теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Лихви по кредити и депозити - малки понижения през март


1 гласа5302 прочитания

   Автор:

Екип на МОИТЕ ПАРИ

Март се оказа месецът с равномерна активност на банките при всички сегменти на предлаганите от тях продукти. Почти при всички от тях банките с корекции бяха почти еднакъв брой. Досега тенденцията основно се ограничаваше с акцент върху депозитите и усилено намаляване на лихвите. Когато корекции биваха реализирани и при кредитите, това основно беше при жилищните такива. Разбира се, пониженията на лихви по депозити и подобряване на условията по кредити продължиха и през март, но не в такъв мащаб и в такъв размер както досега. Това е и в основата на заключението ни, че практически промените през изминалия месец не успяха да променят пазара и той по-скоро запази в голяма част февруарското си състояние.

Известни корекции претърпяха и кредитните карти, с което се допълва палитрата от коригирани продукти. Наред с промените на кредитиращите институции, две застрахователни компании също предложиха своите новости.

Срочни депозити

За разлика от други месеци, през март банките бяха далеч по-слабо активни в този сегмент от продукти. Шест банки този път промениха своите предложения, като едва четири намалиха лихвите сеи.

Първата от банките е Тексим банк. Нейният продукт „Тексим Зима 2010” прерасна в „Тексим Пролет 2011”, но пролетта оказа негативно влияние единствено по условията в евро, където лихвите намаляха с 1.25 процентни пункта (п.п.).

От 07.03.2011 г. Банка Пиреос България се оказа с нов Лихвен бюлетин за физически лица, който промени лихвените условия по депозитите „Пиреос Стандарт” и нарастващия „Депозит 10”.  При стандартните срочни депозити на трезора в родна валута и EUR лихвите на годишна база бяха понижени са срок от 1, 6 и 12 месеца, като корекцията беше с около 0.60 – 0.70 п.п. За разлика от това обаче депозитите в щатска валута се оказаха с по-високи лихви на годишна база. Така например при едномесечния стандартен срочен депозит годишната лихва се подобри с 0.45 п.п. При „златните” стандартни срочни депозити на банката (за суми надвишаващи 40 000 BGN) понижението в BGN беше с около 0.50 п.п., а това в EUR – с 0.25 п.п. И тук ситуацията при депозитите в USD се оказа аналогична, като лихвата нарасна с 0.50 п.п. отново при едномесечните депозити. Друго предложение, което също се оказа с по-ниски лихви беше депозит „Пиреос 10”. При стандартните предложения на трезора средното понижение на лихвата по периоди на депозита в BGN беше с около 0.36 п.п. Отново на средна база годишната лихва по депозита в щатска валута се повиши средно с цели 2.28 п.п. по периоди.

Намалени бяха и лихвите по депозит „Рента” на Юробанк И Еф Джи България. Тук пониженията са в границите на 0.25 -  0.50 п.п.

През изминалия месец Обединена Българска Банка също намали някои от лихвите по срочните си депозити. Корекциите бяха по продуктите „Депозит Сега” (за лева и евро с между 0.50 п.п. и 1 п.п.), „Шестмесечен депозит Премия” (лева, евро и щатски долари с 1 п.п. за някои от периодите) и „Депозит Бонус” (за трите валути с между 0.13 п.п. и 1 п.п.). Банката е увеличила с 1 п.п. единствено лихвата за третия четиримесечен период по „Едногодишен депозит Премия” в щатски долари.

Противно на обичайната тенденция на понижения на лихви, Прокредит банк повиши лихвите си по срочния си депозит „ПроВлог” при срок една година. Така в периода до 30 април едногодишният депозит в лева е с 0.60 п.п.по-висока лихва, а в евро – с 0.75 п.п. Промените са валидни за нови клиенти на банките.

В краят на месеца промоционалното си предложение обяви и УниКредит Булбанк по срочния си депозит „Рокада” в евро. В рамките на промоцията лихвените проценти за шестия и дванадесетия месец са завишени с 0,7 п.п. и с 1 п.п. съответно за двата срока. Промоцията е валидна до 30.06.2011 г. и се отнася за новопривлечени средства след 25.03.2011г.

Потребителски кредити

Макар активността на банките по отношение на потребителските заеми да остава ниска, през изминалия месец внимание беше отделено и на тези продукти. Само две са банките, които промениха своите условия, като с това се запази тенденцията на общо поевтиняване на заемите за текущи нужди.

