Отговор дава Катя Миленова, кредитен консултант в Кредитланд

Планирате покупката на нов дом, харесвате жилището и искате да го купите. Не разполагате с цялата сума, но знаете, че може да изтеглите жилищен кредит от банка и така да се разплатите с продавача. 
Но какъв да бъде размерът на кредита? Дали ще има и други разходи, не само цената на жилището? 

Добра възможност е да се консултирате с кредитен експерт. С негова помощ ще се уверите дали сте предвидили всички разходи и ще избегнете неприятни изненади в последствие. 

Какви са първоначалните разходи?

Преди да започнете процедурата по кандидатстването за ипотечния кредит е важно да проверите дали всичко с документите на избрания имот е наред, защото в противен случай банката не би го приела като обезпечение. За документите по имота може да направите консултация с адвокат, който ще даде експертно становище срещу съответното възнаграждение. Така ще сте наясно дали има проблеми със собствеността, всичко наред ли е със строителните книжа, има ли тежести върху имота. 

Следващата стъпка е подготвяне на доклад за пазарната оценка на имота. Той се прави от експерт-оценител за банката, в която ще кандидатствате за жилищен кредит. Този доклад е от съществено значение и с него банковата институция дава първоначална информация дали би приела имота за обезпечение и какъв би бил максималният размер на кредита ви. 

Ако покупката на имота ще бъде с помощта на брокер на недвижими имоти, то не забравяйте да предвидите и неговото възнаграждение.

Следващият етап е свързан с подготовката на документите за кандидатстване за ипотечен кредит. Добре е да сте наясно, че повечето от тях имат такси за издаване. Размерът им не е голям, но е хубаво да го имате предвид, защото обемът документи може да варира според конкретния случай.

Друго съществено перо в разходите по покупката на жилище с ипотечен кредит са нотариалните такси за придобиване на имота и учредяване на ипотека, както и местният данък за покупка на имот. Имайте предвид също така, че на всеки десет години от жилищния кредит ипотеката се подновява и тези разходи са за ваша сметка.


Заявете Вашата Безплатна Консултация

Необходимо е да имате и самоучастие в покупката на жилището, което също можем да причислим към първоначалните разходи. Често клиентите търсят 100% финансиране за избрания имот, но в общия случай банките отпускат кредит до 80-85% от стойността му. Конкретният процент на финансиране зависи от фактори като локацията, вида, коя година е построен и други характеристики на имота. Би било добре да осигурите поне 20% от стойността на жилището. Има вариант да получите 100% от стойността му чрез комбинация от ипотечен и потребителски кредит, но в общия случай това доста оскъпява финансирането.

Друг разход, който е добре да предвидите е сключването на годишна застраховка на имота. Тя не е опция, а е задължително условие при ползването на ипотечен кредит. Важно е да знаете, че всяка година до погасяване на кредита ще имате този разход, а първата годишна полица трябва да е сключена и заплатена още преди да сте получили финансирането.

Плащане на пълната цена на имота

Следва изповядване на сделката при нотариус. Тогава вие превеждате по сметка на продавача своето самоучастие. Остава ви да разплатите и тази част, която банката подсигурява като кредит. Това става след като в Службата по вписванията бъде вписана ипотека върху имота в полза на банката. Важно е да знаете, че когато цената на имота е над 10 000 лв, всички разплащания между продавач и купувач задължително минават по банков път, а преводите и операциите на каса не са безплатни. Таксите ще са доста по-високи, ако плащането е в друга валута, различна от лева.

Какви са разходите след покупката?

Имотът вече е ваша собственост. В повечето случаи обаче следват още разходи преди да започнете да го използвате по предназначение. Те са свързани с довършителни работи, ремонт и обзавеждане на новозакупеното жилище. Обикновено не са малки сумите и е добре да ги предвидите в общата калкулация на разходите.
Тъй като вече сте собственици на недвижим имот, възниква задължение за плащане на годишните „данък сгради“ и „такса битови отпадъци“. За размера им можете да се информирате в съответната Община по местоположение на имота.

Примерни разходи при покупка на имот  


Цена на имота

100 000 лв.

Размер на кредита (80%)

80 000 лв.

Собствено участие в продажната цена (20%)

20 000 лв.

Консултация с адвокат

500 лв.

Комисион за брокер 3%

3 000 лв.

Набавяне на документи за кандидатстване за ипотечен кредит

50 лв.

Нотариални такси за учредяване на ипотека (законна или договорна)

520 лв./ 900 лв.

Нотариални такси за придобиване на имота и местен данък за покупка на имот (2,5% за гр. София)

3 540 лв.

Банкови такси към ипотечен кредит и за банкови преводи

500 лв.

Ремонт (например: изграждане на отоплителна инсталация)

5 000 лв.

Общо разходи извън сумата на ипотечния кредит

33 110 лв./ 33 490 лв.


Какви разходи да предвидите във Вашия случай? Заявете вашата безплатна консултация! 


Заявете Вашата Безплатна Консултация