теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Лихвите по депозити отново надолу през март. Нови промоции по жилищни кредити


от Екип MoitePari.bg
5 гласа4595 прочитания

Банките продължиха да понижават лихвите по срочни депозити и през изминалия март. Активността им отново беше висока, като 8 на брой бяха банките, които влошиха условията по тези продукти. Изминалият месец ще запомним и с това, че една от големите банки на банковия пазар значително влоши лихвените условия по новосключени договори. До този момент трезорът предоставяше с няколко пункта по-високи лихви по срочни и безсрочни депозити. С това практически се сложи край на възможността да бъде получен висок доход от депозит или сметка.

Само две бяха банките, които предложиха нови условия по заемите за текущо потребление през изминалия март. Ниската активност на банките при тези продукти показват известна предпазливост от тяхна страна. Отминалият месец март беше умерен по отношение активност на банките в сегмента жилищни и ипотечни кредити. Това, с което ще запомним отминалия месец бяха новостите при 4 банки. Те бяха основно в посока на нови промоции.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. март 2014 спрямо м. февруари 2014Срочни депозити

Анализът на www.MoitePari.bg за март показва, че при тези продукти това е поредният месец на промени в посока надолу от голям брой банки.

ПроКредит банк понижи лихвите и част от предлаганите срочности по срочни депозити. Стандартните срочни депозити и гъвкавия „ПроВлог“ продължиха да се предлагат с около 1,00 п.п. в лева и с около 0,25-0,50 п.п. по-ниски лихви в евро. Банката преустанови предлагането на стандартни срочни депозити и ПроВлог със срочност от 1, 24 и 36 месеца във всички валути, в които се предлага депозита.

Societe Generale Експресбанк с нови лихви по срочни депозити от 01.03.2014 г. Банката понижи с 0,10-0,20 п.п. част от лихвите по депозити „SG Гарант“, промоционален „SG Гарант“, „Рента“, „Прогрес“ и „Тактика“. Банката започна предлагане на нов 24-месечен промоционален депозит „SG Гарант“ в BGN и EUR.

ДСК промени лихвите по срочни депозити  за физическо лица от 04.03.2014 г. Трезорът понижи с 0,30-0,60 п.п. лихвите по депозити със срок над 6 месеца. Това засегна стандартните срочни депозити, Аванс, Ритъм, Резерв, Палитра и Спектър.

БАКБ промени лихвите по срочни депозити за физически лица от 07.03.2014 г. Банката понижи с 0,10-0,20 п.п. лихвите по част от депозитите си.

ТБ Д  с нови лихви по срочни депозити от 10.03.2014 г. Трезорът понижи с 0,25 п.п. лихвите в BGN и EUR по стандартните срочни депозити, „Сигурност“ и „Макси“.

Fibank също промени лихвите по срочни депозити за физически лица от 10.03.2014 г. Стандартният срочен депозит, Рекорд, Малечко Палечко, Златни години, Свободен депозит,  6х6 и Супер депозит продължиха да се предлагат с предлагат с 0,15 п.п. по-ниски лихви във всички валути (BGN, EUR, USD  и GB).

Инвестбанк с нови лихви по срочни депозити от 14.03.2014 г. Банковата институция понижи лихвите с 0,25-0,50 п.п. по всичките си срочни депозити: стандартни срочни депозити, VIP депозит с авансово получаване на лихвите и „Екстра + ваканция“. Трезорът преустанови предлагането на 24 и 36-месечните депозити с авансово изплащане на лихвата.

Корпоративна Търговска банка преустанови предлагането на стандартните срочни депозити и депозит със сертификат. Промените влезнаха в сила от 31.03.2014 г. Заедно с това банката започна предлагане на нови срочни депозити за физически лица. Трезорът започна предлагане на депозит „КТБ Класик“, „КТБ Практик“ и „КТБ Капитал“.

Спестовни сметки

И през изминалия март банките продължиха да понижават дохода от безсрочни депозити. Това сочат наблюденията на www.MoitePari.bg за март. В това отношение банките показаха от умерена до висока активност, като 5 бяха институциите, които влошиха тези оферти.

ПроКредит банк понижи с 1,00 п.п. лихвите по безсрочните си депозити в лева (от 2,25% на 1,25%) от 01.03.2014 г.

Societe Generale Експресбанк с нови лихви по спестовна сметка „Нови хоризонти“ от  01.03.2014 г. Банката понижи с 0,20 п.п. (от 3,70% на 3,50%) лихвата по спестовната сметка в лева. Тази в евро остана непременена.

Fibank с нови лихви по спестовни сметки от 10.03.2014 г. Банката понижи с 0,10-0,20 п.п. годишните лихви по 12 и 24-месечна Свободна разплащателна сметка и безсрочния спестовен влог.

Инвестбанк също понижи лихвите по спестовни сметки. Това се случи на 14.03.2014 г. Банката понижи с 0,25 п.п. лихвите по депозит „Инвест +“.

