теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Лихвите по депозити забавят своя темп на спад през ноември


от Екип MoitePari.bg
1 гласа2081 прочитания

Месечният доклад на MoitePari.bg сочи, че през изминалия ноември банките са били не толкова активни по отношение на промени в срочни депозити, за разлика от предходни месеци. Пет банки са предприели корекции през изминалия ноември. Три от тях дори са подобрили условията, повишавайки лихвите, чрез стартиране на нови промоции. Тези процеси забавиха темпа на спад в лихвите по срочни депозити през ноември. 

През ноември корекциите по жилищни кредити бяха символични. Само две банки предприеха стъпки към промени в своите условия. При потребителските заеми изненада нямаше през изминалия месец. Две банки удължиха срока на съществуващи промоции, запазвайки условията. Една от тях не удължи текуща промоция, което доведе до влошаване на условията. Само една банка пък стартира нова промоция и успоредно с това понижи лихвените нива по останалите оферти.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към ноември 2015 спрямо октомври 2015 г.
Пет бяха банките с корекции през ноември според наблюденията на www.MoitePari.bg.

Инвестбанк подобри част от условията по срочни депозити. Банката стартира нова промоция по 6 и 12-месечните стандартни депозити в евро. Трезорът подобри условията и по дългосрочния си депозит с ежемесечно изплащане на лихвата в евро, като стартира промоция за новопривлечени средства. Промоционалните лихви са валидни за депозити, открити в периода от 01.11.2015 г. до 15.01.2016 г.

Alpha Bank понижи лихвите по 3-месечния промоционален срочен депозит. Пониженията в лихвите в лева и евро бяха с 0,40 п.п., а в щатски долари с 0,20 пр.п.

В началото на месеца Търговска банка – Д започна предлагане на нов депозит с авансово изплащане на лихвите. Депозитът се предлага в две срочности – за 6 и 12 месеца в двете валути – лева и евро. Лихвените проценти по него са промоционални и важат за депозити, открити до края на годината. Успоредно с това банката понижи минимално (с 0,15 пр.п.) лихвата по депозит „Макси“ в лева. Промяната беше валидна само за депозитите със срок от 3 месеца.

Fibank въведе някои промени по гъвкавия „Свободен депозит“. Банката въведе месечна такса в размер на 1 лв./ 0,50 USD, EUR. Минималният размер за откриване на депозит беше увеличен на 500 лв./ 250 USD, EUR. Промените се отнасят за договори за депозити, сключени след 09.11.2015 г.
   В последния ден от месеца банката започна предлагане на нов 60-месечен срочен депозит. При него лихвата нараства с всяка година, като достига до 3,20% в лева и евро. Основно предимство е, че депозитът може да бъде прекратен по всяко време, без да се губи лихвата. 

Банка Пиреос понижи лихвите по детския депозит. Пониженията в различните валути бяха между 1,00 и 2,00 пр.п.


Данните от месечния доклад на анализаторите от MoitePari.bg сочат, че през ноември банките продължиха да влошават и дохода от спестовни сметки. Това не е било масов процес, тъй като едва три банки са понижи предлаганите лихви по офертите си.

Пощенска банка понижи лихвите по спестовна сметка „Мега“. Пониженията бяха с около 0,10-0,20 пр.п.

Банка Пиреос понижи лихвите по спестовна сметка „Автономия“ и „Автономия +“.  Пониженията в лихвените нива бяха средно с около 0,60 пр.п.

ОББ понижи с 0,10-0,15 пр.п. лихвата по „Отворения депозит“.


Наблюденията на www.MoitePari.bg за ноември сочат, че при потребителските кредити значими корекции и новости, нямаше.

СИБанк не удължи промоцията по потребителски кредити по програма „Адванс“ и „Премиум“. В резултат на това банката върна таксата за разглеждане на документи и анализ на кредитоспособността. Тя зависи от размера на кредита (от 135 до 235 лв.) и е дължима на две части – при кандидатстване и след подписване на договора за кредит.

Райфайзенбанк стартира нов промоционален потребителски кредит с превод на работна заплата. При него лихвата за първите 3 месеца е 7,90%, а след този срок намалява на 6,90%. Максималният размер на кредита се определя в зависимост от доходите на кредитоискателя. За клиенти с месечен доход до 1400 лв. максималната сума е 35 000 лв., а при тези с доход по-висок от този тя е 40 000 лв. Промоцията е валидна до 26.02.2016 г. Успоредно с това банката понижи лихвите по останалите си кредити с 0,40 пр.п.

Банка ДСК удължи срока на промоцията по заемите за текущо потребление в лева и евро. Промоцията ще е валидна за новоразрешени кредити до края на февруари 2016 г.

Societe Generale Експресбанк удължи промоцията по потребителския кредит за обединяване на задължения „Компакт“. Според условията на промоцията банката начислява 50% по-ниска такса за одобрение в периода от 2 ноември до 31 декември 2015 г.


