теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Кредитните карти на фокус през юни


от Екип MoitePari.bg
5 гласа3183 прочитания

И през изминалия месец юни отново бяхме свидетели на понижаващи се лихви по срочни депозити. Това сочи юнският анализ на пазара на финансови продукти на www.MoitePari.bg. И този път трезорите бяха активни, като част от тях продължиха да преустановяват предлагането на част от офертите си. Редуцирането в броя на тези оферти е ясен знак, че банките страдат от своята ликдидност, въпреки, че разходите им за лихви постоянно намаляват. Това разбира се рефлектира и върху положителния резултат от дейността им.

През изминалия месец банките обърнаха повече внимание на кредитните карти, които подобно на потребителските кредити, не са чест обект на промени. Три от банките стартираха нови промоции по тези продукти. Те целят не само привличане на нови клиенти, но и да стимулират онези, които вече имат такива да ги използват по-активно. Подобряването на офертите се изразява в предоставянето на по-ниски лихви при покупки и теглене на суми в брой от картата, премахването на такса за отпускане и/ или поддръжка на картата, както и отстъпки при пазаруване в определени търговски обекти.

Отминалият месец юни не предложи разнообразие от нови предложения на банките. От една страна това е типично за тази част от годината, а от друга – предстои влизане в сила на новите промени в Закона за потребителския кредит. Според тях трябва да отпаднат редица такси по кредитите, като например тези за усвояване, за управление, за предсрочно погасяване. Във връзка с предстоящите промени, част от банките задържат своите нови предложения, които ще видим след 23.07.2014 г., когато законът вече трябва да е в сила. Междувременно, през юни, банките залагаха основно на удължаване на промоции.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. юни 2014 спрямо м. май 2014Срочни депозити

Анализът на www.MoitePari.bg сочи, че през изминалия месец 7 банки са променили своите усвоите условия по срочни депозити. Societe Generale Експресбанк с нови лихви по срочни депозити от 01.06.2014г.С по-ниски лихви продължиха да се предлагат депозитите „SG Гарант“, промоционалните „SG Гарант“, Рента, Прогрес и Тактика. При различните депозити понижението на лихвените проценти беше различно, но ако трябва да обобщим лихвите по тези предложения бяха с 0,10-0,30 п.п. по-ниски.

ПроКредит в началото на месеца понижи лихвите по депозит „ПроВлог“ и стандартните срочни депозити в лева и евро. Новите условия са валидни само за 3-месечните депозити, като продължиха да се предлагат с 0,25 п.п. по-ниски лихвени проценти.

БАКБ с нови лихви по част от срочните депозити от 02.06.2014г. Банката понижи лихвите по промоционалните 3, 6 и 12-месечни депозити, Гъвкавия 12-месечен депозит и 6-месечния депозит с растяща лихва. Корекциите засегнаха само част от тези депозити, като те продължиха да се предлагат с около 0,20-0,40 п.п. по-ниски лихвени проценти.

Пощенска банка с нови лихви по срочни депозити от 03.06.2014г. Трезорът понижи с 0,30-0,40 п.п. лихвите по част от стандартните срочни депозити, Авансова лихва и Рента.

Ти Би Ай банк с нови по-ниски лихвени проценти по депозит „Привилегия“. Новите условия са в сила от 02.06.2014г. В лева и евро понижението на лихвите беше с 0,75 п.п., а при депозита в щатски долари – с 1,25-1,50 п.п.

Токуда банка  с нови лихви по 36-месечния депозит „Токуда Инвест +“ и „Токуда Стандарт“. Банката понижи с 0,75 п.п. лихвата по 36-месечния депозит „Токуда Инвест +“ в лева. Едновременно с това бяха подобрени условията по „Токуда Стандарт“ в щатски долари. Банката увеличи с 0,25 п.п. лихвата по този продукт.

