теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Кратък обзор на форум "Финансиране на бизнеса"


1 гласа1815 прочитания

Всички презентации от форума можете да видите тук: https://www.moitepari.bg/fnb/?page_id=786

Видео галерия от всички панели на форум "Финансиране на бизнеса" можете да видите тук: https://www.moitepari.bg/fnb/?page_id=2250

На 17-и май се проведе 4-то издание на форума „Финансиране на бизнеса“ под мотото „Решения за успешно финансиране на бизнеса“. Целта на форума е информационно подпомагане на развитието на малките и средни предприятия у нас, както и очертаване на основни проблеми, свързани с достъпа до финансиране.

Πo вpeмe нa фopyмa пpeдпpиeмaчи, изпълнитeлни диpeĸтopи, финaнcoви мeниджъpи, финaнcиcти и cчeтoвoдитeли имаха възмoжнocттa дa ce cpeщнaт личнo c eĸcпepти и пpeдcтaвитeли нa paзлични бaнĸoви и финaнcoви инcтитyции, и пoлyчиха пoдpoбнa инфopмaция зa paзличнитe oпции зa финaнcиpaнe:

- бaнĸoви пpoгpaми зa финaнcиpaнe – cтaндapтни и пo Eвpoпeйcĸи пpoгpaми; 
- нacъpчитeлни пpoгpaми, eĸcпopтнo-финaнcиpaнe; 
- финaнcиpaнe oт нeбaнĸoви инcтитyции;   
- финaнcиpaнe нa лизинг и фaĸтopинг; 
- финaнcиpaнe пo Eвpoпeйcĸи пpoгpaми;
- Финансиране на МСП чрез crowdfunding

Ето и няколко от основните моменти на  събитието. 

Деян Василев, Изпълнителен директор на MoitePari.bg откри 4-тото издание на форума. Малко след него Иван Стойков, Старши финансов анализатор в MoitePari.bg представи резултатите от проучването за нагласите на фирмите при търсене на финансиране. Според проведеното проучване 43% от фирмите използват банково финансиране, а останалата част (57%) не ползват такъв вид финансиране. Той открои трудностите пред фирмите, които търсят финансиране като: огромния брой документация, изискванията за висок оборот, тромави процедури, недостатъчно познаване на различните банкови и кредитни програми. Сред съображенията на бизнеса да не изберат банково финансиране се нареждат несигурната бизнес среда, концетрацията на кредитни институции само в големите градове, отказът да се вземат като обезпечения имоти в провинцията, както и липсата на регулации при небанковите финансови институции. 

По данни от проведеното проучане най-популярно е финансирането по евро програми, като именно този начин на финансиране са избрали фирмите през последните 12 месеца. Проблемите, свързани с финансирането по евро програми са: непризнаване на разходи, финансиране предимно на големи фирми, свързани с властта фирми, закъснение на траншове и др.

Светослав Пиралков, Началник отдел „Микробизнес“ в Райфайзенбанк акцентира върху Европейските програми за МСП. Банката е сред малкото в страната, която предлага финансиране по трите програми от плана „Юнкер“ – Cosme, SME и Инофин. Той отчете ръст на Райфайзенбанк в новия кредитен обем за 2016 г. с 20% и 11 000 бр. новорпивлечени клиенти. 

Росен Пиралков, Началник в отдел „Малки и средни предприятия“ в Българо-американска кредитна банка представи продуктите на банката , като показа как фирмите могат да засилят оборотите си със 70% по-ниски разходи за такси. Ползвайки продуктите на банката фирмите могат да ползват определени услуги на по-ниски цени. Представени бяха кеш бек по кредитните карти MasterCard Business на банката. 

Самуил Шидеров, Изпълнителен директор на Национален гаранционен фонд представи ролята на фонда, както и гаранционните схеми, които фондът предоставя. Мисията на Фонда е да облекчава достъпа до финансиране. Достъпът на финансиране е сред 4-то място сред основните проблеми пред финансирането на МСП. Националния гаранционен фонд партнира с 22 търговски банки и реализира 6 вида гаранционни схеми. Кредитополучетелите трябва да бъдат жизненоспосбни МСП, като гаранцията е 50%, но не повече от 1 млн. лв. 

След дискусионната част Веселин Халачев, Председател на Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес „Обединени бизнес клубове“ запозна присъстващите с нов вид небанково финансиране, наречено crowdlending или т.нар. групово финансиране. Той представи видове crowdlending и как действат отделните видове схеми. 

Костадин Мунев, Изпълнителен директор на Микрофинансираща институция ДЖОБС, част от групата на Българска банка за развитие представи възможностите за финансиране на микро и малкия бизнес чрез микрофинансираща институция ДЖОБС. Институцията е част от Групата на Българска банка за развитие. Основната й цел е да улеснява достъпа до финансиране на фирми, които развиват или стартират бизнес.

Микрофинансираща институция ДЖОБС предлага кредити за инвестиции, оборотни средства, кредитна линия и лизинг. Изискванията към кандидатите са:
- Да имат жизненоспособна бизнес идея, която да има потенциал да открива нови работни места;
- Да осъществяват дейност в сферата на производството, търговията, услугите или земеде-лието.

Борислав Цветанов, управител на ДС-Концепт Факторинг разясни начините за получаване на фи-нансиране на фирмите чрез факторинг. Той уточни, че активния факторинг в България се предлага от 10-11 години и наблегна на експортния факторинг, като един от вариантите за финансиране в световен мащаб. Според него въпросът е какъв достъп има до финансиране и какви са вариантите, а не дали има финансиране. Той изтъкна и предимствата при набавяне на ликвидност чрез факторинг – като достъп до ликвидни средства, поемане на риска от неплащане, събиране на вземането и др.

Георги Лилянов, Изпълнителен директор на BM leasing изнесе данни за лизинговия пазар в България – 71 бр, компании, лицензирани от БНБ по ЗКИ с дейност лизинг. Той уточни, че се фи-нансира всеки актив, който е дълготраен. 

Станислав Гецов, Гецов и партньори консултантс ЕООД представи възможностите за финансиране на МСП по програма Конкурентоспособност до края на 2017 година. В тази част бяха представени няколко програми:
- Програма „Технологично развитие и иновации“ 
- Програма „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
- Програма „Енергийна и ресурсна ефективност“

Таня Илиева от Евроконсулта ЕООД представи възможности за финансиране на МСП по програма Човешки ресурси до края на 2017 година. Тя разясни най-важните моменти при ОП „Развитие на човешките ресурси“ и програма, насочена към подобряване условията на труд. 

Свързани ключови думи