Едната от банките с промени беше СИБанк. Тя намали лихвените си нива с 0.60 до 1.20 п.п. по някои от настоящите си предложения обвързани  с пакетни програми.  Това бяха продуктите по програма „Адванс” и „Премиум”.

Райфайзенбанк беше втората банка с промени. Тя обяви промоция по всичките си кредити, като намали наполовина таксата за кандидатстване и понастоящем тя е 20 лева (10 евро) до 30.04.2011г. Банката промени и продуктите, по които има промоционални предложения, както и обяви офертата си по т.нар „Еко-програма”.

Жилищни и ипотечни кредити


Съвсем малко по-висока беше активността на банките при жилищните кредити. Три бяха трезорите, които коригираха продуктите си през отминалия месец.

Март ще запомним с новите, по-ниски лихви на Societe Generale Експресбанк. Пониженията бяха при всички кредити и за всички срочности, като някои от тях достигаха до 2 пункта. Най-високите понижения при стандартните кредити в лева и долари бяха до 1.05 п.п., а в евро – до 0.30 п.п. Чувствителни бяха пониженията на лихвите при заемите с неофициален доход на кандидата. За лева и долари те достигнаха понижения до 2%, в евро – до 1%.

Потребителските кредити с ипотека също поевтиняха. В лева  и долари с до почти 2 п.п.,а  в евро – до 0.64%. За българите в чужбина заемите в лева и долари вече са с до 1.40 п.п. по-ниски лихви, а тези в евро – до 0.80 п.п.

Юробанк И Еф Джи България също предприе промени. Посоката, в която бяха те, беше в ревизия на съществуващите продукти и преобразуването им в нови, с по-ниски лихви. Наред с това, пакетът, който предлага банката – „Лесен Живот” в досегашните му варианти А, Б и В вече е окрупнен. Сега той се предлага в цялост и включва превод на работна заплата по сметка в банката с дебитна карта, поне едно комунално плащане с услугата "Универсален платец" и сключване на застраховка "Живот".

Alphabank също отчете минимални промени. Те се дължат на методологията на определяне на лихвените им проценти. През тримесечен интервал от време лихвеният процент се коригира с актуалните стойности на 3М EURIBOR и 3M SOFIBOR. Така, след актуализацията през март заемите  в евро поскъпнаха леко с 13 б.п., а в лева поевтиняха със  7 б.п.

Кредитни карти

През март дойде време и за кредитните карти. Като че ли банките насочиха поглед към тези продукти, които досега оставаха в сянката на корекциите по депозити и жилищни кредити. През изминалия месец три издатели на кредитни карти демонстрираха желанието си за новости и промени.

 В този дух постъпиха и Алианц Банк България и Райфайзенбанк. Промоцията на Алианц Банк България, която приключи на 10-ти април, обхващаше новоиздадените карти Visa и MasterCard, като те бяха освободени от годишни такси за срок от 5 години.

При Райфайзенбанк промоцията е валидна за новите карти издадени преди 15-ти май и предлага нулева лихва при покупка или теглене в брой до средата на септември 2011 г.

През март месец се появи и новата карта на TBI Credit. Картата е по-особена с това, че е предплатена и предлага възможността да пазарувате с нея,само когато сте я заредили предварително с нужната сума. Картата може да бъде заредена чрез банков превод или в клон на TBI.

Статистика „Нередовни, необслужвани и преструктурирани кредити”

Вид кредит
Валута
Месечен ръст
BGN EUR ОБЩО
Потребителски
18.19%
13.83%
17.44%
1.50%
Жилищен / Ипотечен
18.26% 14.26% 16.36% 2.26%
Банкова система
19.43% 19.02% 19.06% 0.62%
Изт.: БНБ и изчисления на МОИТЕ ПАРИ. Данните са към 28.02.2011 г.

Застраховка „Гражданска отговорност”

Една застрахователна компания с нови продукти и една с нова тарифа по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. Това беше акцентът при застрахователните компании за отминалия месец.

