теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

МОИТЕ ПАРИ: Месечен Обзор - Април 2012


от Екип MoitePari.bg
3 гласа5417 прочитания

13 банки през април коригираха офертите си по депозити
 

Активността на банките относно корекции по депозитните им продукти остава висока. Такава беше и през април. Въпреки, че броят на банките, променили своите продукти да беше най-голям от началото на година, промените не повлияха чувствително ситуацията на пазара. Причината е, че бе постигнат баланс между влошените и подобрените оферти. Почти поравно бяха банките, които понижаваха и покачваха лихви. Също така някои изтичащи промоции бяха продължени.

Ниска беше активността на банките при кредитите – жилищни и потребителски. Не беше голям броят на трезорите, които предприеха промени по тези продукти. Общо бяха 6 на брой и въпреки това станахме свидетели на нови продукти и подобрения на условия по съществуващи.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности

 Индекси BGN EUR
 Април 2012 г.
Март 2012 г.
 Април 2012 г. Март 2012 г.
 3-месечни депозити
 3,80% 3,84%3,72%
3,75%
 Жилищни кредити
 9,22%9,24%
8,73%
8,74%
 Потребителски кредити 
 С поръчител
 Без поръчител
 Април 2012 г. Март 2012 г.
 Април 2012 г.Март 2012 г. 
 16,07%16,07%
17,03%
17,23%

Срочни депозити   


Изминалият месец април ще запомним с рекорден брой промени по срочни депозити. Банките, коригирали офертите си по депозити за този месец бяха цели 13 на брой. Фаталното число обаче не се оказа чак толкова фатално за предлаганата доходност от банките, тъй като едни от тях влошиха, а други подобриха условията си по депозити.

Банка Пиреос България удължи на 02.04.2012 г. срока на промоцията по 4-месечните си промоционални срочни депозити, като понижи лихвите по тях. В BGN корекцията беше с 0.50 п.п., а в EUR и USD съответно с 0.75 п.п. Депозит “Спринт” също се оказа с променени лихви,като банката понижи лихвите по първите два лихвени периода и повиши тези за последния лихвен период и в трите валути. Понижението беше с около 1.50 п.п., а повишението с около 1.00 п.п.

ОББ понижи минимално лихвите по „Отворен депозит”. В лева понижението беше с около 0.10-0.20 п.п. при 1, 3 и 6-месечните депозити. Корекциите се оказаха аналогични и при евровите и доларовите депозити. Успоредно с това банката удължи промоцията си по 6-месечния депозит „Премия” в трите валути. Лихвените условия останаха непроменени и. Успоредно с това трезора започна предлагане на нов депозит, наречен „На разположение”. Депозитът e със срочност от 6, 12 или 24 месеца и се предлага в три вида валути - лева, евро и долари. Минималната сума за откриване е 3000 лева или 3000 евро/долари. Клиентите получават лихвата всеки месец по своята разплащателна сметка. В лева доходността достига до 6.50% ( за срок от 24 месеца), а в евро и долари тя съответно е 4.75% и 4.50%. Трезорът също така понижи лихвите по едногодишния си депозит „Премия”, но единствено при депозита в BGN.

Societe Generale Експресбанк започна предлагане на нов едногодишен депозит „Рента” в началото на изминалия месец. Лихвата се изплаща регулярно, съгласно избрана от клиента периодичност – месечна, тримесечна или шестмесечна. В BGN лихвата е 4.90%, а в EUR – 4.00%.

Алианц Банк България коригира в началото на месец април лихвите по по-голямата си част от  срочните си депозити. Банката понижи с 0.25 п.п. лихвите по следните си депозити: „Ускорение”, „Три напред”, „Аванс”, стандартни срочни депозити и „Комфорт”в BGN и EUR.

Отново в началото на април (09.04.) Тексимбанк коригира депозитите си. Трезорът преустанови предлагането на депозит „Тексим Екстра 2011” в BGN, EUR, USD, CHF и GBP. На негово място бяха въведени стандартни срочни депозити, отново в същите пет валути.

МКБ Юнионбанк стартира (на 10.04) Великденска промоционална кампания по част от срочните си депозити. Надбавките варират между 0,33% и 0,55% за спестявания в евро и 0,77% и 1.11% за тези в щатски долари. Великденската кампания на МКБ Юнионбанк обхваща депозитите Хамелеон, Аванс, Депозит Фест и Стандартен. Предложенията по промоционалните лихвени проценти ще е валидно до 30 юни 2012.

