Екипът на MoitePari.bg от днес стартира сравнение на разходите по най-често използваните операции с разплащателни сметки (касови операции и банкови преводи).

Иван Стойков, Старши финансов анализатор в MoitePari.bg, по повод старта на новото сравнение сподели следното: „Както винаги сме се стремили, така и сега предоставяме възможност за информирано решение при избор на банков продукт. Чрез новото ни сравнение посетителите на сайта ще могат да се ориентират в коя банка таксата за поддръжка на сметка е най-ниска или пък в коя внасянето и тегленето на суми от сметката е съпроводено с най-ниски разходи.

През годините интерес за посетителите ни са представлявали и разходите за банкови преводи, поради което и те намериха място в сравнителната таблица. Първоначалният разход като такса за откриване на сметка също е включен в сравнението. Всеки потребител би могъл да сравни и каква ще бъде таксата за нареден превод от клон на банката и колко пари ще спести, ако преводът бъде нареден през онлайн банкирането. В сравнителните таблици също така има поместена информация и за размера на таксите за вътрешнобанковите преводи между сметки на различни клиенти или между сметки на един титуляр.

С информацията, намираща се в сравнителните таблици на MoitePari.bg, предоставяме най-подробното и полезно онлайн сравнение на основни банкови такси за физически лица.

През последните няколко месеца банките активно променяха по-масовите такси и считаме, че потребителите все по-активно ще търсят банка, която да удовлетворява напълно техните нужди.

Сравнението на таксите по касови операции и банкови преводи на всички банки можете да намерите на следния адрес:

https://www.moitepari.bg/Razplashtatelni-smetki/default.aspx?name=Pazplashtatelni-smetki