теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

МОИТЕ ПАРИ: Месечен Обзор - Май 2012


от Екип MoitePari.bg
2 гласа3259 прочитания

През май цената на жилищните кредити в лева и евро се изравни, депозитите следват същата тенденция

Макар отминалият месец май да не беше изпълнен с множество корекции, оказва се, че и невисоката активност на банките може все пак да покаже тенденции на пазара. Отминалият месец ще запомним с утвърждаването на тенденции, за които досега в различна степен виждахме индикации.

Изравняването на лихви в евро и лева все повече се превръща в политика на банковия сектор. Процесът започна първо при депозитите с близки нива на лихвите в двете валути и се пренесе впоследствие и при жилищните кредити.

От началото на годината този процес обхвана все по-голям брой банки и през май средната цена на жилищен кредит в лева практически е колкото цената на евров такъв според Индекс МОИТЕ ПАРИ. Вероятно тази тенденция ще се запази предвид почти еднаквата цена на привлечения ресурс от местния пазар.

За жалост, за пореден месец потребителските кредити изостават от тези процеси и активността на банките при тези продукти е изключително ниска. Спорадичните новости не променят действителността на слаб интерес към нови, по-добри предложения.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Май 2012 спрямо м. Април 2012Срочни депозити

Сравнително спокоен се оказа изминалия месец май относно предприети от банките корекции по срочни депозити. Едва 5 бяха банките, коригирали условията си по тези продукти. Корекциите и този път обаче се оказаха в посока надолу, като всички  банки влошиха офертите си.

Банка Пиреос България коригира част от лихвите си по депозити в началото на месец май. Банката понижи с 0.25 п.п. годишните си лихви в BGN и в EUR по 4-месечните си промоционални срочни депозити. Успоредно с това нарастващия депозит „Спринт” продължи да се предлага с 0.50 п.п. по-ниски лихви за последния лихвен период.

ЦКБ не удължи срока на промоцията по 3-месечния си промоционален депозит „CCB Клуб”, след като изтече в края на април. В резултат на това банката преустанови предлагането на този депозит.

В сила от 07.05.2012 г. СИБанк промени лихвените условия по следните си депозити: Атрактивен депозит, Екстра, Растящ депозит + и Елит. Понижението на лихвите по тези предложения беше между 0.20 и 0.30 п.п. и засегна единствено депозитите в лева.

В сила от 10.05.2012 г. ТБ-Д коригира лихвите си по срочни депозити за физически лица. Трезорът влоши условията по депозит „Сигурност” и стандартните срочни депозити. Левовият депозит „Сигурност” продължи да се предлага с 0.50 п.п. по-ниски лихви за всички предлагани срочности. При евровия пък понижението беше с 0.75 п.п. Най-сериозни корекции обаче претърпяха 1 и 3-месечните стандартни срочни депозити в BGN, EUR и USD, където понижението беше между 1.00 и 1.50 п.п.

УниКредит Булбанк промени Лихвения си бюлетин от 17.05.2012 г. Банката понижи минимално предлаганите годишни лихвени проценти по следните си депозити: стандартни срочни депозити, Флекси, Екстра, Растяща лихва, Рокада и Девет седмици и половина. Пониженията на лихвите бяха с около 0.10-0.30 п.п. и засегнаха предимно депозитите и в трите предлагани валути.

Потребителски кредити

СИ Банк стартира промоционална кампания за потребителските си кредити, считано от 02.05.2012 г. до 31.07.2012 г. Всички приложими лихвени проценти по потребителски кредити в лева по програма „Класик”, „Адванс”, „Премиум”, „Партньори”, „Застрахователни агенти на ДЗИ”, „Потребителски кредит за служители”, „Индивидуално банкиране – сегмент 1” и кредит по програма „СИ Професионалист” ще бъдат намалени с 1.50 %. Банката няма да събира и такса за кандидатстване и разглеждане на документи за потребителските кредити за горепосочения период. Промоционалните условия се прилагат за нови клиенти на банката, както и за съществуващи клиенти, които към момента на кандидатстване нямат действащ потребителски кредит (без овърдрафт и кредитна карта).