Към средата на април УниКредит Булбанк започна предлагане на нов промоционален депозит, наречен „Под ръка”. Депозитът може да бъде открит в три различни валути – лева, евро и щатски долари за срок от 6 месеца. Интересното тук е, че депозита дава възможност на клиентите на банката да разполагат свободно с до 60% от средствата си. За новопривлечените средства по депозит „Под ръка“ до 31 юли 2012 г. ще се прилагат промоционални лихви. В зависимост от сумата на депозита годишните лихвени проценти достигат до 4% за депозити в лева, до 3.80% за депозити в евро и до3% за депозити в щатски долари. Освен това трезора подобри част от лихвите по стандартните си срочни депозити в BGN и USD. Лихвите бяха увеличени при депозитите за срок от 6 и 12 месеца с около 0.30 – 0.50 п.п. Банката удължи и промоцията по депозит „Рокада” в евро и стартира нова по депозитите „Рокада” в лева и долари.

ЦКБ коригира част от предлаганите лихви по срочни депозити в сила от 02.04.2012 г. Лихвите по 6 и 12-месечните стандартни срочни депозити в BGN се понижиха с 0.50 п.п. Тези в EUR пък бяха коригирани с 0.25 п.п. по 6-месечните и с 0.75 п.п. по едногодишните депозити. При „Депозит +” понижение на лихвата имаше за част от лихвените периоди, което беше с 0.50 п.п.

ПроКредит Банк коригира лихвите по депозити за физически лица на 17.04.2012 г. Банката понижи лихвите по стандартните си срочни депозити и гъвкавия ПроВлог. И при двата депозита понижението на лихвите в BGN беше средно с около 0.50 п.п. за всички предлагани срочности. В EUR пък имаше значително по-слаби понижения, като лихвите се понижиха с 0.25 п.п. само при депозитите със срок от 12, 24 и 36 месеца.

International Asset Bank също коригира част от предлаганите лихви по срочни депозити в средата на изминалия месец. Депозит Асет Изкушение 1 и депозит Асет Ново Изкушение 2 продължиха да се предлагат средно с около 0.28 п.п. по-ниски лихви и в трите валути - BGN, EUR и USD.

Alpha bank също коригира част от лихвите си по депозити от 17.04.2012 г. Най-чувствително бяха понижени лихвите по 3-месечни стандартни срочни депозити, където корекциите бяха с около 1.00 п.п. в BGN, EUR и USD. Авансовите депозити пък продължиха да се предлагат с 0.50 п.п. по-ниски лихви за срок от 3 месеца и с 0.25 п.п. за 6 и 12 месеца. При прогресивният депозит понижението беше между 0.25 и 0.50 п.п. за част от лихвените периоди.

БАКБ коригира част от лихвите си по депозити на 27.04.2012 г. Понижение на лихвите с 0.20 п.п. имаше при следните депозити на банката: Гъвкав дванадесетмесечен депозит, Промоционален четиримесечен депозит, и Промоционален шестмесечен депозит в BGN, EUR и USD. При промоционалните 3 и 12-месечни депозити понижението на доходността беше между 0.20 и 0.40 п.п. Новите промоционални лихвени условия на банката са валидни до 31.07.2012 вкл.

Не на последно място Райфайзенбанк удължи промоцията си по 12-месечните стандартни срочни депозити за физически лица в BGN и EUR. Лихвените условия останаха непроменени и са валидни за депозити, открити до 31.05.2012 г.

Потребителски кредити

Societe Generale Експресбанк обяви нови пролетни лихви по потребителски кредит Експресо. До 31 май 2012 г., клиентите на банката могат да се възползват от промоционална лихва 9.95% за кредити в лева със срок на изплащане до пет години. Сумата, която може да бъде изтеглена е до 30 000 лева. Също така, банката не изисква поръчител, както и такса за кандидатстване и управление на кредита. Kлиентите на банката могат да получат възможност за частичен гратисен период по време на кредита, както и да се възползват от допълнителни застраховки „Безработица” и „Временна неработоспособност” към кредита.

Общинска банка обяви промоционални условия за потребителските си кредити в левове и евро. При кандидатстване за всички видове потребителски заеми, независимо от вида на обезпечението, банката няма да събира такси и комисиони за проучване и анализ в рамките на следващите три месеца. Промоцията важи от 10 април 2012 г. за цялата клонова мрежа на банката в страната.