 ЗК “Български имоти” стартира продажбата на застраховката "Заедно на път" в над четиридесет сървис корнери на бензиностанциите “ОМВ България” ООД. Продуктът е предназначен само за клиентите на австрийската верига и включва следните услуги в резултат на настъпило застрахователно събитие:
  • Репатриране на обездвижен автомобил в резултат на ПТП или техническа повреда;
  • Отстраняване на повредата на място от специализиран сервизен автомобил.
 „Дженерали България Холдинг” са с нова тарифа по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, която е в сила от 01.03.2011 г. Промените в новата тарифа може да обобщим, както следва:

При възраст на водача на МПС до 29 г., регион на ползване София, Варна и кубатура на автомобила до 1300 куб., цената на застраховката при еднократно плащане е с около 51 лв. по-ниска според новата тарифа. При същите условия, но кубатура на автомобила над 2500 куб. цената на застраховката при еднократно плащане е с около 109 лв. по-ниска според новата тарифа.

При възраст на водача на МПС над 30 г., регион на ползване София, Варна и кубатура на автомобила до 1300 куб., цената на застраховката при еднократно плащане е с около 29 лв. по-ниска според новата тарифа. При същите условия, но кубатура на автомобила над 2500 куб. цената на застраховката при еднократно плащане е с около 87 лв. по-ниска според новата тарифа.

С посоченото по-горе обобщение маркираме само част от промените в тарифата по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на „Дженерали България Холдинг” EАД.

Дискутирай с „МОИТЕ ПАРИ” – най-често обсъждани теми

Дискусиите през март бяха интересни с това, че за разлика от други месеци, сега акцентът беше върху тема, която обичайно рядко се коментира. С голяма честота бяха въпросите свързани с регистрацията на нова фирма – обикновено ЕТ или ООД. Впечатление прави, че запитванията са основно за реда и комплекта от документи, които са необходими. Най-удачно в такава ситуация е човек да се обърне към адвокатска кантора, която може да укаже цялата услуга и да спести време. Естествено това има своята цена и това е хонорарът на кантората. Ако все пак някой реши сам да се справи, ето част от необходимите документи, които ще са нужни за регистрация на фирмата.
ЕТ:
  • Заявление за запазване на име;
  • Заявление по образец в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
  • При първоначална регистрация на ЕТ към заявлението за регистрация се прилагат:
        а) образец от подписа на търговеца;
        б) ако предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ;
       в) декларация от едноличния търговец, че не е:
          - в производство за обявяване в несъстоятелност;
          - невъзстановен в правата си несъстоятелен;
          - осъден за банкрут;
          - бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
          - лишен от правото да упражнява търговска дейност;
          - регистрирал друга фирма като едноличен търговец (чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ)
ООД:
  • Заявление за запазване на име по образец в Тръговския регистър към Агенция по вписванията;
  • Заявление за регистрация. Към заявлението за регистрация се прилагат:
  1. По група "Основни обстоятелства":
         1.1. дружественият договор;
         1.2.документът, установяващ съществуването на юридическо лице
         1.3. решението на общото събрание за назначаване на управител или управители;
         1.4. нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на управителя /управителите;
         1.5. съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности нормативен акт предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
         1.6. други документи, предвидени със закон (чл. 20, т. 1 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г.);

    2. По група "Капитал":

         2.1. при парична вноска - документът за внесен в банката капитал;
         2.2. при непарична вноска:
               - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 ТЗ, освен в изрично предвидените със закон случаи;
               - декларацията по чл. 264 ДОПК (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство);
               - доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при апортиране на вземане);
               - доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта;
               - писмено съгласие на вносителя на апорта с описание на вноската и нотариалната заверка на подписа му (чл. 20, т. 2 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г.).

3. Други документи съгласно изискванията на закона.

Повече информация относно документацията и реда за регистриране на фирма може да бъде открита на сайта на Търговски регистър www.brra.bg/Default.ra. Отново препоръката ни е да се ползват услугите на адвокатска кантора, която да извърши регистрацията.

Други две теми, обичайно коментирани, също бяха във фокуса на дискусиите през март. Това са поръчителството и последствията при необслужване на кредит и масовата приватизация. Тъй като и преди са били обсъждани тези теми съвсем накратко ще припомним основните моменти в тях.

Поръчителството – само една е думата, с която можем да го формулираме – отговорност / гаранция. Поелият поръчителството трябва да е наясно, че задълженията, които има длъжника може да се превърнат в негови, ако прекрати обслужването на заема. Погрешно схващане, което продължава да битува е, че щом например поръчителите са трима, то дългът ще се подели между тях. Не, не е така. Всеки един от тях е отговорен за пълния размер на кредита и когато банката по търси който и да е, той ще трябва да изплати цялата сума. След това, разбира се, има право да съди длъжника, за да му възстанови изплатените суми. Може и да поиска солидарно разпределение на дълга с останалите поръчители, но това също е достатъчно трудно реализуемо.