Корпоративна Търговска банка преустанови предлагането на безсрочен депозит „Евролев“ и „Преференциален безсрочен депозит. Промените влезнаха в сила от 31.03.2014 г. Успоредно с това Банката започна предлагане на нов безсрочен депозит „КТБ Динамика“. Новият безсрочен депозит се характеризира със значително по-ниски лихви от тези с преустановено предлагане.

Потребителски кредити

За месец март www.MoitePari.bg отчитат слаба активност на банките в този сегмент от банковото кредитиране. Teximbank удължи промоцията си без такса за кандидатстване по потребителските си кредити до 31.03.2014 г.

В сила от 04.03.2014 г. Общинска банка започна промоция по потребителските си кредити без поръчители, с изискване за превод на работна заплата. Годишният лихвен процент по кредити в лева и евро е 9,9%. Успоредно с това банката не събира такса за разглеждане на документи и е с 0,55 п.п. по-ниска такса за усвояване. Промоцията е до края на 2014 г.

Пощенска банка с нови условия по потребителските си кредити от 17.03.2014 г. Банката повиши таксата за разглеждане на документи с 10 лв. (от 40 на 50 лв) по част от заемите за текущо потребление. При част от заемите повишението в размера на тази такса беше с 5 лв. (от 20 на 25 лв.). В същото време, споменатата такса се дължи промоционално само при усвояване на кредита. Също така банката значително подобри размера на лихвата по заемите, предназначени за работещи в одобрени от Банката фирми и институции, както и кредит за обединяване на задължения. По тези заеми банката понижи лихвите с 1,00-1,50 п.п.

Кредитни карти


Само една банка с корекция по кредитни карти през март е равносметката на www.MoitePari.bg за активността на банките при тези продукти. След като на 31.03.2014 г. изтече крайния срок на промоцията по кредитни карти Пощенска банка не го удължи. В резултат на това бяха върнати стандартните условия по кредитни карти American Express и Visa Classic. Според тях банката вече начислява лихва при покупки и теглене на суми в брой, както и за одобрение на карта  Аmerican Express.

Жилищни и ипотечни кредити

За отминалия месец www.MoitePari.bg отчита умерена активност на банките по предложенията им за жилищни кредити. Още в началото на месеца Societe Generale Експресбанк предложи на своите бъдещи клиенти нови условия по своя Жилищен кредит и кредит Мост. И при двата кредита в лева за срок до 20 г. лихвата се понижава с 15 базисни пункта. Само в левовия вариант на кредитите за срок над 20 г. лихвата се понижава с 30 б.п. Таксата за усвояване се коригира на 1.25% от размера на кредита, не по-малко от 450 лв.
  Новост от банката в началото на март беше и представянането на нов продукт с фиксирана лихва за първата година. Лихвата за първата година в лева е 5.85%, а в евро 4.95%. За останалия срок лихвите са съответно 6.65% и 6.70%. Таксата за усвояване на кредита е в размер както при останалите кредити на банката, а именно 1.25% от размера на кредита, не по-малко от 450 лв..

Следващата банка с новости беше Пощенска банка. Те засегнаха основно потребителският кредит с ипотека „Активен дом”. До края на месец март таксата за усвояване беше премахната. След 31.03. таксата е възстановена като нейният размер при превод на заплата е 1.25%, без превод на заплата – 1.50%.

По отношение на таксата за усвояване корекция претърпя и кредит „Новодомци”. Липсата на такава такса по този продукт беше заменена 0.75% от размера на кредита.

При всички кредити, с изключение на „Активен дом” лихвите бяха коригирани с минимално повишение от 10 б.п..

Банка Пиреос България е третата банка с промени по жилищни кредити. По своя многоцелеви кредит банката намали процентът на финансиране, ако жилището е тип строителство панел от 50% на 30%. Месечната такса за обслужване на кредита също претърпя трансформация – тя се преобразува в годишна с размер 0.25%.
  Наред с тези промени, банката предложи и 2 нови промоционални продукта. Единият от тях е жилищен с 0% лихва за първите 6 месеца и лихва от 6.10% до 6.70% за останалия срок за лева и евро. Максималното възможно финансиране е 80% при монолитно строителство на жилището и 50%, ако е панел. Вторият нов продукт е промоционален многоцелеви кредит. Той се характеризира с фиксирана лихва за първите 24 месеца в размер на 6.45%. За останалия период тя е в размер на 7.45% за срок на кредита до 10 г. и 8.45% за срок от 10 до 20 г. Кредитът се предоставя само в лева.

През март нова промоционална кампания стартира и Общинска банка. Промоцията им е по продукта „Мечтан дом” и е насочена към младите семейства. Тя е при следните параметри:
  • Без такса за проучване и анализ по искане за кредит;
  • Без комисиона за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка;
  • Без комисиона за предсрочно погасяване чрез рефинансиране със средства от друга банка;
  • Безплатна имуществена застраховка;
  • Безплатна застраховка "Живот" на кредитополучателя със застрахователна сума равна на размера на кредита, но не повече от 100 000 лв. или тяхната равностойност в евро;
  • При ползване на стандартна револвираща кредитна карта MasterCard - без такса за обслужване основна;
Лихвите в лева и евро започват от 6.25% и зависят от процента финансиране от страна на банката. Промоционалните условия ще бъдат валидни до края на годината.