Кредитни карти

ОББ отново ще възстановява 3% от стойността за всички покупки с кредитни карти на банката, направени в бензиностанции на територията на страната.
Промоцията е валидна за транзакции в периода от 01.04.2012 г. до 31.05.2012 г. и осчетоводена не по-късно от 07.06.2012 г. и в нея участват:
 •  всяка транзакция с максимална сума до 250 лева, включително.  Максималният размер на бонусните транзакции по една кредитна карта е 2000 лева.
 •  картодържатели с Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, UBB Globul MasterCard и Visa Electron.
Бонусът ще бъде начислен и изплатен след 15.06.2012г. на всички клиенти без текущо просрочие към този момент.

От 1 април 2012 г. Инвестбанк предлага промоционални условия по международната кредитна карта VISA FreeCard, предназначена за хората, упражняващи свободни професии. Всички клиенти на Инвестбанк, заявили своята международна кредитна карта VISA FreeCard през месец април 2012 г., ще бъдат освободени от месечна такса за поддръжка на картовата сметка за първите 6 месеца, считано от датата на издаване на картата. Промоционалните условия ще важат от 1 до 30 април 2012 година.

УниКредит Булбанк предлага преференциални условия по кредитни карти VISA Classic, които са в сила от 02.04.2012г. до 30.06.2012г.

Основните предимства на промоцията за VISA Classic (основни и допълнителни) карти в лева са следните:
 •   Без годишна такса за обслужване през първата година;
 •   Преференциален месечен лихвен процент - 1,35%; 
 •   0% месечен лихвен процент за всички ПОС транзакции за покупки на стоки или услуги в търговски обект и / или Интернет в България и чужбина за новоиздадените (основни и допълнителни) карти за периода от издаване на картата до 30.06.2012 г.
Считано от 02 април до 18 май 2012 г., Емпорики банк България провежда Великденска кампания за продажба на кредитни карти Visa Classic и Visa Gold за физически лица. Промоционалните условия на издаваните кредитни карти по време на кампанията са както следва:
 •   Без годишна такса за обслужване за първата година;
 •   Подарък – флаш памет за всеки картодържател при активиране на кредитната карта;
 •   Без такса при покупка на стоки и услуги в търговски обекти и / или плащане в Интернет.
Жилищни и ипотечни кредити

След малко по-високата активност на банките през март, през април новостите не бяха толкова много. Четири банки показаха активност през отминалия месец. Още в началото на април Банка ДСК стартира нова кампания по жилищните си кредити. С нея банката продължава тенденция, която се наблюдава в последните месеци, а именно на предлагане на кредити с фиксирана лихва за определен период и равни лихви в лева и евро. Банката приложи и двата подхода – представи нови условия с фиксирана лихва за 3 и 5 години, като същевременно лихвените проценти по тях са еднакви и в двете валути, в които се предлагат – лев и евро. Допълнителни условия по кампанията са:
 •   Без такса за разглеждане искане за кредит;
 •   Отстъпки от таксата за предсрочно погасяване на кредита със собствени средства – 3% за първите три години от срока на кредита и без такса за остатъчния срок – за кредитите с плаваща лихва за целия период. 3% в периода с фиксирана лихва и без такса след това за кредитите с 3 и 5 г. фиксирана лихва;
 •   Минимален срок на кредита с фиксирана лихва – 10 г.
Считано от 10.04.2012 г. Емпорики банк – България стартира предлагането на продукт „Стандартен жилищен кредит” с лихвен процент от 6.85% при ползване на бонус продуктите на банката, базиран на 3М EURIBOR + надбавка. Максималният срок на кредита е 30 г. и финансиране до 90% от стойността на имота в зависимост от населеното място, срока на кредита и дохода на домакинството.

Преди средата на месеца беше лансиран на пазара още един продукт с фиксирана лихва за определен период от време. Това е предложението на ПИБ „Свободен ипотечен кредит”. Лихвените условия по продукта са 7% за първите 7 години и 8.90% за останалия срок в лева, 7.80% в евро и долари. Максималният срок на кредита е 30 години, а финансирането достига до 100% от пазарната стойност на имота, когато целта на кредита е покупка. До 75% е то когато кредитът е за текущи нужди.

