Когато хората започнат да си пренасочват парите поради ниска лихва(доходност)Банките отново ще подобрят условията.