След около две седмици с решение на Управителния съвет на Токуда Банк се преустанови предлагането  на депозитните продукти „Токуда Детство” и „Токуда Инвест+” .

ТБ Д с нови лихви по срочни депозити от 05.06.2014г. Трезорът влоши условията по част от стандартните срочни депозити, едногодишния „Стани богат“, Макси и Сигурност. Лихвите по тези депозити продължиха да се предлага с 0,50-0,75 п.п. по-ниски лихви.

Спестовни сметки

Като сравнително висока отчита www.MoitePari.bg активността на банките по отношение на променени оферти по безсрочни депозити. Едва ли някой ще се изненада, но и през изминалия месец банките продължиха да влошават условията по тези оферти.

Societe Generale Експресбанк с нови лихви по спестовна сметка „Нови хоризонти“ от 01.06.2014г. Сметката в лева продължи да се предлага с 0,40 п.п. по-ниски лихви, а тази в евро с 0,10 п.п.

Алианц Банк България с нови по-ниски лихви по Он лайн спестовната сметка за физически лица от 01.06.2014 г. Сметката продължи да се предлага с 0,20-0,30 п.п. по-ниски лихвени проценти в лева и евро.

Пощенска банка с нови лихви по спестовни сметки от 03.06.2014г. Спестовна сметка Мега Плюс, Лоялен спестител и Активни пари продължиха да се предлагат с 0,30 п.п. по-ниски лихви.

Ти Би Ай банк с нови по-ниски лихвени проценти по спестовна сметка „Свободни пари“ от 02.06.2014г. Сметките в лева и евро продължиха да се предлагат с 1,00 - 1,25 п.п. по-ниски лихви.

ПроКредит в началото на месеца понижи лихвата по спестовния влог в лева и евро. Новите условия са с 0,50 п.п. по-ниски лихвени проценти.

Потребителски кредити

През юни www.MoitePari.bg отчита, че банките остават пасивни по отношение на промени в условията по потребителски кредити. На практика промени липсваха, като две банки удължиха срока на съществуващи промоции.

Пощенска банка удължи промоцията по потребителските си кредити. Според нейните условия всеки клиент, който кандидатства и усвои кредит в периода 17.03.2014 - 18.07.2014 г., ще заплаща Такса за разглеждане на документи само ако заявлението му за кредит бъде одобрено и усвоено.

Още една банка, която удължи срок на съществуваща промоция беше ДСК. Трезорът удължи промоцията по заемите за текущо потребление  до 17.07 вкл. Условията по промоцията бяха запазени.

Кредитни карти


Според месечния анализ на www.MoitePari.bg, банките през юни бяха по-активни от обикновеното при тези продукти. Пощенска банка стартира нова промоция по кредитни карти в началото на месеца. Според нейните условия месечната лихва при покупки и теглене на суми в брой за първите 3 месеца от издаването на картата е 0,75%. Едновременно с това банката няма да начислява такса за отпускане.

Според условията на промоцията за съществуващи картодържатели пък  всички клиенти с кредитна карта от Пощенска банка ще получават по една допълнителна MyRewards бонус точка за трансакции в супермаркети и бензиностанции в цялата страна и при плащане на битови сметки през e-Postbank. Периодът на промоцията е от 2 юни до 31 юли 2014 г.

Fibank стартира нова промоционална кампания по част от кредитните карти. В периода 12 юни - 31 юли 2014 г. (включително) всеки, който получи кредитна карта Visa или MasterCard ще може да се възползва от промоционалните условия:
  • Без такса годишна поддръжка за първата година;
  • Половин лихва за първите 6 отчетни периода от момента на издаване на картата;
  • Без такса теглене от всички банкомати в България и чужбина от датата на издаване на картата до 31.12.2014г. включително.
Промоционалните условия са валидни за новоиздадени кредитни карти Visa или MasterCard от Fibank, които са заявени в периода 12 юни - 31 юли 2014 г. (включително).

