното право да встъпи в правата на увреденото лице до размера на изплатеното обезщетение. Това накратко означава, че ще предяви иск към Вас срещу размера на заплатените от него суми.

Едва ли има начин да се защитите от нейните финансови претенции. По скоро не от нейните, а от тези на Гаранционния фонд. Дори и да преувеличава пострадалата са налице два неуспорими факта, които не отричате. Единият е причиняване на неимуществени вреди (счупена ръка) при липсата на застраховка „Гражданска отговорност”, а другата е, че причинителя е неправоспособен водач. Това се достатъчни факти, за да може пострадалата да изисква обезщетяване. За повече информация и за случаите на причинени неимуществени вреди, може да посетите официалния сайт на фонда.

Ако мислите, че може да оспорвате тези претенции на пострадалата Ви съветваме да се обърнете към адвокат.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Много Банки предлагат по високи лихвени проценти по депозити. Това важи за нови депозити, а какво е положението със старите депозити?
Това деление на нови и стари депозити е малко условно, въпреки, че напоследък банковите институции поради липсата на достатъчно свеж ресурс започнаха да проявяват изобретателност, създавайки нестандартни условия по депозитните си продукти. Така например като тенденция се откроява чувствително повишаване на годишния лихвен процент по тях, като част от лихвената политика на всяка банка. Също така забелязваме и, че все повече депозити предоставят възможност за довнасяне на суми по всяко време през периода на олихвяване, а също и възможност за предоставяне на потребителски кредит и/или овърдрафт.

Преди няколко месеца започна процесът на чувствително покачване на предоставените от банките лихвени проценти, като този процес не засегна единствено новите депозити, а всички. Няма някаква закономерност, която да предразполага вдигане на лихвените равнища единствено по новите продукти. Интересен е фактът, че това повишаване на лихвите засегна единствено левовите и евровите депозити, като тези в американска валута бяха понижени драстично. Този процес доведе до масово теглене на средствата в долари и обръщането им в алтернативните валути, осигуряващи по-висока доходност, а именно-лева и евро. Поради тази причина и много от банките създавайки нов депозитен продукт го предоставят в две модификации-в лева и в евро. Тези нови продукти в повечето случаи са с промоционален срок, валиден за няколко месеца, след което или се продължава срокът на промоцията, или депозитът се прекратява. Това по-скоро е резултат на лихвена политика на конкретната банковата институция.

Относно старите депозити, повишаването на лихвените проценти засегна и тях. Това повишение се изрази чрез предоставяне на допълнителни промоционални лихвени проценти, валидни също за определен период от време. Така например към лихвените проценти по стандартните депозити бяха прибавени добавъчни лихвени проценти, което в крайна сметка повиши доходността по тях.

Ако имате колебания относно изборът на депозит Ви съветваме да посетите нашата секция за ДЕПОЗИТИ. Там имате възможност да изчислите Ефективната годишна лихва по отделните продукти, служеща за по-коректен измерител, отколкото лихвения процент на годишна база.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
interesuva me ako voda4a koito me blasna na pe6ehodnata pateka kakva suma 6te polu4a az ot negovata grajdanska otgovornost sled kato mi s4upi kraka i dali trqbva da se interesuvam ot tova ili ima litsa koito se zanimavat s teзи жзпроси
По граждански иск заведен срещу причинител на смърт по непредпазливост в следствие на предизвикано от него ПТП,съдът постанови да ми бъде изплатено обезщетение.Кой изплаща постановената от съда сума-причинителят или застрахователя?Какъв е редът за предявяване на иск срещу застрахователя,ако той трябва да изплати обезщетението ?Какъв процент от постановената сума изплаща застрахователят?
Съжаляваме за инцидентът. При тази ситуация ако виновният за причиняване на смърт участник е имал сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, Вие имате прав да получите обезщетения от застрахователната компания на това лице. Максималната сума, която може да Ви бъде изплатена се равнява на лимита на отговорност за причинени неимуществени вреди и смърт, записан в застрахователния договор. Когато вследствие на ПТП умишлено или по непредпазливост е  причинена средна или тежка телесна повреда, смърт и/или значителни имуществени вреди, това съставлява престъпление от общ характер. В този случай пострадалият или неговите наследници имат право да предявят граждански иск за парично обезщетение срещу подсъдимия. Ако виновния за смъртта участник е имал сключен з-ка „ГО” той е длъжен да уведоми застрахователната си компания за заведени съдебни искове срещу него и да писка привличане на компанията в процеса. При привличане на застрахователя в процеса обезщетенията, както и съдебните разноски са за негова сметка.

