теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Най-добре представилите се взаимни фондове през 2018 г.


0 гласа2969 прочитания

Фондовете на паричен пазар се трансформираха в други дружества и преустановиха съществуването си

Вече пет години MoitePari.bg класира представянето на българските взаимни фондове според рисковия им профил в 5 категории. И тази година във всеки рисков профил ние включваме ТОП 3 от фондовете, които са постигнали най-добри резултати през отминалата година.

Верни на традицията, поставяме постигнатата доходност в основата на класацията. Следваме нашите убеждения и стремеж да предоставяме обективна информация, подпомагаща вземането на информирани финансови решения. За това и сега показваме нивото на риск, поето от управляващите дружества, за постигането на доходността.

Сравнете доходността на взаимни фондове

За пръв път в петгодишната история на класацията, фондовете на паричен пазар няма да бъдат включени в нея. Към момента на подготовката на класацията, фондовете класифицирани като фондове на паричен пазар бяха преобразувани или в процес на преобразуване в друг рисков профил. Трансформациите се наложиха след влизането в сила на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент относно фондовете на паричен пазар. Съгласно Регламента, изискванията към фондовете от този тип по отношение на инвестициите им се завишават. Въвеждат се и ограничения, свързани с управлението им, което до голяма степен затруднява съществуването и функционирането им.

Въпреки отпадането на тази алтернатива, възможностите в другите рискови профили, остават. Доходността постигната от колективните инвестиционни схеми извън паричен пазар надвишава доходността от депозит, който все още е традиционна форма за спестяване у нас. Данните за постигнатите резултати ясно показват това.

Ето и призьорите във всеки рисков профил според класацията на MoitePari.bg за 2018 г.

Фондове облигацииДоходност за 2018 г.   
 1. Инвест Консервативен Фонд 3.73%
 2. Ди Ви Евробонд 1.50%
 3. ЦКБ Гарант 1.23%


Смесени консервативни фондове 3-годишна доходност
 1. Капман Фикс 3.83%
 2.ЕЛАНА Еврофонд 1.75%
 3. ДСК Имоти1.16%


Смесени балансирани фондове 3-годишна доходност 
 1. Kонкорд Фонд-1 Акции и Облигации 5.13%
 2. Юг Маркет Оптимум 4.77%
 3. ЕЛАНА Балансиран Долар Фонд3.95%


Фондове Акции  3-годишна доходност 
 1. Златен лев Индекс 30 8.98%
 2. Алфа SOFIX Индекс 7.25%
 3. Адванс Инвест 6.85% Запознайте се с пълния текст на класацията