теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Лихвите по депозити забавят спада си през май


от Екип MoitePari.bg
5 гласа3500 прочитания

През май активността на банките отново беше висока.  Промени в офертите имаше в почти целия спектър от продукти, които предлагат трезорите. Отново депозитите бяха сред най-често коригираните продукти, но за разлика от минали месеци, сега темпото се забавя. Пониженията на лихвите продължиха и през май, но не с това темпо, което беше характерно за периодите от началото на годината.

Отново беше висока активността и при ипотечните кредити. Условията по тези продукти бяха предимно подобрявани, основно в частта на лихвените нива. Една от банките стартира промоционална кампания във връзка със своя годишнина.Данните от доклада на www.MoitePari.bg показва, че банките са били по-умерени в действията си през месец май. Според сайта се забелязват признаци на забавяне в темпа на спад на лихвите по срочни депозити. Едва 7 са били банките, коригирали офертите си, като 6 от тях са понижи лихвените нива.

Alpha bank с нови лихви по срочни депозити от 11-и май. Трезорът понижи средно с 0,70 – 0,80 пр.п. срочните депозити в лева и евро. Лихвите по депозити в щатски долари се понижиха с около 0,50 пр.п.

Fibank с нови лихви по срочни депозити от 12-и май. Банката понижи лихвите по всичките срочни депозити в BGN, EUR, USD и GBP. По-чувствително беше намалението в лихвените нива на депозитите в BGN, EUR и GBP, като лихвите спаднаха с около 0,60 и 0,80 пр.п. При депозитите в щатски долари пониженията бяха в диапазона между 0,10 и 0,40 пр.п.

Societe Generale Експресбанк понижи минимално лихвените нива по срочни депозити. Корекциите се движиха в диапазона между 0,10 и 0,20 пр.п. 

ОББ понижи лихвите по част от срочните депозити за физически лица. Понижението беше между 0,1 и 0,30 пр.п.

В края на месец май Интернешънъл Асет банк понижиха лихвените нива по срочни депозити за физически лица. Понижението засегна всички срочни депозити на банката и беше с 0,25 пр.п.

БАКБ с нови лихвен бюлетин от средата на месеца. Чрез тези промени трезорът преустанови предлагането на 1-месечен промоционален срочен депозит. Банката понижи лихвените нива при част от срочните депозити, като пониженията се движиха в диапазона между 0,10 и 0,30 пр.п. Увеличение на лихвата имаше при стандартния 1-месечен срочен депозит в лева, като лихвата при него нарасна с 0,30 пр.п.

БНП Париба С.А.- клон София повиши лихвените нива по срочния депозит в лева и евро. Повишенията бяха с около 0,20 и 0,30 пр.п.


Макар по-ниски от срочни депозити, лихвите по безсрочни депозити продължиха да спадат и през месец май. Общо 4 трезора коригираха лихвените проценти по тези продукти през изминалия месец. 

Fibank понижи лихвите по безсрочни депозити. Лихвите в BGN и EUR се понижиха с 0,60 пр.п., а тези в GBP и USD – с 0,30 пр.п.

Societe Generale Експресбанк понижи с 0,20 пр.п. лихвата по спестовна сметка „Нови Хоризонти“.

ОББ понижи лихвените нива по спестовната си „Отворена сметка“. Корекциите в лихвените нива бяха в диапазона между 0,10 и 0,30 пр.п. С по-ниски лихви вече се предлага и спестовна сметка „Плюс“.

Търговска банка Д понижи с 0,20-0,30 пр.п. лихвените нива по безсрочен влог „Д Банк +“. 


Данните от месечния доклад на www.MoitePari.bg сочат, че банките са били по-активни от обичайното през май. Две банки не удължиха изтекли промоции, в резултат на което влошиха условията, като върнаха стандартните лихвени нива. Две банки предприеха удължаване на съществуващите промоционални условия. На практика само една беше банката, която стартира нова промоция през май по потребителските кредити. 

 В началото на месеца Пощенска банка удължи срока на промоцията по потребителски кредити за физически лица. По-ниските промоционални лихви бяха валидни до 08 май. След тази дата банката не удължи отново срока на промоцията. В резултат на това бяха върнати стандартните лихвени условия. Успоредно с това банката преустанови предлагането на „Експресен потребителски кредит“ и на кредит, предназначен за кредитоискатели, работещи в одобрени от Банката фирми и институции с нетен доход под 1500 лв. Отпадна и офертата без превод на заплата, с поръчител. За сметка на това банката започна да предлага потребителски кредити в евро, както и някои нови продукти, предназначени за клиенти с нетни доходи над 1500 лв.

Банка ДСК удължи срока на промоцията по потребителски кредити с превод на РЗ в лева и евро. Промоцията се изразява в по-ниски лихвени проценти и бе валидна до края на месец май.