УниКредит Булбанк също предложи новости по своите продукти. На 24.04. влязоха в сила новите условия по жилищни кредити на банката. До 20.06. всички нейни бъдещи клиенти ще могат да се възползват от следните предимства:
 •   Отстъпки в лихвените нива до 1% (100 b.p.) - при превод на заплата на кредитоискателя и/или солидарния длъжник; за клиенти с доходи над 1 500 лв.; както и при ползване на нови продукти от кредитоискателя и/или солидарния длъжник по избор;
 •   Без такса за разглеждане на Искане за кредит;
 •   Без такса за издаване на Ипотечен сертификат;
 •  Преференциална комисиона за предсрочно погасяване със собствени средства - 0% (при кредити с период на действие на плаващ лихвен процент);
 •   Увеличава се процентът на финансиране на сделки с обезпечение панелно жилище (от 60% на 80%/85% за покупка и от 50% на 70%/75% при Универсален ипотечен кредит). По този начин размерът на финансиране при панелно жилище се изравня с този при монолитно строителство;
 •   Отпада ограничението за кредитиране на чуждестранни граждани в рамките на обекти, предлагани за продажба единствено от инвестиционни компании, корпоративни клиенти на Банката.
Изтичаща в края на месеца промоция на Райфайзенбанк беше удължена до края на месец май. Тя включва:
 •   25% по-ниска такса за обработка на искането за кредит;
 •   Безплатно предварително одобрение на кредита за 1 ден;
 •   Без комисиона за предсрочно погасяване след третата година от срока на кредита;
 •   Кредитна карта MasterCard/Visa при специални условия: без такса за обслужване за първата година; 10% отстъпка за най-голямата покупка направена с картата всеки месец до края на август.
Застраховки

От 2-ри април ДЗИ стартира продажбата на „Комфорт” – нова имуществена застраховка в продуктовата гама на. Застраховката се сключва за период от дванадесет месеца, като е в сила от часа и датата, посочени в полицата. Застрахователната сума се образува при ясно дефинирани параметри, при които в случай на щета не се прилага подзастраховане.  Клиентите на ДЗИ получават отстъпка при еднократно плащане, допълнителни отстъпки за повече от 2 валидни застраховки в ДЗИ, както и бонус при подновяване на застраховката и липса на щети.

Нов вид комбинирана имуществена застраховка „Домашно имущество премиум“ започна да предлага Бул Инс. Продуктът е комбинация от покрити рискове засягащи сградния фонд, мебелите и обзавеждането в жилището, електронната техника, както и всички възможни рискове довели до счупване на стъкла и витрини на  апартамента и сградата. Полицата е предназначена за физически лица притежаващи жилище и движимо имущество в него. Застраховката предлага два вида покрития „Класик“ и „Елит“.

Нови още по-добри условия по имуществени застраховки предлага Застрахователно дружество ЕВРОИНС  на своите клиенти от 1 април 2012 г. Специалните, промоционални  цени са с до 50 % отстъпка от действащите тарифи за сключване на полици по имуществени застраховки. Всеки клиент, сключил имуществена застраховка през периода на промоцията, получава:   
 •   Талон, който предоставя отстъпка в размер на 10% от цената на нощувките за двама души в хотел "ЕЛА", к.к. Боровец;
 •   Възможност да спечели един от 5-те безплатни уикенда (нощувка със закуска) за двама души  в хотел "ЕЛА", к.к. Боровец.
Промоцията важи за периода от 1 април до 30 юни 2012г.

Първата за българския пазар изцяло онлайн застраховка „Помощ при пътуване” вече е факт, съобщиха от Generali. Полицата “Помощ при пътуване – медицински разходи с асистанс” може да се поръча, плати и получи по всяко време на денонощието чрез платформата на сайта на застрахователя.

Продуктът покрива пътувания извън страната с цел туризъм, бизнес, любителско каране на ски или сноуборд, гостуване, обучение, специализация и др. Онлайн застраховката е ориентирана към всички пътуващи хора с динамично ежедневие и напрегнат график.

ЗАД Алианц България стартира промоционална кампания, с която всеки клиент с “Автокаско” в Алианц България има уникалния шанс да спечели един от четирите уикенд билета за Формула 1 - Гранд При на пистата Спа в Белгия, съобщиха от застрахователната компания.

За да участват в промоционалната игра клиентите трябва да имат действаща застраховка “Автокаско” за физическо лице в ЗАД Алианц България и да се регистрират на сайта на застрахователя Крайният срок за регистрация е 13 юли 2012 г. Тегленето на четиримата печеливши ще се извърши на 18 юли 2012 г. от специална комисия в присъствието на нотариус.