Райфайзенбанк понижи лихвата по част от потребителските кредити, които предлага считано от 02.05.2012 г. Лихвата по потребителския кредит с поръчители и без превод на работна заплата в банката, в лева се понижи с 2.45%. Понижението се отнася както за кредитите със срок до 7 години, така и за тези със срок над 7 години.

Лихвата по потребителския кредит с / без поръчители със застраховка на кредитни вноски, пакети "Злополука" или "Живот", с превод на РЗ в банката и ползване на пакет "Комфорт", в лева се понижи с 2.45%. Понижението се отнася както за кредитите със срок до 7 години, така и за тези със срок над 7 години.

Банка ДСК удължи срока на промоцията по потребителките си кредити до 31.08.2012 г. включително. Сред предимствата на промоцията са по-ниските лихвени нива при превод на работна заплата / пенсия и липсата на възрастово ограничение на кредитоискателите.

На всички свои клиенти с „Отворен кредит” кредит ОББ предлага специална промоционална лихва от 7.95% за всички транзакции извършени в периода от 05.05.2012 г. до 05.07.2012 г.

Кредитни карти

На 18 май 2012 г. Емпорики банк България преустанови Великденската си промоционална кампания за продажба на кредитни карти Visa Classic и Visa Gold за физически лица. Промоционалните условия на издаваните кредитни карти по време на кампанията бяха следните:
  • Липса на годишна такса за обслужване за първата година;
  • Подарък – флаш памет за всеки картодържател при активиране на кредитната карта;
  • Липса на такса при покупка на стоки и услуги в търговски обекти и/или плащане в Интернет.
Жилищни и ипотечни кредити

Отминалият месец май отмина под знака на вече обичайна ниска активност на банките в сегмента жилищни кредити. Новостите не липсват напълно, но предвид обвързването им с промоции, такива виждаме сравнително рядко през годината. Месец май не прави изключение от тези тенденции. За този отминал период новости предложиха две банки, както и станахме свидетели на удължаването на някои промоционални предложения.

Банката предложила по-атрактивни условия през изминалия месец беше Societe Generale Експресбанк. Банката отново предложи разделяне на лихвата в зависимост от срока на кредита, като праговете са обичайните за нея в тези случаи – до 15 г., от 15 до 20 г. и над 20 г. Основен акцент на кампанията продължаваща до 31.08. е лихвата в размер на 6.95% за срокове до 15 г. Банката е поредният кредитор, който изравнява лихвите си в лева и евро, макар в случая да е само за определена срочност – до 15 г. Корекциите в лихвените условия продължават и за продуктите с пълен превод на работна заплата в лева се понижават с 55 базисни пункта. Тези в евро и долари остават без промяна.

С 1.05 п.п. поевтиняват заемите в лева с частичен превод на заплата и срок на издължаване до 15 г.  За останалите срочности пониженията са с 45 базисни пункта. За разлика от тях, евровите им еквиваленти поскъпват с 10 базисни пункта.

Най-чувствителни бяха пониженията при продуктите в лева, без превод на заплата. Най-високото от тях достигна 1.90 п.п. и е за срок на кредита до 15 г. За останалите срочности пониженията бяха съответно с 1.35 п.п. (до 20 г.) и около 1 пункт (над 20 г.). Значително по-малко бяха понижени лихвите в евро при тези продукти. Те се движиха в границите от 15 до 35 базисни пункта.

Наред с промените в лихвените нива банката премахна таксата за предсрочно погасяване със собствени средства. Условията се прилагат за всички жилищни кредити с изключение на потребителските, обезпечени с ипотека. За всички кредити също така беше понижена премията по застраховка „Имот“ с 5 базисни пункта.

До 30.06.2012 г. беше удължена промоцията на Райфайзенбанк по жилищни кредити „Блестящи условия” обхващаща:
  •   25% по-ниска такса за обработка на искането за кредит*
  •   Безплатно предварително одобрение на кредита за 1 ден
  •   Без комисиона за предсрочно погасяване след третата година от срока на кредита
  •   Кредитна карта MasterCard/Visa при специални условия
Освен удължената промоция банката предприе и някои корекции по лихвените условия по продуктите си. Всички те вече са с фиксирана стойност за първата година и плаваща за останалия срок.