ТБИ Банк удължи срока на промоцията по кредитните си карти. До края на годината банката няма да начислява месечна такса за обслужване за първите 6 месеца след активиране на картата. Успоредно с това банката не начислява такса за теглене на суми от банкомат на банката на стойност от и над 100 лв.

СИБанк стартираха Коледна промоция по кредитни карти. Тя обхваща карти от типа MasterCard Standard PayPass, MasterCard Gold PayPass и Visa Classic. Според условията на промоцията банката не начислява лихва за първите 6 месеца след издаване на картата. 


Анализът на www.MoitePri.bg за ноември сочи, че предприетите стъпки за промяна на условия по продукти на банките бяха твърде скромни. Само две от тях предложиха новости.

СИБанк намали с 1 пункт лихвата по кредит „Реалност“. С 0,90 пр.п. беше намалена лихвата по кредита на банката за рефинансиране. Промоционалните условия са в сила до 31.01.2016 г.

Втората банка с промени беше Райфайзенбанк. Промените по продуктите на банката обхващат редица техни параметри. На първо място застраховка „Живот“ за всички продукти, които изискват такава е в размер на 0,45% (1,65% стар размер) годишно върху сумата на кредита. На следващо място застраховка „Имот“ се намалява от 0,14% на 0,12% годишно върху цената на имота. Таксата за поддръжка на разплащателна сметка е в размер на 1,70 лв. месечно, а за клиентите ползващи пакет „Комфорт“ е в размер на 4,95 лв. месечно.
Съотношението дълг доход при потребителския кредит с ипотека беше променено от 60% на 50%. Лихвата по стандартния жилищен кредит с ипотека беше понижена с 0,40 пр.п.

През ноември изтекоха две промоционални кампании, които бяха продължени. Условията по продукти на Пощенска банка ще бъдат актуални до 30.12.2015 г., продуктите на Банка ДСК са валидни в настоящия им вид до 29.02.2016 г.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Слаба беше и активността на банките през изминалия месец и в Индексите за срочни депозити. Само две банки промениха най-добрите си оферти за тримесечни депозити в левовия индекс и само една в евровия. Банките с промени по най-добрите си оферти за тримесечни депозити в лева бяха Търговска банка Д и Alpha bank. Първата понижи лихвата по 3-месечния депозит „Макси“, а втората понижи лихвата по промоционалния си тримесечен депозит. Това понижи ЕГЛ по тези оферти средно с около 0,20 пр.п. Тези промени не повлияха върху стойността на Индекса, като в края на ноември той се запази на ниво от 0,42%.

При Индекса в евро единствената банка, която коригира офертата си беше Alpha Bank. Банката понижи лихвата по промоционалния си тримесечен депозит. Това доведе до понижаване и в ЕГЛ с 0,28 пр.п. По аналогичен начин и тук нямаше промяна в крайната стойност на Индекса, който се запази на 0,41% в края на ноември. 

Потребителски кредити с и без поръчители

Без поръчител 

Две банки промениха офертите по заеми без поръчител през ноември. Това бяха Райфайзенбанк и СИБанк. Първата понижи с 0,40 пр.п. лихвата по кредита си без поръчител. Това доведе до понижаване в ГПР по офертата с 0,44 п.п. СИБанк не удължи промоцията по кредит „Адванс“. В резултат на това беше върната такса за разглеждане на документи и анализ на кредитоспособността. Това влоши ГПР по кредита с 2,67 пр.п. Тези промени почти не повлияха върху крайната стойност на Индекса, който се повиши минимално (от 13,15% в края на октомври на 13,21% в края на ноември).

С поръчител

Само една банка предприе корекции в най-добрата си оферта, участваща в Индекса и това беше Райфайзенбанк. Тя понижи с 0,40 пр.п. лихвата по офертата си, което доведе до понижаване на ГПР с приблизително същият размер. Тази единствена промяна също не успя да окаже влияние върху стойността на Индекса. Така в края на ноември той се понижи минимално (от 13,82% в края на октомври на 13,76% в края на ноември).

Ипотечни кредити в лева и евро

През ноември банките пяха пестеливи откъм промени в своите условия, поради което корекциите в индексите бяха нищожни. Те се понижиха с по 1 б.п., което практически може да бъде прието като липса на промяна. Индексът в лева достигна ниво от 6,41%. Две от банките включени в индекса подобриха своите най-добри предложения, но въпреки това, индексът остана почти непроменен. Първата от тях е Райфайзенбанк, която подобри най-добрата си оферта с 4 б.п. Втората банка повлияла индекса е СИБанк. Подобрението в нейната оферта е с 16 б.п.

При индексa в евро корекциите бяха аналогични. Отново същите две банки повлияха неговата стойност, като сумарният ефект е понижение на индекса само с 1 б.п. Така той се фиксира на ниво от 6,60%. Райфайзенбанк подобри най-добрата си оферта с 5 б.п. При СИБанк подобрението беше със 17 б.п.

ЕКИП на www.MoitePari.bg 
MoitePari.bg - Българският финансов пътеводител