Ако лицето, причинило смърт не е имал сключена з-ка „ГО” обезщетенията наследниците имат право да насочат претенциите си освен пряко към причинителя на вредата и пред който и да е от застрахователните компании, предлагащи задължителната з-ка или пък директно към Гаранционен фонд. В този случай именно Фондът ще Ви изплати обезщетения, след което ще поиска възмездяване на изплатените суми от виновния водач.

Тъй като въпросите Ви са насочени към застрахователното право, Ви съветваме да се обърнете към услугите на адвокат, който може да Ви предостави по-подробна информация.

Надяваме се все пак, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Преди година и 2 месеца, пътник в колата ми,която е спряла, отваряйки задната врата "забърса"преминаващ покрай моя автомобил, друг автомобил. Изкриви му ламарините. Дойдоха КАТ и направиха протокол на колегата от пострадалия автомобил. Сега полу4аваме съобщение,4е виновния за произ6ествието дължи на "Булстрад"сума 1100 лв за при4инени щети на преминаващия автомобил,тъй като моя застраховател,"Лев Инс", не е заплатил щетите.  Имат ли право 2 застрахователни компании да постъпят по горния на4ин?
Ако имате в предвид обстоятелството, че и двата автомобила, участващи в инцидента са имали сключени единствено задължителни застраховки „ГО” на автомобилистите, причината, поради която не са заплатени обезщетения е ясна. Задължителната „ГО” застрахова отговорността на водача на МПС при причиняване на щети (имуществени и неимуществени) на трети лица. Тази застраховка не застрахова отговорността на пътниците в МПС-то при причиняване на щети от тях на трети лица. Във Вашият случай застрахователната компания най-вероятно е отказала изплащане на обезщетения именно поради тази причина, че не Вие сте извършител на настъпилите щети. Според Кодекс за застраховането чл.223 (1) „С договора за з-ка ГО застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди”. Застрахованият по тази з-ка е обичайният водач и/ или собственик на МПС. Поради отговорността на пътника за настъпилите материални щети, отговорността за вредите се търсят директно от него.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Преди 10 месеца претърпях ПТП, за което бях виновна аз,нямах право да завивам в тази посока,съответно водача зад мен се удари в мен. Писаха акт,......но толкова. Нямаше телесни - неимуществени вреди и всичко мина и замина...Имуществени щети имаше,но.......не бяха много големи. Съответно аз оправих моите щети, не съм търсила обезщетения от застраховки, и не знам дали съм имала право на това. В момента, в които се случи ПТП имах валидна "Гражданска отговорност" , която я беше започнал предишния собственик на автомобила,аз впоследствие бях я подновила като е отбелязана промяната на номера и на собствеността. ПТП беше на 16.05, а застраховката изтичаше на 29.05, т.е в момента е била валидна. Сега 10 месеца по-късно получавам писмо, че поради невалидна застраховка (не знам защо!!!!) трябва да заплатя 7660 лв в 7 дневен срок, и ако не го направя ще бъде заведено дело срещу мен! писмото е от Застрахователната компания на пострадалият, и там пише, че тъй като моята застрахователна компания отказва да им плати, защото последните 2 вноски на застраховката са били неплатени(но аз имам документ че съм платила последната вноска на 28.02,т.е застраховката е до 29.05, а ПТП стана на 16.05), трябва аз да платя 7660 лв. вече се консултирах с адвокат и той ми каза да направя копие от документа на последната вноска, да го занеса на застрахователната компания на пострадалия и вече между тях си да се съдят,т.е да не съдят мен. интересува ме дали това ще помогне? имат ли право да ме съдят и могат ли да ме осъдят?
При промяна собствеността на автомобила, за да се запази валидността на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, следва да бъде изготвен анекс към съществуващата полица. Чрез вписването на това обстоятелство при наличие на застрахователен случай новият собственик е в правото си да получава обезщетения от застрахователната компания. В противен случай няма да Ви бъдат изплатени обезщетения, т.е. нямате застрахователна защита. Срокът, в който сте задължен да уведомите застрахователната компания, за да Ви бъде изготвен анекс е 7 дни според Наредба за задължителното застраховане и по-конкретно чл.3 (3) от нея. Според информацията, която излагате Вие имате изготвен анекс към полицата и също така тя е била валидна към датата на настъпване на застрахователното събитие. Това означава, че застрахователната компания, в която имате сключена застраховка следва да изплати обезщетения на потърпевшото лице. Вие обаче (при положение, че сте виновна за настъпването на инцидента) нямате право да получите обезщетения по задължителната з-ка „ГО”. Доказателство за плащане на вноска към полица се явява квитанцията, която се изготвя при всяко заплащане на дължимата разсрочена премия. Ако имате издадена такава квитанция или документ, доказващ, че сте коректен платец по полицата, Ви съветваме да се обърнете директно към застрахователната компания, в която е била сключена застраховката. Считаме, че е напълно възможно да е възникнало недоразумение, дължащо се на техническа, или пък човешка грешка. Представяйки квитанциите за платени суми по полицата, както и оригиналът на самата полица, Вие имате възможност да докажете валидността на застраховката. Ако компанията откаже да изплати обезщетения при това положение, Вие имате повод да потърсите правата \интересите\ си и най – вече да потърсите полагащото Ви се застрахователно обезщетение чрез специализирана адвокатска помощ - правен съвет, посредничество за доброволно уреждане на спора или чрез процесуално представителство. При положение, че застрахователната компания откаже да изплати обезщетения на трети лица при възникване на събитието и нормално пострадалото лице да поиска изплащането да се извърши от виновния за инцидента водач. Фактът, че имате сключена з-ка „ГО” не означава, че лицето, причинило щетите не може да бъде осъдено. Вие от своя страна (при положение, че полицата е била валидна към датата на настъпването на събитието) имате възможност да предявите иск към застрахователната компания, в която е била сключена полицата. Сами виждате, че ситуацията е много объркана и поради това Ви съветваме да посетите централен офис на компанията, като докажете, че застраховката Ви е била валидна към датата на настъпването на събитието. В случай на отказ от изплащане на обезщетения Ви съветваме да се обърнете към услугите на адвокат.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

