теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Най-ниската активност на банките от началото на годината е през август


от Екип MoitePari.bg
1 гласа2147 прочитания


От началото на годината, месец август се оказа месецът с най-ниска активност на банките. Въпреки типичното за лятото състояние, отминалия месец беше наситен с по-малко от обичайното промени по продукти. Банките, които показаха активност бяха ограничен брой и промените при отделните продукти приключваха с новостите от 2-3 банки. Необичайно ниската активност на банките при срочни депозити е прецедент за последните няколко години. Само една банка промени своите условия през август. Слабата активност беше видима също при спестовни сметки, потребителски и жилищни кредити както и при кредитни карти.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към август 2016 спрямо юли 2016 г.
Само една банка промени офертите си по срочни депозити през изминалия август, това е констатацията на www.MoitePari.bg за август. 

Ти Би Ай Банк удължи срока на промоцията по депозит „Привилегия“. Промоционалната надбавка от 0,27 пр.п. над лихвения процент  ще бъде валиден за депозити, открити до края на август.

Алианц Банк България понижи лихвените проценти по новосключени договори за срочни депозити. Промените в тарифата на банката влязоха в сила от 15-и август, в резултат на което лихвените нива се понижиха средно с 0,10-0,20 пр.п. 


Инвестбанк понижи лихвените нива по безсрочния депозит „Инвест +“ в лева и евро. В следствие на това лихвите се понижиха с 0,25-0,50 пр.п.

Пощенска банка понижи лихвите по спестовна сметка „Мега Плюс“. Пониженията бяха с 0,10-0,20 пр.п. при различните прагове на сумите. 


Активността при банките не беше висока и при тези продукти. За август www.MoitePari.bg отчита промени в условията по продукти при само 2 банки.

Банка ДСК удължи срока на промоцията по потребителски кредити, при които се осигурява превод на работна заплата или пенсия, вкл. и индивидуален превод. По-ниските лихви и такса за одобрение ще са валидни са искания, подадени до края на септември.

Пощенска банка промени условията по потребителски кредити за физически лица в началото на месеца. В края на юли изтече срока на двете промоции на банката – в лихвата и таксата за разглеждане на документи. Банката не я удължи, вследствие на което върна стандартните лихвени условия (с около 0,25-0,50 пр.п. по-високи лихви). Промени имаше и в таксата за разглеждане на документи, като бяха променени праговете на сумите, според които се определя размера на таксата. 
Само след няколко седмици банката стартира нова промоционална кампания, с което чувствително понижи лихвените нива по потребителските заеми. Новата промоция влезе в сила от 22-ри август и според нейните условия лихвените нива са с от 0,5 до 2,5 пр.п. по-ниски от тези при стандартните условия на банката. Промоцията е валидна до края на месец октомври. Банката премахна ограничението при експресно разглеждане на искане за кредит максималната сума да е  не по-голяма от 20 000 лв.


Банка ДСК не удължи срока на промоцията по кредитни карти за физически лица – 0% лихва за първите 3 месеца от издаване на картата. В резултат на това бяха върнати стандартните лихвени условия по тези продукти.


Наблюденията на www.MoitePari.bg за август сочат, че активността на банките беше ниска. Подобно състояние не е необичайно и спазвайки тенденцията на слаба банкова активност през летните месеци, август не направи изключение и тази година. Само две банки предприеха промени през изминалия месец. Societe Generale Експресбанк възстанови таксата за разглеждане на документи по кредита с фиксирана лихва за първите 2 години. Нейният размер е 190 лв. за кредит до 15 000 лв. и 290 лв. за по-голяма сума от 15 000 лв.

Втората банка с промени беше ПроКредит банк. Лихвите по кредити с превод на работна заплата се понижиха с 1,70 пр. п. При кредита с фиксирана лихва за 10 г., лихвата беше понижена с 2 пр. п.

През изминалия месец 2 банки удължиха срока на своите промоции. Условията по продукти на УниКредит Булбанк ще са в сила до края на годината. До края на годината се удължава и срока, в който клиентите на Д Банк ще могат да се възползват от техния паричен бонус – банката възстановява до 2% върху остатъка от предоставения жилищен кредит за първите 5 години. Условието е кредитът да бъде коректно обслужван.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Само една банка предприе корекции през месец август в най-добрите си оферти по 3-месечни депозити и това беше Алианц Банк България. Банката понижи лихвите по тримесечните стандартни срочни депозити в лева и евро.  В резултат на тези действия ЕГЛ по тези оферти се понижи с 0,06 пр.п. при офертата в лева и с 0,007 пр.п. при тази в евро.  Поради ниският относителен дял на банката в Иденските това не се отрази върху тяхната крайна стойност и те в крайна сметка запазиха нивата си от месец юли. Индексът в лева и евро в края на август се запазиха на 0,28%.

Потребителски кредити с и без поръчители

Пощенска банка беше единствената банка, която предприе корекции в офертите по потребителски кредити през месец август. Банката стартира нова промоция по потребителски кредити и в резултат на това офертата на банката, участваща в Индексите се подобриха. Офертата с превод на работна заплата, участваща в Индекса без поръчители се понижи с 0,35 пр.п., а тази в Индекса с поръчители с 0,67 пр.п. Тези корекции се отразиха върху крайната стойност на Индексите. Този без поръчители се понижи с 0,04 пр.п. на месечна база (от 12,94% в края на юли на 12,90% в края на август). Този с поръчители пък се понижи с 0,09 пр.п. отново на месечна база (от 13,57% в края на юли на 13,48% в края на август).

Ипотечни кредити в лева и евро

Месец август се оказа първият от началото на годината, в който нито една банка, от включените в индексите, не промени своето най-добро предложение. Логично по този начин и двата индекса запазиха юлските си стойности. Индексът в лева остана на ниво от 5,91%, този в евро на ниво от 6,08%.

ЕКИП на www.MoitePari.bg 
MoitePari.bg - Българският финансов пътеводител
www.moitepari.bg