Браво на анализатора на "Моите Пари"! Много компетентни и добре обосновани отговори на толкова различни по обхват въпроси. Освен това дава и дефиниции за термините, които използва, за хората, които не са запознати с тях - например какво е ГПР?