теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Класация на MoitePari.bg на взаимните фондове на българския пазар за 2017 година - част 1


0 гласа5887 прочитания

За четвърта поредна година MoitePari.bg класира представянето на българските взаимни фондове според рисковия им профил в 5 категории. Класацията е базирана на постигнатата доходност, като се оповестява и реално поетия риск от управляващите дружества.

Ние от MoitePari.bg правим тази ежегодна класация с надеждата да допринесем и улесним взимането на информирани решения при управлението на личните финанси. Понижаването на лихви по срочни депозити продължи и през 2017 г. (при средни лихвени нива приблищаващи се до 0%). Това кара все повече хора да се замислят за алтернативите, които стоят пред тях. Те все повече осъзнават, че е нормално за по-дългосрочни спестявания да се търси по-голяма доходност, при поемането на по-голям риск. Такава доходност може да бъде постигната най-вече чрез инвестиции в акции и облигации. Взаимните фондове предоставят тази възможност и резултатите на колективните инвестиционни схеми за 2016 година, както и за последните 3 години го показват ясно. 

Класация на взаимни фондове 2017 г.
Класация на MoitePari.bg на взаимните фондове за 2017 г.

Именно за това, с представянето на годишната ни класация на взаимните фондове на българския пазар, стартираме и 3 месечна информационно-образователна кампания за алтернативните форми на инвестиции. По време на кампанията ще Ви представим някои от водещите управляващи дружества, които подкрепиха нашата инициатива. Сред тях са: Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД , Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД и Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД.

Подготвили сме интервюта и други материали, които ще публикуваме на финансовия портал www.moitepari.bg.

Пълният текст от класацията можете да видите тук или да го изтеглите в PDF

Класация на взаимните фондове за 2017 г.

Свързани ключови думи