аз съм полицай на 14.10.2009 бях на работа с колега и патрулира ме около 20.30 вечерта ни блъсна автомобил на който водача няма гражданска и водача е неправоспособен нашият автомобил е доста зле какво обезщетение може да получим и от кого това се води трудова злополука
Съжаляваме за инцидента. В случай, че виновния за инцидента водач на МПС не е имал сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите потърпевшите имат възможност да действат по няколко основни начина:
  1. Да насочите претенцията си пряко към причинителя на вредата;
  2. Да насочите претенцията си пред който и да е от застрахователните компании, получили лиценз за сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите;
  3. Да насочите претенцията си директно към Гаранционния фонд
Можете да предявите претенцията си за плащане пред съда само ако фондът не се произнесе по подадената молба в 3 – месечен срок, откаже да изплати обезщетение или пък ако не сте съгласен с размера на полученото обезщетение. Гаранционният фонд изплаща обезщетения по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за причинени имуществени и/или неимуществени вреди, причинени от неидентифицирани превозно средство или в случаите, когато виновния за инцидента водач не е имал сключена задължителна застраховка. Които и да е вариант от посочените да бъде избран, при положение, че виновния водач не е имал сключена задължителна застраховка след изплащане на обезщетението компанията или/фондът има право да заведе регресен иск срещу причинителя на вредата до размера на изплатените суми. Повече информация относно тези процедури имате възможност да намерите отваряйки този линк.

