теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Корекции на лихви по депозити – позната тенденция, но с разнопосочни промени през февруари


0 гласа4798 прочитания

Автор: Екип на МОИТЕ ПАРИ

Най-късият месец в година се оказа доста динамичен за банковия сектор – поне по отношение на коригиране на лихви по депозити. Отново този сегмент зае приоритетно вниманието на банките. За разлика от други месеци, когато имаше по-ясна тенденция в посоката на промените, през февруари не беше така.

Станахме свидетели на всички възможни корекции, които могат да приложат трезорите. Видяхме изтичане на промоции, както и на удължаване на такива. Нови промоции също бяха представени. Някои лихви по продукти бяха понижени, а други бяха повишени. Тази динамика се задържа през целия месец и показателно за това е, че 11 банки бяха участничките в нея.

За съжаление или не, кредитите пак останаха слабо променяни. При потребителските кредити новости не видяхме, а при жилищните бяха ограничени. Това не е изненадващо, тъй като още в началото на годината голяма част от банките, които поддържат промоции обявиха, че настоящите им условия ще бъдат актуални до края на март, а някои дори до началото на май.

Срочни депозити

Изминалият февруари отново се оказа бурен за банковия пазар в сегмента срочни депозити. Цели 11 бяха банките, които предприеха корекции в лихвите си. Обща тенденция за лихвените нива е трудно да се очертае. Една част от банките подобриха предложенията си, предприемайки нови промоционални кампании, а друга част от тях ги влошиха.

В първия ден от месец февруари БАКБ се оказаха с нов Лихвен бюлетин. С него трезора започна предлагане на нов 12-месечен гъвкав депозит, предлагащ се в трите базови валути – BGN, EUR и USD. Гъвкавостта се изразява в това, че през първите 4 месеца от срока на депозита се допуска довнасяне на неограничена сума. В същото време се допуска тегления на суми в общ размер до 30% от първоначално депозираната сума.

Промоционалният 4-месечен депозит с авансова лихва се оказа с удължена промоция и непроменени лихвени условия. Успоредно с това банката удължи и промоциите по 3, 6 и 12-месечните си срочни депозити до 26.04.2012 г. Промоционален тримесечен депозит, промоционален шестмесечен депозит и промоционален дванадесетмесечен  депозит с удължени промоции до 26.04.2012 г.

Райфайзенбанк удължи промоцията по нарастващия „Депозит 3+3” и тази по 12-месечните си стандартни срочни депозити, като запази лихвените условия непроменени. По-високите лихви са валидни за депозити, открити до 29.02.2012г.

Банка Пиреос България удължи промоцията по депозит „Спринт”, тази по 4-месечните си срочни депозити и тази по „Депозит 30+”, като запаси лихвените условия непроменени. Промоционалните предложения на банката са валидни до 29.02.2012 г.

Емпорики банк преустанови предлагането на промоцията по стандартните си срочни депозити. В резултат на това бяха върнати стандартните лихвени условия по тези продукти.

ОББ също удължи промоцията по 6-месечния си депозит „Премия”. Лихвите и тук не бяха коригирани, като предложението е валидно до 29.02.2012 г. В същото време беше преустановено предлагането на 150-дневния промоционален депозит.

ЦКБ стартира нови промоционални депозити в лв и евро със срок от 3 месеца. В лева годишната лихва е 5.75%, а евро – 5.30%. Новите предложения са валидни за депозити, открити в периода от 01.02.2012 г. до 30.04.2012 г.  Малко по-късно трезорът понижи предлаганите лихви по тези предложения. В BGN понижението беше с 0.75 п.п. (от 5.75% на 5.00%), а в евро с 1.30 п.п. (от 5.30% на 4.00%).

Юробанк И Еф Джи България започна предлагане на нов 5-месечен промоционален срочен депозит в началото на месеца. Лихвата за депозита в лева достига до 6% за суми до 20 000 лв. и до 6.20% на годишна база за депозити, надхвърлящи този размер. За влогове в евро максималният й размер е 5,45%, а за щатски долари – 4,30% на годишна база. Предложенията са валидни за депозити, открити до 29.02.2012 г.

В първата седмица на изминалия месец ДСК коригира лихвите по по-голямата част от срочните си депозити. Трезора влоши лихвите по стандартните си срочни депозити, дългосрочните си депозити (18, 24 и 36-месечни), депозит „Палитра”, „ДСК Аванс”, „Ритъм” и „Спектър”. Пониженията на лихвените условия бяха в рамките на 0.30 и 0.50 п.п., като на места достигаха и до 0.70 п.п.

