теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Лихвите по депозити отново надолу, но с малко


от Екип MoitePari.bg
2 гласа3578 прочитания

Месечен обзор на МОИТЕ ПАРИ – Юли 2013

През изминалия юли не се случи нищо, което да е в страни от обичайното за отпускарските летни месеци. Юли е част от месеците с традиционно ниска активност на банките и тази година не прави изключение. Банките бяха пестеливи откъм нови предложения, а в случаите, когато такива имаше те бяха изолирани в няколко трезора. Тази тенденция е особено валидна при жилищните и потребителски кредити, за които юли ще остане като месец, в който само 3 бани предложиха наистина новости свързани с подобряване на условията по продукти.

Малко по-динамично, но не така както е обикновено, беше при в сегмента срочни депозити. Там активността беше по-скоро умерена и отново в познатата посока – понижаване на лихвите. Макар посоката на движение на лихвите да беше пак надолу, успокоителното за кандидат депозантите е, че беше минимално.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Юли 2013 спрямо м. Юни 2013


Срочни депозити

Месец юли не предложи нищо ново откъм промени в лихви по срочни депозити. Активността на банките беше умерена, като 6 от тях промениха лихвите в посока понижение. Влошаването на условията беше минимално, варирайки в диапазона между 0,20 и 0,50 п.п. 

Общинска банка с нови лихви по срочни депозити за физически лица от 01.07.2013 г. Банката понижи лихвите по почти всичките си влогове със срок до 12 месеца. Депозитите продължиха да се предлагат с около 0,20 п.п. по-ниски лихви за лева и евро. Корекции имаше в следните депозити: стандартни срочни, Авансов депозит, 12 м. Рентен срочен влог, Трета възраст, Специален влог „Капитал“, ВИП депозит, ВИП плюс депозит, Сюрприз, Успех и Възход. 

В същия ден Токуда банк също коригира лихвите си по депозити. Трезорът понижи минимално лихвите по депозит „Аванс +“ в лева и евро и стандартния срочен депозит в щатски долари. Авансовите депозити продължиха да се предлагат с 0,25 п.п. по-ниски лихви. При стандартният депозит в долари понижението беше между 0,25 и 0,50 п.п. за различните срочности.
Банка Пиреос България понижи лихвите си по срочни депозити от 01.07.2013 г. Банката понижи лихвите на по-голямата си част от депозитите си. Пониженията бяха в диапазона между 0,25 и 0,50 п.п. Тези промени засегнаха следните депозити: част от стандартните и златните депозити „Пиреос Стандарт“, Депозит 30+, „Аз избирам“, промоционален 4-месечен депозит, 18 и 24-месечен депозит.

Банка ДСК с нови лихви по срочни депозити от 02.07.2013 г. Трезорът понижи депозитите си в лева и евро с около 0,35 п.п., а тези в долари с около 0,20 п.п. Корекции претърпяха следните депозити: срочен влог, Резерв, Палитра, Аванс, Ритъм и Спектър.

Пощенска банка с нови лихви по депозит Рента от 03.07.2013 г. В лева лихвите бяха понижени с 0,30 п.п. в лева и евро и с 0,20 п.п. в щатски долари.

Уникредит Булбанк с нови лихви по срочните депозити от 22.07.2013 г. Банката понижи част от лихвите на стандартните срочни депозити в лева и евро, промоционалния депозит „Donna” в евро, промоционалните „Рокада“ и „Под ръка“. Пониженията бяха в порядъка на 0,20 и 0,50 п.п. 

Инвестбанк удължи срока на промоцията по депозит „Екстра + ваканция“. Банката запази лихвите в лева и евро непроменени. Срокът на промоцията беше удължен от 15.07.2013 г. до 30.08.2013 г.

Потребителските кредити

Като слаба можем да определим активността на трезорите в промените на потребителските заеми през изминалия месец. Три бяха банките, които коригираха условията си, като една от тях ги влоши. 
В края на юни изтече промоцията на Банка ДСК по потребителските заеми. Вследствие на това от 01.07.2013 г. промоцията по потребителските кредити в лева беше удължена до 16.08.2013 г., но при увеличени промоционални лихвени проценти с 0,75 п.п. Промоцията в евро не остана удължена и банката върна стандартните лихвени нива. Вследствие на това лихвата по тях нарасна с 1,00 п.п.

Alpha bank удължи промоционалните си условия по потребителските си кредити – по-ниска такса за разглеждане на документи и по-ниска такса за усвояване до края на септември. Успоредно с това Банката стартира нова промоция по кредит за обединяване на задължения „ Всичко в едно“. Изискванията са клиента да осигури превод на РЗ и да сключи з-ка „Защита на плащанията“. По тази оферта промоцията посочена по-горе беше удължена до 30.09.2013 г. Банката понижи с 1,00 п.п. лихвата по този продукт. Стандартният кредит с превод на заплата и з-ка „Защита на плащанията“ пък продължи да се предлага с 0,50 п.п. по-ниски лихви.

ОББ стартира промоционална кампания (от 23.07.2013 г.) по кредита си с фиксирана лихва. Трезорът понижи с 5,00 п.п. лихвата по тази оферта (от 14,95% на 9,95%) и премахна таксата за разглеждане на документи. Таксата беше премахната и при останалите предложения на банката. Отпадна и изискването за превод на работна заплата и необходимостта от поръчител. Специалното предложение на ОББ е валидно до 20.09.2013 г.

