Сайтът предоставя на посетителите си обновено сравнение на българските фондове

MoitePari.bg има удоволствието да Ви представи напълно обновена секция за Взаимни фондове. В нея може да направите сравнение между фондовете, според критерии като инвестиционен риск, доходност, регион на инвестиране и вид валута. С нейна помощ може да направите  информирано решение за следващата си инвестиционна активност. Новата секция може да разгледате тук.

В нея е поместена актуална информация за 179 фонда от 32 управляващи дружества. Секцията е напълно съобразена  с рисковите профили на фондовете. Нова функционалност показва в модерна графика как се е движила нетната стойност на активите на един дял на конкретен фонд за период от минимум 1 седмица с възможност и за показване на пълната информация от началото на публичното предлагане. 

 Със старта на обновената секция, MoitePari.bg, представи и станалата вече традиционна класация на българските взаимните фондове за изминалата година. С нея се цели да се подпомогнат потребителите за взимане на информирани решения по-отношение на личните финанси. Класацията показва трите най-добре представили се според постигнатата доходност фонда, разделени в 5 категории според рисковия профил. Повече информация за класацията може да откриете тук.