До края на юни беше удължена и промоцията на Пощенска банка обхващаща:
  •   Без такса за кандидатстване
  •   Предсрочно погасяване – 0% със собствени средства, 5% с други средства
  •   По-ниски лихви за жилищни кредити в лева
Единственото, което вече няма да бъде част от кампанията е подаръкът от ИКЕА при одобрен кредит.

Още една промоция беше удължена и това беше предложението на Емпорики банк за специални промоционални условия по ипотечни кредити за физически лица. Предложението на банката е за ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент за първите 3 години 5.85% и плаващ лихвен процент, базиран на Euribor, за останалия период на кредита (3мес. Euribor + 4.25%), но не по-малко от 7.25%.

Другата възможност е кредит с фиксиран лихвен процент за първите 5 години 6.35% и плаващ лихвен процент, базиран на Euribor, за останалия период на кредита (3мес. Euribor + 4.25%), но не по-малко от 7.25%. Промоционалните предложения са в сила до 30.09.2012 г.

Застраховки

От началото на месец май ЗАД "Алианц България" обяви промоция по застраховка ”Жилищни сгради и домашно имущество”. Застраховката осигурява защита на движимо и недвижимо имущество от определен набор рискове, при настъпване на които могат да се претърпят материални щети. Предимство на застраховката е, че не се изисква опис на имуществото.

Промоцията, валидна до 16.07.2012 г., включва до 45% отстъпка и осигурява защита срещу пожар, включително последиците от гасенето му, удар от мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат, природни бедствия, тръбопроводна вода, удар от транспортно средство, късо съединение, токов удар, разходи за ограничаване на вредите, за отстраняване на развалини, и хотелски разходи. Може да се договори покритие и за земетресение, злоумишлени действия на трети лица и други. В допълнение към промоцията по застраховка “Жилищни сгради и домашно имущество” клиентите получават и 30% отстъпка по застраховка “Кражба чрез взлом”. При подновяване през следващи години на полици, сключени при промоционални условия, по които не са регистрирани щети, отстъпките се запазват.

Дженерали България
подписаха договор за партньоство с Рено Нисан България и водещ застрахователен брокер, с който предоставят застрахователен продукт, разработен специално за клиентите на марките Renault и Dacia. Клиентите на дилърската мрежа на Рено Нисан България и на Дженерали Застраховане ще могат да се възползват от по-добри ценови условия и комплексни застрахователни покрития, както и от цялостно обслужване на техния автомобил при застрахователни събития, благодарение на продуктите Renaut Каско и Dacia Каско.

Продажбата на новите продуктите стартират през месец май 2012 година и предлагат преференциални условия и отстъпки за клиентите на цялата моделна гама на двете марки - Renault и Dacia в България.

От 23 май 2012 г. „ЗД Евроинс” АД разшири гамата на застрахователното си портфолио с две нови имуществени застраховки предназначени за физически лица – „Моето жилище”  и „Екстра дом”.

Предимствата на „Моето жилище” и „ Екстра дом” са: бързо и лесно сключване - без оглед, опис и снимка; възможност за избор на застрахователни суми и покрити рискове; широко и гъвкаво застрахователно покритие обвързано с индивидуалните потребности и атрактивни цени. Имуществените застраховки „Моето жилище” и „Екстра дом” се сключват за период от дванадесет месеца, като влизат в сила от часа и датата посочени в застрахователния договор. Застрахователната сума се формира при ясно дефинирани параметри – за застраховка „Моето жилище” сумата се определя като договорен лимит на отговорност, а за застраховка „ Екстра дом” – на база разгъната застроена площ на жилището.