Alpha Bank стартира промоционална кампания по кредитни карти Visa Classic, Visa Gold и MasterCard Standard. Промоционалните условия са валидни за искания, подадени в периода 4 юни – 16 август 2014 г. В този период Банката няма да начислява такса за издаване и годишна такса поддръжка завинаги.

Жилищни и ипотечни кредити

През юни банките заложиха на удължаване на промоции. Това сочат наблюденията на www.MoitePari.bg за състоянието на пазара на жилищни кредити. През юни 3 банки удължиха своите промоции - Райфайзенбанк (актуалните условия на банката са валидни до 20.07.), Банка ДСК – удължена промоция до 17.07., ЦКБ – удължена промоция до 15.07.

Единствената банка, която предложи нови условия по своите продукти беше УинКредит Булбанк. Някои от продуктите на банката претърпяха значителни трансформации. Така например стандартнията кредит беше разделен на 2 нива, според които варират лихвите. Досегашните лихви се запазиха, но за суми до 150 000 лв. и процент на финансиране до 80%. За суми над 150 000 лв. и финансиране до 85% лихвите са 0.50 п.п. по-ниски.

Универсалният кредит на банката също претърпя лихвени корекции. При финансиране до 70%, лихвата в лева се понижи с 24 б.п., а в евро се увеличи с 25 б.п. При финансиране над 70%, левовите кредити поевтиняха с 59 б.п., а евровите поскъпнаха незначително с 9 б.п. Също така беше коригирана и таксата за предсрочно погасяване. Тя вече е 6%, ако погасяването е до третата година и 4%, ако е след това.
Същите условия за предсрочно погасяване се прилагат и при кредити за рефинансиране.

При всички кредити отпадна месечната такса за управление, която беше 0.06% за левови кредити и 0.043%, за еврови.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

ПроКредит Банк, Societe Generale Експресбанк, ТБ-Д и БАКБ бяха банките, които промениха офертите по най-добрите си 3-месечни депозити в лева. Всичките те понижиха лихвите по оферти, участващи в

Индекса в лева, като понижението на ЕГЛ беше с около 0,20 п.п.  Поради ниският относителен дял на тези банки в Индекса това не се отрази върху неговата крайна стойност. Така през изминалия юни той почти не се промени на месечна база, като стойността в края на месеца е 1,98% (от 1,99% в края на май).

Банките бяха по-сдържани по отношение на офертите си в евро, като само две предприеха корекции. Това бяха ПроКредит Банк и ТБ-Д. Първата понижи лихвите по 3-месечния стандартен срочен депозит, което понижи ЕГЛ с 0,23 п.п. Двойно по-голяма се оказа корекцията на ЕГЛ в офертата на ТБ-Д, като показателя се понижи с 0,47 п.п. Отново поради ниският дял, който двете банки заемат в Индекса, крайната му стойност почти не се промени. В края на месец юни тя е 1,86% (от 1,87 в края на месец май).

Потребителски кредити с и без поръчители

През юни банките отново не предложиха новости по потребителските кредити, поради което нямаше промяна и в офертите, включени в индексите. Удължените промоции при 2 от банките, участващи в индексите, не повлияват техните стойности и те остават на нивата от май.

Ипотечни кредити в лева и евро

Въпреки липсата на особена активност от страна на банките, индексите все пак понижиха своите стойности. Тъй като през юни само една беше банката, която промени своите условия, пониженията в индексите се дължат именно на нея. Индексът в лева се понижи с 16 базисни пункта до 7.78%, а в евро с 12 базисни пункта до 7.94%. И двете понижения са в резултат на отпадането на месечната такса за управление по кредити на УниКредит Булбанк. Понижението в левовия индекс е малко по-изразително, тъй като отпадналата такса беше по-висока.

ЕКИП на www.MoitePari.bg
MoitePari.bg - Българският Финансов Пътеводител

www.moitepari.bg