Интервю с Иван Стойков, старши финансов анализатор в MoitePari.bg за програма "Хоризонт" на БНР

Над 10 хиляди души са се възползвали от възможността безплатно да направят проверка дали притежават акции от масовата приватизация и в кои дружества чрез персоналния си идентификационен код, показа справка на „Хоризонт“ в Централния депозитар. Повечето от нас имат такъв код, издаван от Национална агенция за приходите /НАП/ с цел по-бързо и лесно деклариране и плащане на данъците си, припомня икономистът Иван Стойков от финансовия портал „Моите пари“. По този начин най-лесно би се решил и проблемът на хората, които живеят в малки населени места и трудно биха намерили инвестиционен посредник, който да направи справката им за притежаване на акции от масовата приватизация. Всъщност, чрез инвестиционен посредник, справка са направили около 50 души. Но има и един важен детайл, ако акциите са придобити по наследство:

В този случай ще трябва по всяка вероятност човек да се обърне към инвестиционен посредник и там на място, като бъдат представени съответните документи за наследници, смъртен акт и т.н., да се направи съответната справка.

След като е направена справката и е установено наличие на определен брой акции в едно или повече дружества, следва още по-сложният въпрос какво се е случило с тези дружества и как можем да влезем в правата си:

За всеки приватизационен фонд вече холдинг, сме се постарали да намерим борсовия му код, който сме изписали на нашия сайт и отделно имаме препратки към неговия профил на сайта на Българската фондова борса. Там ежедневно се публикуват котировките на акциите на съответното дружество.

Целия репортаж чуйте в звуковия файл.

 

Вижте подробна информаця за бившите приватизационни фондове