Да се насочим и към последната активно дискутирана тема – приватизацията. Отново основните питания са насочени към състоянието на бившите приватизационни фондове и от къде може да се получи информация за тях. Голяма част от тях продължават да съществуват, като са преобразувани в холдинги, а други за жалост са били отписани от търговския регистър и повече не съществуват. Информация за състоянието на бившите фондове би могла да се потърси от самите тях, но се оказва затруднение това, защото липсва леснодостъпна информация кои от тях съществуват и кои не. Помощ в тази посока могат да окажат инвестиционните посредници и банките. МОИТЕ ПАРИ също опитва да предложи информацията, която може да набави на адрес www.moitepari.bg/masova-privatizacia.aspx.

Индекси МОИТЕ ПАРИ

3М депозити в лева и евро

Дойде ли краят на падането на доходността от депозити? С този въпрос бихме описали тенденцията характерна за март. Актуалните стойности на индексите показват месец на застой. И двата индекса запазват стойностите от февруари. Противно на обичайната тенденция досега, през март банките бяха сравнително слабо активни по отношение на корекции по депозитните си продукти. Това е в основата на отчетения застой в размерът на индексите през март. Единствена промяна имаше само при една банка, при евровия индекс. Очаквано тя беше в посока надолу и доходът от най-добрата оферта на банката  се понижи с цели 1.31 п.п. Въпреки това, ефектът върху стойността на индекса беше минимална. Само с 1 базов пункт се понижи той до ниво от 3.74%. Индексът в лева запази стойността си от 4.43%.

Потребителски кредити с и без поръчител

Отминалият месец март беше месец на промени в различни посоки. Акцентът беше върху заемите без поръчител и това е обяснимо. Макар самите тези заеми да са по-скъпи, интересът към тях традиционно е по-висок. Това дава стимули за банките да предлагат повече новости в тази посока. Така и постъпиха и през март. Оформилата се тенденция на поевтиняване както на заемите с поръчител, така и на тези без, през отминалия месец се запази. Видимо поевтиняха негарантираните заеми.Не така се разви трендът при поръчителстваните кредити. Липсата на голям брой корекции при тях запази нивото на индекса на нивото от февруари. Промените през месеца бяха само при две от банките включени в индекса. Едната от тях леко влоши офертата си, а другата я подобри. Сумарният ефект от тези две промени беше неутрализиране на всяка една от тях и така индексът по заеми с поръчител запази нивото си от 16.13%.

В по-добра посока се разви тенденцията при индекса по кредити без поръчител. Там промените бяха при три от банките, като две от тях подобряват своите предложения, а третата банка – леко я влошава. Основните фактори за подобряването на офертите на двете банки беше нов продукт от едната, с по-изгодни лихвени параметри и подобрени лихвени условия, при другата. Банката с влошена оферта дължи това на почти пълната промяна на своите продукти, които в случая офертата се оказва малко по-скъпа. Въпреки, че таксата за разглеждане на документи беше намалена, това не доведе до съществен положителен резултат. Въпреки негативното влияние върху индекса, то е неутрализирано от подобренията при другите две банки и стойността на показателя достига ниво от 17.43%, което е подобрение с 17 базисни пункта спрямо февруари.

Ипотечни кредити в лева и евро

През март заемите за жилище продължиха да поевтиняват. Впечатление прави, че през отминалия месец по-чувствително бяха подобрявани офертите за левови кредити. Макар и при двата индекса банките да отчитат подобрение на предложенията си, тези при евровия индекс не водят до изменение, което да се отчете като понижение. Подобренията в условията бяха малки и това запази февруарската стойност на индекса и през март – 8.90%. Банките с корекции са едни и същи както при левовия индекс, така и при евровия. При левовите заеми промените бяха по-чувствителни и това оказа своето влияние. Показателят за пореден месец понижава стойността си, този път с 8 базисни пункта. Новото му ниво е 10.15%.

Акцентът на промените предприели банките и в двете валути беше лихвата. Именно по-ниската цена на заемите през март позволи тенденцията на поевтиняване на кредитите да се потвърди, особено при левовите. Само две от банките включени в индексите коригираха своите предложения през отминалия месец, което от своя страна потвърждава още една тенденция – относителен застой в предлагането на нови, по-изгодни предложения.