Райфайзенбанк не удължи срока на промоцията по потребителския кредит с размер от 12 000 лв. за срок от 60 месеца. Тя изтече в края на месец април.

БАКБ предприе промени в таксата за разглеждане на документи при потребителски кредити. Таксата вече ще се плаща на два етапа –едната част ще е при кандидатстване, а другата – при подписване на договор за кредит. С това първоначалният разход при тези заеми се увеличи с 50 лв. и вече е 70 лв. 

Societe Generale Експресбанк удължи промоцията по потребителския кредит без поръчители „Експресо“. Съгласно нейните условия Банката не начислява такса за одобрение и кандидатстване. Промоцията беше удължена до края на май.

Alpha bank стартира нова промоция по потребителските кредити за обединяване на задължения – “Alpha всичко в едно“. С тази промоция банката понижи лихвените нива по тези кредити в диапазона между 1,20 и 1,50 пр.п. Промоцията е валидна до края на септември.


Според месечния доклад на www.MoitePari.bg банките не са били по-активни от обичайното по отношение на промени по кредитни карти през месец май. Една банка е преустановила промоционална кампания, заради изтекъл срок. Друга пък е подобрила условията си, стартирайки нова промоционална кампания.

Райфайзенбанк не удължи срока на промоцията по кредитни карти. Промоцията беше по карти MasterCard Standard, Visa Classic, Visa Gold или MasterCard Gold, като банката не начисляваше лихва за теглене на суми в брой и покупки с картата. В резултат на това банката върна стандартните лихвени условия по тези карти.

Aлианц Банк България стартира промоция по кредитни карти MasterCard в края на месец май. Те е валидна за картите с безконтактна функционалност, като Банката няма да начислява такса за първата година. Промоцията е валидна до края на юни.


През май www.Moitepari.bg отчита отново висока активност на банките в желанието им да променят условията по жилищни кредити. Шест бяха банките, които промениха всичките или част от своите продукти през изминалия месец. 

Първата от банките беше УниКредит Булбанк. Промените засегнаха отстъпките от стандартните лихви, които предоставя банката, при ползване на допълнителни продукти и/или услуги. Досегашната максимална отстъпка, която можеше да се постигне беше в размер на 0,50 пр.п. След промените тя вече е 0,90 пр.п. Коригирана беше и таксата за оценка на кредитния риск на кредитополучателя. Тя беше понижена от 0,50% на 0,20%.

Следващата банка с промени беше Пощенска банка. Корекциите в условията по продукти бяха предимно в посока на подобрение. При Жилищен кредит с опция „Флекси“ и пакет „Улеснение“ лихвата беше понижена с 24 б.п. С толкова беше понижена и лихвата във варинта само с превод на работна заплата. С 6 б.п. поскъпна кредита, отпускан без превод на работна заплата.
Кредитът с фиксирана лихва за първите 3 години също беше с подобрени условия. Лихвата за първите 3 години беше понижена с 15 б.п., а за останалия срок с 20 б.п. (при вариант с превод на работна заплата и/или с пакет „Улеснение“). Без превод на заплата кредитът се предлагаше с 15 б.п. по-висока лихва за първите 3 г. и 6 б.п. по-висока за останалия срок.
Следващият кредит с промени беше „Активен дом“. При ползване на пакет „Улеснение“ лихвата беше понижена с 30 б.п., при превод само на работна заплата – с 20 б.п., а без превод на заплата беше повишена с 10 б.п.

Банка ДСК също беше сред промениящите условия банки. Корекциите при нея засегнаха само лихвените нива по кредити, отпускани при ограничена имуществена отговорност на кредитополучателя. С 40 б.п. се подобриха евровите предложения, а левовите поскъпнаха с 1,10 пр.п.

Нови условия предложи и ЦКБ. Коригирани бяха условията по жилищен кредит „Дом за теб“ в неговия стандартен вариант и варианта при рефинансиране. При стандартния вариант и пълна имуществена отговорност на кредитополучателя лихвата след първата година беше понижена с 60 б.п. При ограничена отговорност лихвата за първата година нарасна от 4,40% на 8%, а за останалия срок от 6,90% на 9%.
Вариантът на кредита при рефинансиране претърпя сходни промени. При пълна отговорност лихвата след първата година беше понижена с 50 б.п. При ограничена отговорност лихвата за първата година нарасна от 4,40% на 7%, а за останалия срок от 6,30% на 8%. Актуалните условия на банката са валидни до 30.06.3025 г.

Поредната от банките с корекции беше Райфайзенбанк. Лихвените нива по стандартния й жилищен  кредит при пълна имуществена отговорност на кредитополучателя бяха понижени с 20 б.п. Банката стартира също така  кампания по тези кредити с 20% по-ниска лихва за първата година. Вариантът на кредита с ограничена отговорност поскъпна с 55 б.п.
Жилищният кредит с 5 г. фиксирана лихва също поевтиня – с 25 б.п. Промени настъпиха и при потребителския кредит с ипотека. Лихвата вече е само една, като при пълна отговорност тя е с 85 б.п. по-ниска от досегашната промоционална лихва. При ограничена отговорност лихвата е с 40 б.п. по-ниска от досегашната промоционална.