През изминалия месец една банка удължи срока на валидност на действащите към момента условия по продукти. Това беше Алианц Банк България, а срокът на валидност на условията по продукти е удължен до 30.06.2014 г.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Много на брой промени и високият относителен дял на банките, участващи в тях понижиха стойностите и на двата индекса. За пръв път от година насам сме свидетели на понижаване в стойността на Индексите с такъв размер. С около 10 на сто се понижиха стойностите на Индекси MoitePari.bg по срочни депозити само през изминалия март.

Банките, коригирали най-добрите си оферти по тримесечни депозити в лева бяха Fibank, ПроКредит банк, Societe Generale Експресбанк, ТБ-Д, БАКБ, Инвестбанк и Корпоративна търговска банка. При евровия индекс банките бяха същите с изключение на Fibank и ПроКредит банк. Всичките банки без изключение понижиха дохода от срочен депозит. Най-чувствително бяха влошени лихвите при стандартните срочни депозити на КТБ, които преустановиха предлагането си. Вместо тях банката започна предлагане на нов срочен влог „Класик“. Това понижи Ефективната годишна лихва по най-добрата оферта на банка с 1,41 п.п. при предложението в лева и с 1,87 п.п. при това в евро. Тези промени понижиха стойността на Индекса в лева с 0,21 п.п. (от 2,32% в края на февруари на 2,11% в края на март.) Този в евро пък се понижи с малко повече – с 0,26 п.п. (от 2,32% в края на февруари на 2,06% в края на март).

Потребителски кредити
Без поръчител

Две бяха банките, коригирали най-добрите си оферти по потребителски кредити без поръчители. Това бяха Пощенска и Общинска банка. Първата повиши таксата за разглеждане на документи с 10 лв. (от 40 на 50 лв.), с което ГПР по офертата с превод на работна заплата се повиши с 0,22 п.п. В същото време, споменатата такса се дължи промоционално само при усвояване на кредита.
Общинска банка започна предлагане на нов промоционален потребителски кредит без поръчител, с превод на работна заплата. Това предложение на практика е ново за Индекса, тъй като до момента банката не предлагаше заеми за текущо потребление без поръчителство. Офертата на Юнионбанк беше изключена от Индекса, поради сливането с Fibank.
Тези корекции повишиха стойността на Индекса без поръчители с 0,06 п.п. (от 14,65% в края на февруари на 14,71% в края на март).

С поръчител

При Индекса с поръчител банките бяха пасивни и не предприеха промени по оферти, участващи в него. Единствено офертата на Юнионбанк беше изключена от Индекса, поради сливането с Fibank. Това почти не се отрази върху крайната стойност на Индекса, който се повиши с 0,05 п.п.(от 15,11% в края на февруари на 15,16% в края на март).

Ипотечни кредити в лева и евро

Незначителни бяха корекциите в двата индекса през изминалия март. Макар и минимални, за разлика от тенденцията от последните няколко месеца на понижения, последните стойности на индексите отчитат ръст. Индексът в лева се повиши с 2 базисни пункта до ниво от 8.10%. За тази промяна влияние оказаха 3 банки. Най-съществена беше промяната при Пощенска банка. Нейната най-добра оферта се влоши с 0.23 п.п. Причината е в завишената с 10 б.п. лихва по кредита. Предвид високото тегло на банката в индекса, влиянието на тази корекция предопредели неговото изменение през март. Следващата банка с промени беше Общинска банка. При нея най-добрата оферта се подобри със 7 б.п. в резултат на промоционална кампания. Въпреки това, подобрението не оказа влияние върху индекса. Влияние не оказа и положителната промяна в офертата на Societe Generale Експресбанк. Подобрението беше в размер на 19 б.п. Това се дължи на включването в индекса на нова оферта на банката, която заменя досегашната.

Промените в евровия индекс бяха в сходна посока, а промяната в стойността му беше само с 1 базисен пункт в посока нагоре до 8.17%. Основна заслуга за това има отново Пощенска банка. Нейната най-добра оферта се влоши с 10 б.п., точно толкова, с колкото беше завишена лихвата по кредита. Втората банка с корекции беше Societe Generale Експресбанк. Нейната най-добра оферта се подобри с 18 б.п. Въпреки това, влияние върху индекса нямаше. Причина за подобрението на офертата на банката беше понижената лихва с 15 б.п.

От състава на двата индекса излязоха офертите на Юнионбанк, след вливането на банката във Fibank.

ЕКИП на www.MoitePari.bg
MoitePari.bg - Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bg

Коментари и отговори

Когато хората започнат да си пренасочват парите поради ниска лихва(доходност)Банките отново ще подобрят условията.