Кредитни карти

Райфайзенбанк стартира лятна промоционална кампания за новоиздадени кредитни карти MasterCard, Visa, РайКАРТ, както и за ко-брандираните кредитни карти UNIQA MasterCard, AVON MasterCard и BILLA Visa. По време на промоцията, клиентите няма да имат такса за теглене както от банкоматите на Райфайзенбанк, така и от всички останали банкомати, независимо дали са в България или в чужбина. Промоцията е валидна за нови карти, за които са подадени искания до 15 август 2013 г. Те ще могат да се възползват от промоционалните условия – без такса за теглене, до 15 септември 2013 г. 

Жилищни и ипотечни кредити

Отпускарският месец юли съвсем очаквано не беше месец на висока активност от страна на банките. Традиционно за този период от годината новите предложения са рядкост. Тази година месец юли не прави изключение. Новости видяхме само от 2 банки. Първата от тях беше от Пощенска банка. Банката предложи на своите бъдещи клиенти да кандидатстват за кредит от 01.07. до 31.08.2013 г. с 50% по-ниска такса за усвояване, ако използват он-лайн формата й за зявки. Също така банката няма да събира такса за разглеждане на документи.

Креди Агрикол България намали лихвеният процент по левови кредити с 0.75 п.п. Корекцията засяга само периода с фиксирана лихва.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – анализ

3М депозити в лева и евро

BGN 

Банките, които коригираха оферти, участващи в Индекса са: ДСК, Общинска банка и Piraeus bank. ДСК понижи лихвата си по срочния си влог, в резултат на което ЕГЛ по него се понижи с 0,32 п.п. Общинска банка понижи лихвата по най-доходния си тримесечен депозит „Сюрприз“, което се отрази върху неговата ЕГЛ. В резултат на това тя спадна с 0,23 п.п. Piraeus bank влоши условията по депозит „Спринт“, като ЕГЛ по депозита спадна с 0,15 п.п. Тези промени понижиха немалко стойността на индекса през изминалия юли. Той спадна с 0,06 п.п. (от 2,74% на 2,68%) в края на месец юли.

EUR

Банките, коригирали оферти, участващи в евровия индекс бяха с една повече. Това бяха: ДСК, Общинска банка, Piraeus bank и Уникредит Булбанк. ДСК понижи лихвата си по срочния си влог, в резултат на което ЕГЛ по него се понижи с 0,32 п.п. Общинска банка понижи лихвата по най-доходния си тримесечен депозит „Сюрприз“, което се отрази върху неговата ЕГЛ. В резултат на това той се понижи с 0,13 п.п. Piraeus bank влоши условията по депозит „Спринт“, като ЕГЛ по депозита спадна с 0,15 п.п. Уникредит Булбанк влоши условията по тримесечния стандартен срочен депозит, като ЕГЛ се понижи с 0,28 п.п. Всичките тези промени понижиха крайната стойност на Индекса с 0,06 п.п. (от 2,66% в края на юни на 2,54% в края на юли).

Потребителски кредити с и без поръчители

Без поръчител

Банките бяха по-активни при промени на офертите си без поръчители. Два бяха трезорите, които промениха най-добрите си оферти, участващи в Индекса. Това бяха: Банка ДСК и ОББ. ДСК увеличи с 0,75 п.п. лихвата по промоционалните си оферти. Вследствие на това ГПР по кредита с превод на РЗ и прогрмата „ДСК Партньори 2“ се повиши с 0,87 п.п. ОББ подобри фертата си, като премахна таксата за кандидатстване.Вследствие на това ГПР се понижи с 0,61 п.п. Ново предложение в Индекса беше добавено на Райфайзенбанк. Кредитът е със застраховка „Живот“, пакет комунално плащане и „Райфайзен онлайн“. След всичките тези промени стойността на Индекса се понижи с 0,43 п.п. и в края на юли е 14,91%.

С поръчител

И тук банките бяха същите. Банка ДСК беше единствената, която коригира оферти, участващи в Индекса. Трезорът увеличи с 0,75 п.п. лихвата по промоционалните си оферти. Вследствие на това ГПР по кредита с превод на РЗ и прогрмата „ДСК Партньори 2“ се повиши с 0,85 п.п. ОББ премахна таксата за кандидатстване, като ГПР по кредита с поръчител се понижи с 0,40 п.п. Поради виският относителен дял на банка ДСК в индекса, неговата стойност в края на юли се повиши с 0,84 п.п. (от 14,85% на 15,69%). 

Ипотечни кредити в лева и евро

Юли отмина, а банките както се и очакваше се придържаха към типичната за този месец от годината активност, а именно изключително ниска. Може да се каже, че новости почти липсваха. Макар и само две банки все пак да предложиха новости, те не се отразиха върху индексите. Корекции по включените в тях оферти също нямаше. Единствено промени се наблюдаваха в теглата на банките, включени в индексите, но дори и те не успяха да окажат влияние. Така индексът в лева през юли достига ниво от 8.16% (1 б.п. по-ниска стойност спрямо юни), а индексът в евро остава без промяна на ниво от 8.18%.