теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Кредит от небанкова институция!? Небанка 1.0


2 гласа5370 прочитания

„Повечето от нас се обръщат към своята банка за всякакви финансови решения. Малко хора обаче осъзнават, че небанките също могат да осигурят финансови решения за нас и нашия бизнес. „

Неотдавна Бил Гейтс, ИТ гуру, каза че банките са „динозаври“ които можем да заобиколим. Има безброй много дискусии за опасността които небанковите финансови институции поставят пред традиционните банки. Небанките, по дефиниция, са фирми които предоставят много близки до банковите услуги, като например заеми или ипотечни кредити. Финансирането си небанките черпят от финансовите пазари чрез собствен капитал, фирмени облигации или листване на борса. Въпреки, че небанките в същината си предоставят банкови продукти, те не са банки защото нямат право на „публично привличане на влогове (депозити) и други възстановими средства“. 

Много често небанковите финансови институции се съсредоточават в ниша. Така например СИ ФИНАНСИ ГРУП е небанка, специализираща в отпускането на бързи фирмени заеми. Има няколко разлики между заем от СИ ФИНАНСИ и кредит от банка. СИ ФИНАНСИ е много гъвкава в продуктите си и решенията си, като предоставя добавена стойност чрез алтернативата на бърз фирмен заем без излишна бюрокрация, множество документи и рискът от шаблонното банково кредитиране. Банките от своя страна предоставят по-евтини кредити за по-дълг срок, но с цената на повече изисквания към кредитополучателя.

Така например, кандидатствайки в небанкова финансова институция като СИ ФИНАНСИ, потенциален кредитополучател трябва изрази желанието си за фирмен заем, като предостави лични данни (най-често лична карта), информация за предназначението, информация за фирмените дела през последните няколко години, информация за обезпечение, информация за кредити от банки и небанки и не на последно място наличието или неналичието на данъчни задължения. Тъй като за небанковите институции, и в частност СИ ФИНАНСИ, бързината е от същинско значение цялата информация се обработва и в рамките на 24 часа кредитния специалист трябва да уведоми своя клиент дали е одобрен за среща с кредитния съвет. Много често в СИ ФИНАНСИ тези срещи са неформални, на които кредитен специалист, кредитоискател, юрист, счетоводител и мениджър на управленско ниво обсъждат искането на заем. Персоналното и професионално отношение диференцират небанките от банките. 

Един подобен процес при банките започва с предоставяне на проекти, счетоводна информация, лична информация, данъчна информация, информация за обезпечението и още куп други документи, която се обработва няколко седмици, и то ако сте късметлии. В анализът на клиент се взима в предвид количествени показатели, първичен източник на погасяване, вторичен източник на погасяване, развитие на отрасъл и сектор, история на фирмата кредитоискател, история на управленското тяло, географско разположение, качество на търговски партньори и клиенти (развитие на техния сектор и обезпеченост) и т.н. След като се използват матрици с които определят риск по всяка от горните категории се изготвя становище- вече е минал поне месец. Това становище се проверява в централата в резултат на което се насрочват най-малко един кредитен съвет, на като за анализ се използват само количествени измерители. Не след дълго ( по принцип процесът отнема около три месеца) вие ще бъдете одобрен или неодобрен.

Именно затова казваме, че банките кредитират шаблонно .т.е трябва да отговаряте на определени критерии, които са по-често количествени от колкото квалитетни. Това е съвсем нормално понеже те са по-тромави институции, с повече регулации. Но проучване на Портсмутския университет показва статистически, че“ добрите“ кредитите към българските малки и средни предприятия са имали баланс между количествени и качествени показатели, докато „лошите“ кредити много често били отпуснати на база само количествени показатели. СИ ФИНАНСИ се опитва да балансира тези показатели, като набляга изключително много на взаимоотношенията си със заемополучателите. За да получи финансиране от СИ ФИНАНСИ, кредитоискателя трябва да няма данъчни задължения, да има добра кредитна история както на физическото така и на юридическото лице, да има релевантни мотиви и цел за кредита, и не на последно място много добро обезпечение. Ние винаги поставяме цялата информация на маса, нямаме малки букви в договорите си, и се стараем да насърчаваме нашите клиенти да правят същото. 

Слабата информираност на обществото и бизнеса обаче лишават финансовите институции да разгърнат силните си страни. Така например СИ ФИНАНСИ не е подходяща за инвестиционни цели – една банка би била в много по-добро положение да предложи адекватно финансово решение в дългосрочен план, но СИ ФИНАНСИ е потенциален заместител на оборотни кредити, кредити за финализиране на проекти и сделки, краткосрочни търговски сделки, „мостово“ финансиране (bridge finance) и неотложни контрагентни сделки.Въпреки, че клиентите ни не осъзнават, чрез нас те също, подобряват кредитната си история и скоринг, в резултат на взимането и връщането на краткосрочния заем. В допълнение добавената стойност която нашите клиенти получават е съизмеримо повече от пропуснатите ползи, които биха направили по кандидатстването за банков кредит, при положения че се нуждаят от бързи финансови решения.

Например, на наш клиент който до сега се е занимавал с растениевъдство му се отдава възможност да изнася продукция към Русия. Той се нуждае от финансиране на сделката, което включва транспорт, обмитяване и продукция която той трябва да допълни от свои колеги. Още при първият скрийнинг в банка той е отхвърлен понеже, никога не се е занимавал с експорт т.е. осъществява друга дейност, няма достатъчно обороти на фирмата (изразени пак количествено чрез различни ratios), и не на последно място няма изготвен проектобюджет. Още повече кредитната му линия не позволява да използва средствата за тези цели. При нас в СИ ФИНАНСИ, той се явява на кредитния съвет (неформалната среща), след одобрение от initial screening, на която се обсъждат потенциалната сделка, възможността или невъзможността да се плащат всички финансови разходи към банки и небанки, и обезпечението. Щастлив съм да потвърдя, че вече кредиполучателя е направил няколко сделки, като така е затвърдил решителността си правдоподобността си пред своите контрагенти в Русия, а като бонус си е подобрил кредитното досие, направил е печалба от която плаща лихви и главница към съществуващ банков кредит, и не на последно място си е осигурил спокойствие, че бизнесът му не е в застой.

Автор: Мирослав Стефанов, финансов анализатор в СИ Финанси Груп
Свързани теми
Свързани ключови думи