УниКредит Булбанк понижи на 14.02. лихвите с 0.25 п.п. по промоционалния си авансов депозит „Рокада” в EUR. Промоцията по този продукт продължи да се предлага до 31.03.2012 г.

Alpha bank – клон България промени лихвите по част от авансовите си депозити. В BGN 6 и 12-месечните депозити продължиха да се предлагат с 0.50 п.п. по-ниски лихви. В EUR пък 3-месечния депозит се оказа с 0.50 п.п. по-висока лихва, като корекциите при другите срочности се оказаха аналогични на тези в лева. Успоредно с това банката подобри условията си по част от стандартните си срочни депозити.

Най-сериозно се оказа увеличението за депозитите в щатска валута за срок от 3 месеца, където лихвата на годишна база се повиши с цели 1.50 п.п. Прогресивните депозити на банката също бяха с коригирани лихви. В BGN имаше понижение с около 0.40 п.п. за част от периодите. Аналогична беше промяната при евровия депозит. Седмица по-късно банката започна предлагане на нов прогресивен и 3-месечен депозит.

Общинска банка също коригира част от лихвите си по срочни депозити в средата на изминалия месец. Трезорът влоши условията по стандартните срочни депозити, депозит „Сюрприз”, „Успех”, „Възход”, авансовите депозити, „Трета възраст”, „Капитал”, „ВИП”, „Рентен срочен влог”, и „Мулти плюс”.

Изводът от всички тези промени е, че споменатите по-горе предложения продължиха да се предлагат с 0.25 п.п. по-ниски лихви за левовите и с около 0.50 п.п. по-ниски лихви при доларовите и евровите влогове.

Потребителски кредити

УниКредит Булбанк продължи до 31.05.2012 г. промоционалните условия по потребителския кредит в евро с фиксирана лихва за първите 5 години от срока на кредита. Минималния възможен размер на кредита е 250 евро, а максималния 15 000 евро.

ОББ предлага до 31.03.2012 г. потребителски кредит до 30 000 лева, при превод на работна заплата в банката с 50% по-ниска такса за кандидатстване. Сред предимствата  на кредита са липсата на такса за предсрочно погасяване на кредита, възможност за активиране на животозастрахователна програма „Защита на кредита”, както и възможност за погасяване на месечната вноска на банкомат на банката.

Кредитни карти

Алианц Банк България обяви преференциални условия за издаване на кредитни карти VISA Classic или MasterCard Standard – без годишна такса управление за целия период на валидност на картата - 5 години.

Предложението е валидно до 10.04.2012 г. и се отнася за всеки потребител, кандидатстващ за кредитна карта и към момента на стартиране на кампанията няма издадена такава от банката. Клиентите могат да издадат и допълнителна кредитна карта по своята сметка на името на свой близък при същите преференциални условия на ползване.

Жилищни и ипотечни кредити

Още в началото на месеца МКБ Юнионбанк представи своите нови условия по продукти. Акцентът беше върху заемите в лева. С 0.10 процентни пункта се понижиха лихвите за всички кредити „Улеснение”, както и по кредит „Домът” при доказване на доход  на база служебна бележка. С толкова се понижи и лихвата за кредит „Домът” в лева и евро при доказване на доход от дейност на фирма. Трансформация претърпя и съпровождащият пакет „Удобство+”. Един от елементите в него вече е пакет „Опитимум+”, който включва редица безплатни услуги. Част от тях са безплатно поддържане на разплащателна сметка в лева, дебитна карта, безплатно он-лайн банкиране и др. Месечната такса за ползване на пакета е 5 лв.

В средата на месеца УниКредит Булбанк също предложи промени по своите продукти. Интересното беше уеднаквяването на лихвите в лева и евро при заемите с плаваща лихва за целия период. В резултат на тази стъпка левовите заеми леко поевтиняха (с 15 и 20 б.п., респ. за срокове до 10 г. и над 10 г.), а в евро малко поскъпнаха (с 30 б.п.). По аналогичен начин се развиха събитията и за заемите с по-ниска лихва за първите 12 месеца. Там пониженията в  лева и повишенията  15-20 б.п., докато в евро се повишиха са 30 б.п.