Индекси МОИТЕ ПАРИ

3М депозити в лева и евро

Банките показаха висока активност през изминалият месец април и при Индексите за срочни депозити на МОИТЕ ПАРИ. И този път банките предпочетоха да коригират предимно депозитите, участващи в левовия индекс. Цели 7 бяха на брой трезорите, коригирали най-добрите си тримесечни депозити в BGN. И този път банките влошиха предлаганите лихви по тримесечни депозити.

Банките, предприели корекции по най-добрите си тримесечни предложения през месец април бяха: Банка Алианц, ПроКредит, Societe Generale Експресбанк, ОББ, Piraeus bank, БАКБ и Тексимбанк. Банка Алианц понижи лихвите по нарастващия си депозит „Три напред”, в резултат на което ЕГЛ по това предложение се понижи с 0.26 п.п. ПроКредит банк също влоши с 0.75 п.п. лихвата по най-добрата си оферта по тримесечни депозити, в резултат на което ЕГЛ се понижи с 0.77 п.п. Друга банка, която влоши най-добрата си оферта, участваща в индекса беше ОББ, която понижи ЕГЛ по 3-месечния си „Отворен депозит” с 0.11 п.п. Другите две банки влошили лихвите си по тримесечни депозити бяха Piraeus и БАКБ. Първата предприе корекции по депозит „Спринт”, в резултат на което ЕГЛ претърпя понижение с 0.43 п.п. БАКБ пък влоши с 0.31 п.п. ЕГЛ по промоционалния си тримесечн депозит. Единствената банка, която подобри офертата си беше Тексимбан. Трезорът преустанови предлагането на депозит „Тексим Екстра 2011”, който беше изместен от стандартния срочен депозит, с по-високи лихви за този срок. В резултат на това ЕГЛ ПО най-добрата оферта нарасна с 0.53 п.п. След всичките тези корекции стойността на Индекса се понижи едва с 0.33 п.п., за да достигне 3.80% за април. Много на брой корекции и ниското им отражение върху Индекса се дължат най-вече на ниския относителен дял, който заемат тези банки в него.

EUR

Банките, коригирали офертите си, участващи тук бяха 5 на брой. Това бяха Банка Алианц, ОББ, Piraeus bank, БАКБ и Тексимбанк. И тук корекциите бяха в същата посока и със същия размер, както при Индекса в лева. За разлика от него обаче тук офертата на Тексимбанк беше подобрена с почти 1.00 п.п. Въпреки това стойността на Индекса за април се понижи с 0.03 п.п., за да достигне новото си ниво от 3.72%.

Потребителски кредити с и без поръчител

Април беше месец на относително ниска активност на банките от гледна точка на потребителските кредити. През този месец актуалния размер на индекса на Моите Пари по потребителските кредити с поръчител остана без промяна, а този без поръчител се понижи.

Индексът по потребителските кредити с поръчител се запази на ниво от 16.07%. Индексът по потребителските кредити без поръчител се понижи с 0.20 п.п. до ниво от 17.03%. Понижението се дължи на Societe Generale Експресбанк, която коригира офертата си, участваща в Индекса.

Ипотечни кредити в лева и евро

Не особено високата активност на банките през април логично задържа стойностите на индексите на близки до мартенските им нива. Новото при индекса в лева е, че още 1 банка (след Райфайзенбанк през март) беше върната в състава му. Това е ПИБ. Причината за връщането на банката в индекса е предложената през април оферта в лева. Връщането на банката в индекса промени допълнително теглата на банките в него, наред с периодичната корекция в края на всяко тримесечие. Банката оказва влияние върху индекса като завишава неговата стойност с 34 базисни пункта. В резултат, обаче, на промяна на структурата на индекса това завишение се неутрализира напълно и индексът дори се понижава с 2 базисни пункта. Така априлската му стойност достига ниво от 9.22%.

По аналогичен начин се разви тенденцията и при индекса в евро. Разликата се състои в това, че няма нова банка в състава му, но беше подобрена една от офертите. Банката е ПИБ, а в резултат на предложен нов продукт най-доброто предложение на банката вече е с 13 базисни пункта по-изгодно. Въпреки това, промените в теглата на банките неутрализират това подобрение и то практически не се отразява върху стойността на индекса. И макар да нямаше други подобрения, именно промяната в теглата на банките в индекса все пак съдействат за незначителното му понижение. Всъщност понижението е само с 1 базисен пункт, което може да бъде отчетено като застой и фиксиране на стойността на индекса на ниво от 8.73%.

Автор: Екип на МОИТЕ ПАРИ