теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Над 3600 кредита с банкови гаранции вече са раздадени по „Джереми”


0 гласа2677 прочитания

Портфейлни гаранции на МСП кредити (First Loss Portfolio Guarantee) – това е първият стартирал финансов инструмент от портфейла на „Джереми” у нас. Това стана през юли 2011 г. По този продукт банките-финансови посредници са предоставили до момента над 3600 кредита с ниско обезпечение и понижени лихви, ползвайки безплатни ДЖЕРЕМИ гаранции за покриване на част от загубите в кредитния портфейл. Банките са изпълнили до момента над 75% от пълния размер на кредитния портфейл по този продукт с отпуснати кредити на стойност ~230 млн. евро. Бюджетът на „Джереми” е 60 млн. евро, но общият кредитен портфейл по този продукт ще достигне 300 млн. евро, защото инструментът изисква петкратен ливъридж от финансовите посредници.

Целите

Идеята на инструмента, предоставящ гаранции по портфейли от заеми, е да катализира използването на наличната висока ликвидност на българските банки за подновяване на кредитната експанзия в сегмента на микро, малки и средни предприятия (МСП).

За постигането на тази цел се предоставят гаранции на финансовите посредници, с цел да се ограничат специфичните трудности, които МСП изпитват при нужда от достъп до финансиране, като липсата на достатъчно обезпечение, високите лихвени нива на кредитния ресурс, както и относително високия кредитен риск, с който МСП се оценяват от банките. Срещу защитата от кредитен риск, финансовите посредници (банки) поемат ангажимента да предоставят преференциални условия по заеми за МСП.

Преференции

Преференциалните условия, варират в зависимост от условията, предлагани от самите финансови посредници, сектора, в който оперира дадено предприятие, неговата кредитна история и финансови показатели, целта и срока на кредита, както и други специфични параметри. Основните преференции са намаление на изискваното от банката обезпечение.

По данни на Европейския инвестиционен фонд, нивото на обезпеченост на портфейла от Джереми кредити е около 48% до момента – чувствително по-ниско от стандартните обезпечения изисквани от банките. Лихвите по отпусканите кредити са с до 250 базисни пункта под стандартните, като освен това банките намаляват или отменят част от таксите за МСП.

Условия

Заемите могат да бъдат инвестиционни – в нови дълготрайни материални или нематериални активи. Другата възможност е кредит за оборотни средства, както и комбинация от двете.

Максималната стойност на кредита е до 1,875 млн. евро със срок до 5 г. за оборотни нужди и до 10 г. за инвестиционни кредити.

Допустимост

Кредитополучателите трябва да са микро, малки и средни предприятия, но има определени секторни изключения. Изключение от програмата са земеделските производители и част от хранително-вкусовата промишленост. Кредити не се предоставят за производство и  търговия с оръжие, хазартни дейности, тютюнопроизводство, клониране на хора, генно модифицирани организми. Недопустимо е също и рефинансирането на стари банкови задължения.

Избрани финансови посредници

През 2011г. Европейския инвестиционен фонд сключи пет гаранционни споразумения по този Джереми инструмент. Банките, които отпускат кредити по този Джереми инструмент са УниКредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ, СИБанк и ПроКредит Банк.

Източник: сп. ENTERPRISE

Вижте оферти за бизнес кредити от банкови институции

Свързани теми
Свързани ключови думи