Индекси МОИТЕ ПАРИ - анализ

3М депозити в лева и евро

През изминалия месец май банките показаха умерена активност в корекциите си по срочни депозити. От 22 банки, 4 от тях предприеха промени в най-добрите си тримесечни оферти в лева и евро. Отново обаче лихвите бяха в посока надолу, което оказа влияние и върху показателя Ефективна годишна лихва по тези предложения. Интересна тенденция е, че стойностите на ЕГЛ по Индекса в лева и този в евро се повече се доближават, като разлика между тях почти няма Ако до преди година –две разликата между доходността по депозити в лева или евро беше около 1.00 п.п., то сега тя е от около 0.10 п.п.

BGN

Банките, предприели корекции по депозити, участващи в Индекса бяха: Банка Пиреос България, ЦКБ, ТБ-Д и УниКредит Булбанк. Първата банка понижи лихвата за последния си лихвен период с 0.50 п.п. по депозит „Спринт”, в резултат на което ЕГЛ се понижи с 0.18 п.п. ЦКБ не удължи промоцията по депозит „"ССВ Клуб", в резултат, на което предлагането на този депозит се преустанови. На негово място участва тримесечния стандартен срочен депозит. Това влоши ЕГЛ по най-добрата оферта на банката по тримесечни депозити с  0.51 п.п. ТД-Д понижи с 0.50 п.п. лихвата по тримесечния си стандартен срочен депозит. Така на негово място в Индекса се появи депозит „Макси”, който е с по-висока доходност. Това обаче понижи с 0.52 п.п. ЕГЛ по най-доброто предложение на банката. Не на последно място УниКредит Булбанк влоши условията по тримесечните стандартни срочни депозити. Така ЕГЛ спадна с 0.25 п.п. Поради високия относителен дял на банката в Индекса, това се отрази значително върху него. След всичките тези корекции за месец май стойността на индекса се понижи с 0.07 п.п. до 3.74%.  

EUR

Банките, коригирали офертите си, участващи тук бяха 4 на брой. Това бяха Банка Пиреос България, ЦКБ, ТБ-Д и УниКредит Булбанк. Корекциите бяха аналогични като Индекса в лева. Подобрения и този път нямаше, като Индекса за месец май се понижи с 0.08 п.п., спрямо предходния месец. В резултат на корекциите стойността на Индекса за месец май е 3.64%.

Потребителски кредити с и без поръчител


Май беше месец на относително ниска активност на банките от гледна точка на потребителските кредити. През този месец актуалния размер на индекса на Моите Пари по потребителските кредити с поръчител се понижи, а този без поръчител остана без промяна.

Индексът по потребителските кредити с поръчител се понижи с 0.03 п.п. до ниво от 16.04 %. Понижението се дължи на Райфайзенбанк, която коригира офертата си, участваща в индекса. Индексът по потребителските кредити без поръчител се запази на ниво от 17.03%.  

Ипотечни кредити в лева и евро

Месецът, отминал под знака на слаба банкова активност, свързана с изтичането на промоции, логично не предизвика значими корекции и в двата индекса. Без изменение остана индексът в лева предвид незначителното му понижение с 1 базисен пункт до 8.79%. Най-значимо беше подобрението на офертата на Societe Generale Експресбанк – с 66 базисни пункта. Причината е в по-ниската с 45 базисни пункта лихва и намалената премия по застраховка „Живот“ с 5 базисни пункта. Макар подобрението да е значително, слабото влияние на банката в индекса на практика не позволи то да се пренесе върху него и остана без отражение.

Малко по-видима, но също незначителна беше корекцията при индекса в евро. Две бяха банките с корекции при него, като първата от тях влошава с 44 базисни пункта най-доброто си предложение. Това е Райфайзенбанк и поскъпването се дължи на повишаването на лихвата по кредита, в резултат на промените, които предприе банката през месеца. Отражението върху индекса е добавени 4 базисни пункта и фиксирането му на ниво от 8.77%. Societe Generale Експресбанк беше с подобрена оферта, която не успя да повлияе върху стойността на индекса. Подобрението е само с 6 базисни пункта и е резултат от понижение на лихвата с 5 базисни пункта и намалената застрахова „Имот“  също с 5 базисни пункта. И тук слабото влияние на банката върху индекса не позволи подобрението в офертата й да го повлияе положително.

Автор: Екип на МОИТЕ ПАРИ