Застраховки

Великденска промоция с отстъпки до 60% по комбинирани имуществени застраховки, обяви ХДИ Застраховане. Намаленията ще важат в периода от 20.02.2012 до 17.04.2012 г. и ще се прилагат за премиите по два комбинирани продукта, единият, от които е „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество, а другият – „Индустриялен пожар“ и „Щети на имущество“ със застрахователна сума до 1 млн. лв.

За първи път от ХДИ Застраховане ще предложат и отстъпка от 20% при изчисляване на застрахователната промия за комбинирана застраховка „Домашно имущество и злополука“.

Промоцията няма да важи за застрахователните договори, които имат специални условия в полза на банка-кредитор. От компанията уточнавят още, че минималната премия за домшно имущество е 10 лв., а за фирмено – 40 лв.

Индекси МОИТЕ ПАРИ

3М депозити в лева и евро

Разнопосочни сигнали даваха банките, участващи в индекса за депозити МОИТЕ ПАРИ през изминалия месец. Част от трезорите предприеха нови промоционални оферти с по-високи лихви. Друга част пък понижиха най-добрите си оферти по тримесечни депозити. Равносметката обаче, която можем да направим за изминалия месец февруари е, че лихвите по тримесечни депозити, участващи в индексите се понижиха.

Лева

Банка ДСК, Общинска банка, ЦКБ, Емпорики и Alpha bank коригираха лихвите си по-най добрите си 3-месечни депозити. ДСК и Общинска банка понижиха ЕГЛ на най-добрите си тримесечни оферти съответно с 0.77 п.п. и 0.52 п.п. Емпорики преустанови промоционалната си кампания по тримесечните стандартни срочни депозити, в резултат на което най-добрата оферта на банката се влоши с 0.24 п.п. Банките, които подобриха значително офертите си бяха ЦКБ и Alpha bank. Те запознаха активно предлагане на нови тримесечни промоционални депозити, като доходността се повиши съответно с 0.50 п.п. и при двете оферти. Всичките тези корекции обаче значително понижиха стойността на Индекса с почти 0.20 п.п., за да достигне 3.77% през месец февруари.

Евро

Аналогични на индекса в лева бяха корекциите тук. Банките, предприели промени бяха същите, както и самите корекции на офертите. Отново подобренията се оказаха на Alpha bank и ЦКБ, които повишиха ЕГЛ отново с 0.50 п.п. Трезорите, влошили условията си бяха Банка ДСК, Общинска банка и Емпорики банк. За разлика от Индекса в лева обаче, тук понижението се оказа минимално – спад с 0.07 п.п. Новата стойност на Индекса в EUR за месец февруари е 3.63%.

Потребителски кредити с и без поръчител

Февруари беше месец на ниска активност на банките от гледна точка на потребителските кредити. През този месец актуалния размер на индекса на Моите Пари по потребителските кредити с поръчител и този без поръчител останаха на нивата си от предходния месец. Индексът по потребителските кредити с поръчител се запази на ниво от 16.17%.  Индексът по потребителските кредити без поръчител се запази на ниво от 17.74%.

Ипотечни кредити в лева и евро

Отминалият месец февруари не можем да определим като най-активния откъм промени по условия по жилищни кредити. Разбира се такива имаше, но те бяха ограничени само до промените при 2 банки. Макар и при такава ниска активност на кредиторите, индексите все пак се промениха, макар и минимално. След три поредни месеца с еднакви стойности индексът в лева се понижи с 4 базисни пункта до ниво от 9.65%. Две бяха банките, които формираха този спад. При едната от тях беше понижена лихвата по най-доброто й предложение с 20 базисни пункта, а при другата – намаляване на разхода при ползване на включените в съпровождащият кредита пакет продукти и услуги. Това поевтиняване, обаче, беше напълно неутрализирано от въвеждането на месечна такса за ползване на пакета, която дори оскъпи офертата с 2 базисни пункта.

И при евровия индекс наблюдаваме корекция след 3 месеца на застой. Посоката на промяната, обаче, е към повишение. Макар то да е само със 7 базисни пункта над януарското ниво, все пак показва известно поскъпване на заемите. Както и при левовия индекс, така и тук актуалната стойност на индекса се дължи на корекциите на същите две банки. Банката с корекция в лихвите регистрира тяхно повишение с 30 базисни пункта, което се пренесе и върху цената на кредита. До малко повишение (с 2 б.п.) и тук доведе въвеждането на такса за ползване на пакета, съпровождащ най-добрата оферта на втората банка. Така, в резултат на тези 2 повишения индексът в евро достигна ниво от 8.79%.