Последна от банките с корекции беше БАКБ. Промените при нея бяха основно в 2 посоки – промяна в таксата за разглеждане на документи и в таксата за предсрочно погасяване. Разглеждането на документи струва вече 130 лв., вместо 50 лв. (платима е на два етапа – 50 лв. при подаване на искането за кредит, останалите 80 лв. при подписване на договора за кредит).
Таксата за предсрочно погасяване придобива следния вид:
- кредити с размер до 147 000лв., вкл., или равностойността им в друга валута по курса на БНБ към датата на сключване на договора – без такса;
- кредити с размер над 147 000лв. или равностойността им в друга валута по курса на БНБ към датата на сключване на договора:
- при предсрочно погасяване със собствени средства в рамките на 1 календарна година на главница по кредита в размер до размера на 12 текущи месечни погасителни вноски – без такса;
- при предсрочно погасяване със собствени средства на главница по кредита над горепосочения размер - 3% върху размера на предплатената главница по кредита, надвишаваща размера на 12 текущи месечни погасителни вноски;
- при предсрочно погасяване чрез рефинансиране – 3%.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3-месечни депозити

През изминалия май 5 на брой бяха банките, които промениха лихвите си по най-добрите си оферти по 3-месечни депозити. Това бяха: Fibank, Societe Generale Експресбанк, Интернешънъл Асен банк, Alpha bank и Банка Пиреос. Най-чувствително беше корекцията на лихвата при офертите на Банка Пиреос и Alpha bank, където ЕГЛ спадна с 0,70 пр.п. В резултат на тези корекции стойността на Индекса в лева се понижи с 0,13 пр.п. (от 0,66% в края на април на 0,53% в края на месец май). Индексът в евро отчете по-ниско понижение, като се понижи с едва 0,08 пр.п. (от 0,59% в края на април на 0,51% в края на май).

Потребителски кредити с и без поръчител

През изминалия май две банки промениха офертите си, участващи в Индексите. Това бяха Пощенска банка и БАКБ. Първата банка не удължи промоцията, стартирала миналия месец. В резултат на това Банката върна стандартните лихвени условия при офертата без поръчител. Това увеличи ГПР по нея с 1,30 пр.п. Трезорът преустанови предлагането на кредита без превод на работна заплата, с поръчител и тя отпадна от индекса без поръчители. БАКБ влоши ГПР по офертата си с и без поръчител с около 0,60-1,00 пр.п. Това се дължи на увеличаване на първоначалния разход за клиентите. Поради високия дял на Пощенска банка в Индекса с поръчители отпадането на офертата понижи значително неговата стойност. Вследствие на това той отчете спад на месечна база с близо 2,2 пр.п., като в края на месец май Индексът е на нива от 12,10%. 
Стойността на Индекса без поръчител нарасна с 0,15 пр.п. , спрямо месец по-рано. В края на месец май неговата стойност е 13,55%.

Ипотечни кредити в лева и евро

През май и двата индекса продължиха низходящия си тренд. Корекции в условията на най-добрите оферти на банките, включени в тях, не липсваха. И двата индекса понижиха стойностите си, но по-видимо беше понижението при левовия. Актуалната му стойност е 6,61%, което е с 15 б.п. по-ниско от април. Причината за понижението е в корекциите в офертите на 4 от банките, включени в индекса. Пощенска банка подобри най-доброто си предложение с 25 б.п. в резултат на корекция в лихвените нива. На по-добри лихви се дължи и подобрението на офертата на Райфайзенбанк. Тя се подобри с 26 б.п. С 46 б.п. се подобри офертата на УниКредит Булбанк. Причината за това е подорбение на лихвата с 40 б.п. и по ниска такса за оценка на риска. С чувствително подобрение беше и ЦКБ. Най-доброто предложение на банката се подобри с 56 б.п. Причината отново е по-ниската лихва.

При евровия индекс банките с корекции бяха същите, но понижението на индекса беше с 8 б.п., като достигна ниво от 6,81%. Пощенска банка влоши най-доброто си предложение с 27 б.п. в резултат на корекция в лихвените нива. На по-добри лихви се дължи подобрението на офертата на Райфайзенбанк. Тя се подобри с 26 б.п. С 47 б.п. се подобри офертата на УниКредит Булбанк. Причината за това е подобрение на лихвата с 40 б.п. и по ниска такса за оценка на риска. С чувствително подобрение беше и ЦКБ. Най-доброто предложение на банката се подобри с 47 б.п. Причината отново е по-ниската лихва.


ЕКИП на www.MoitePari.bg 
MoitePari.bg - Българският финансов пътеводител
www.moitepari.bg