Определението за трудова злополука е „всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт” (чл. 55 от КСО) . Това само по себе си означава, че следва да са причинени телесни повреди при спазване на служебните задължения. При наличие на такава осигуреното лице следва да уведоми незабавно осигурителя за настъпилото обстоятелство. Трудовата злополука се декларира пред териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в срок от 3 работни дни от узнаване на нейното настъпване, от където следва да бъдат изплатени обезщетения.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
искам да попитам за застраховката ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ вчера ми направиха акт за изтекла ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ.....обадих се на мой познат които има много добър адвокат и го питах дали няма някоя вратичка с представена на същия ден платена застраховка за ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ,дали не може от акт,наказанието да е примерно фиш или някаква по малка санкция от тази която ми казаха...от порядъка на 400-600 лв. той звъня на адвоката си и ми каза че по принцип има,но не знае точно кой член и коя алинея е. Сутринта на другия ден имах среща със служител на високо ниво от КАТ....питам го същото нещо....и той ми казва че има но не знае кое е точното .....та въпросът ми е има ли в крайна сметка или няма вратичка с която може да се избегне голямата глоба
Водачът на МПС е длъжен да носи в себе си свидетелство за управление на МПС от съответната категория, контролния талон, свидетелство за регистрация на МПС, документ за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, други определени документи (чл.100 ал.1 от ЗДвП). Нарушението на водача се установява с акт за административно нарушение, съставен от компетентните длъжностни лица, който има доказателствена сила до доказване на противното. Това означава, че ако в определен срок представите документ за сключена задължителна застраховка глобата отпада. Според чл.44 (1) от ЗАНН „освен възраженията при съставяне на акта в тридневен срок от подписването му нарушителят може да направи и писмени възражения по него.”. Това означава, че в този законоопределен срок следва да представите доказателство за наличие на сключена застраховка. Разбира се в тази ситуация се изисква застраховката да е сключена и с валидност към датата на извършената проверка. В случай, че при извършена проверка от органите на реда не бъде представена полицата се прилага принудителна мярка по реда на чл.171 (1) т. е временно отнемане на свидетелство за регистрация на МПС до представяне на сключена валидна застраховки или временно спиране от движение на МПС до сключване на застраховката. Глобата при липса на застраховка ГО е от 100 до 500 лв. за физически лица и от 500 до 5 000 лв. за юридически.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Къде я пише тази глоба 100-500 лв? Според КЗ глобата е от 400-600 лв. Ако е 100 лв - чудесно...
Поради различните източници на информация, които сме използвали, е много вероятно информацията да е несъотвестваща. Считаме, че следва да се вземат в предвид разпоредбите на КЗ. Според КЗ Чл. 315. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл. 249, т. 1 или 2 или което управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва със:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) глоба от 400 до 600 лв. - за физическо лице;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. - за юридическо лице.
Последната дата, на която е променяна тази част от Кодекса е 2006 г.

Измененията в Закона за движението по пътищата от м. юни 2009 г. предвиждат временно да се отнема свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който управлява без застраховка "Гражданска отговорност" - до предоставяне на сключена валидна застраховка (чл. 171, т. 1, б. е). Съгласно чл. 171, т. 2, буква в), се предвижда временно спиране от движение на автомобила на собственик, който няма задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, до сключването й. Освен това, според Кодекса за застраховането,  за липса на застраховка се санкционира не само собственикът, но и водачът на автомобил без „Гражданска отговорност”. Глобата за физически лица е от 400 лв. до 600 лв., а за юридически - от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение наказанието скача съответно до 2000 лв. и до 10 000 лв.

Водачът на автомобил е длъжен да носи документ за сключена "Гражданска отговорност" за моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке. Освен това, той е длъжен да залепи в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила стикера, който му се дава при сключването на застраховката, и да носи контролен талон към него. За липсата на стикер се налага глоба от 50 лв. Ако не носи със себе си полицата за „Гражданска отговорност”, е заплашен да плати още 10 лв. при проверка на пътя.

Размерът на тази глоба периодично бива актуализирана, поради нарастването на цената на задължителната застраховка.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Привет на екипа на МОИТЕ ПАРИ и ЧНГ на всички Вас!!! Наскоро претърпях с моят автомобил ПТП с автомобил,на който виновният водач ми предложи "да се разберем"тъй като в момента му е била отнета книжката за безброй нарушения. Аз разбира се отказах и повиках КАТ. Почакахме доста ,но органите все пак дойдоха.Съставиха протоколите и ме посъветваха да отида и да поискам полагащото ми се обезщетение относно причинените ми щети по колата от компанията,в която има ГО виновният водач.Какво предвижда закона,както за мен пострадал водач и има ли вероятност да ми откажат,тъй като виновният е бил неправоспособен,така и за другия когато е неправоспособен,отнета му е книжката или е употребил алкохол.
Честита Нова Година и на Вас!

Във Вашият случай може да действате по 2 начина:
1.    Да се обърнете към застрахователната компания, в която има сключена задължителна застраховка виновния водач или, пък
2.    Да се обърнете към съда

Обръщайки се към застрахователната компания на виновния за инцидента водач най-вероятно ще Ви бъдат изплатени обезщетения. Застрахователната компания е в правото си да поиска заплатените от нея обезщетения на пострадалия, когато са възникнали определени обстоятелства. Това право се нарича регресен или регресен иск. Такива са случите на ползването на неизправно МПС, умишлено причинено ПТП, шофиране в нетрезво състояние (над законната норма на алкохол в кръвта), употреба на всякакви упойващи вещества, ПТП в резултат на извършване на престъпление, шофиране на МПС без свидетелство за управление и т.н. За да отправи регресен иск компанията следва да е налице вина и умишлено действие от страна на виновния водач. Накратко ако компанията, в която сте се обърнали Ви изплати обезщетения най-вероятно тя ще отправи регресен (обратен) иск до размера на тези суми към виновния за инцидента водач на МПС.

Случаите, в които застрахователните компании имат право да заведат регресен иск по задължителната застраховка са посочени в Кодекс за застраховането – чл.227.

Такава е законовата регламентация при положение, че водачът претърпял вреди не е има доказана вина в случая, техническото състояние на неговото МПС е изрядно, не е употребил алкохол над допустимата от закона норма и т.н.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Въпросът ми е следния: Задължително ли е сключването на застраховка Гражданска отговорност,АКО АВТОМОБИЛЪТ НЕ СЕ ДВИЖИ(СТОИ НА УЛИЦАТА) -НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА!!! и ЩЕ БЪДА ЛИ ГЛОБЕН ЗА ТОВА. нЕ СЪМ Причинил никакви щети,не съм блъснал никой-просто подлежа ли на санкция ако не съм включил гражданска отговорност??? Благодаря
Според кодекса на застраховането, Застраховката гражданска отговорност за автомобилистите е задължителна:

Чл. 259. (1) Договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което:

1. притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение;

2. управлява моторно превозно средство при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на Република България застраховка.

Вие сте длъжен да направите ГО независимо дали карате колата или не, в противен случай Вие трябва да я спрете изцяло от движение.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте. Преди месец претърпях ПТП с моя мотоциклет. (Имам застраховка гражданска отговорност.) Виновника за ПТП-то , лицето което ме блъсна няма книжка, застраховка, че даже и регистрация на своя мотор. Звънях в Армеец, където съм сключил застраховката ми и от там ми казаха ,че нямам право да получа никакви обезщетения затова, понеже въпросният човек няма никаква застраховка! Искам да ви питам това така ли е в действителност..... и за какво тогава е въпросният гаранционен фонд за които пише по горе??????? Във всяка застраховка ли си го има и имам ли право да получа обезщетение , без да си търся адвокати и да съдя човека отговорен за ПТП-то?
Извинете ме отново но пропуснах да попълня в предното писмо, че след въпросното ПТП съм със счупен крак вследствие на удара !? Това променя ли нещо?