теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Нараства популярността на кредитните карти


от Десислава Николова
3 гласа2142 прочитания

На 30ти октомври 2013 се проведе пресконференция за обявяване на резултатите от проучване сред 1 278 потребители на www.MoitePari.bg, за ползването на банкови кредитни карти в страната. На база получените резултати, MoitePari.bg и Банка ДСК - www.dskbank.bg, стартират информационно-образователна кампания за употребата на кредитни карти. Инициативата цели да се обърне внимание на потребителите върху особеностите на продукта, които трябва да се имат предвид, както при избора, така и при ползването й. В рамките на три месеца ще бъдат подготвени и разпространени различни информационно-аналитични материали, които ще са достъпни за медиите и всички потребители на www.MoitePari.bg.

Резултатите от проучванията на www.MoitePari.bg показват, че от 2011г. досега потребителското търсене и познаване на кредитната карта се е увеличило с 40% (от 43% през 2011 до 60% ползващи кредитна карта през 2013 г.)

Кредитната карта е разумна алтернатива на бързите кредити.

60% от потребителите познават и използват предимствата на този банков продукт.

Кредитните карти са натрупали популярност и се използват от голям брой потребители, сочи изследване проведено от www.MoitePari.bg, сред  абонати и потребители на финансовия портал. Това е второто подобно изследване, провеждано от портала, като първата кампания се осъществи през 2011г.

В анкетата през октомври 2013г. се включиха 1 278 души – мъже и жени от цялата страна, на възраст между 35-55 години, предимно с висше образование. 60% от тях ползват активно кредитна карта. 63% от ползващите потребители са жени и имат по една кредитна карта (54%) като средство за по-удобно пазаруване в страната и чужбина (33% от потребителите посочват удобството като ключов фактор при ползването на картата). На второ и трето място със също значителни проценти – 27% и 17% се нареждат отговорите „Основна причина да ползвам кредитна карта е възможността да разполагам със средства, без да се налага да кандидатствам за нов кредит” и „Ползвам я вместо краткосрочен безлихвен заем, възползвайки се от гратисния период”. Друго основно предназначение на картата е, че тя служи за покриване на непредвидени разходи. Значително по-малко е оскъпяването в тези случаи да се ползват суми от картата, вместо да се прибягва до т.нар. „бързи кредити“.

Интересен факт е, че 41% от ползващите кредитна карта са посочили, че притежават повече от една.

Как избираме кредитна карта?

На първо място – 34% от анкетираните са заявили, че избират карта, която им е предложена от тяхната обслужваща банка. На следващо място по ниво на значимост при избор на карта се подреждат гратисния период (14%), лихвените проценти (11%), ползване на кеш бек (10%), годишната такса (9%) и таксите за теглене (3%) и плащане в търговски обекти (4%). 11% от отговорилите не могат да обосноват избора си. Едва за 2% (най-малък брой потребители) от отговорилите, показателят „Типичен ГПР“, е определящ при избора на кредитна карта. Потребителите масово не познават този термин, който показва цялостното оскъпяване с всички разходи (лихви и такси) и едновременно с това отчита ползите от гратисния период при кредитните карти. Това е пречка в обективното сравняване на предлаганите продукти на пазара.

В топ 5 на банките, с най-голям брой издадени карти сред ползващите ги, са по-големите и известни институции в страната. Това са: Първа инвестиционна банка (23%), Пощенска банка (22%), ОББ (18%), Банка ДСК (17%), Райфайзенбанк (14%). Основен фактор за това е отправеното към тях предложение от банката за издаване на кредитна карта.

За какво най-често ползваме картата?

Близо 60% от отговорилите на въпроса за какво най-често ползват картата заявяват, че плащат с нея при покупки на ПОС терминал. Това е логично, предвид липсата на такса при покупки с картата. В тези случай банката начислява единствено лихва, която пък може да се избегне чрез издължаване на сумите в рамките на предоставения гратисен период. Покупките в Интернет също са предпочитан начин за ползване на картата за 42% от отговорилите. В някои случаи, покупки в Интернет не могат да бъдат осъществени с дебитна карта, а с кредитна карта тези случаи са изключение. Картата се ползва често и при резервации на хотели, покупки на самолетни билети или наемане на автомобили под наем. Въпреки че тегленето на суми в брой от картата е скъпо удоволствие, една немалка част от отговорилите (35%) заявяват, че ползват картата в случай на нужда от средства. Въпреки това, спрямо резултатите от изследването през 2011 г., може да обобщим, че се наблюдава по-висока образованост на потребителите с кредитни карти, тъй като тегленето на пари в брой е намаляло с малко повече от 2 пъти. 41% е увеличението на потребителите през 2013г., които ползват кредитната карта за покупки в Интернет (или 45% ползват картата през 2013, а едва 32% през 2011г.).

Колко често се ползва кредитната карта?
Данните от проведената анкета показват, че 73% от анкетираните използват картата поне веднъж месечно, като ¼ от тях използват картата повече от 10 пъти на месец. Най-голям брой анкетирани, почти 42% от отговорилите на този въпрос, ползват картата от 1 до 5 пъти месечно. Допълнителен анализ показва, че това са домакинствата с месечен доход между 500 и 1500 лв. (50% от отговорилите) и на възраст между 35 и 50 г. (51%). Само 1 % от отговорилите не са ползвали картата си до момента. Ползването на картата се стимулира от банките с промоции, отстъпки в определени търговски обекти, събиране на точки, програми за лоялност и др. способи.

Гратисен период по картата и знаем ли какво означава?
Независимо, че гратисният период е сред основните фактори при избор на карта се оказва, че анкетираните не са наясно с това как точно се определя той (55% от отговорите) . Основната заблуда сред потребителите е, че гратисният период започва да тече след датата на покупка, а в действителност той представлява фиксиран от банката календарен период. Важно е и потребителите да обръщат внимание на това в кои случаи важи гратисния период – при теглене на пари в брой и/или при покупки. Към настоящия момент, гратисният период се прилага при покупки и само в много редки случаи при теглене на суми. Въпреки това, 28% от далите отговор считат, че гратисният период се прилага при всички операции.
Картодържателите не ползват промоции по картите - това показват данните от анкетата, като 48% от далите отговор заявяват, че не използват промоции по картите си. Това се дължи основно на факта, че преобладаващите нови промоции по кредитни карти са предназначени за нови клиенти на банката, т.е. за новоиздадени карти. Така например промоция без такса за теглене на суми в брой или без лихва за покупки, и/или теглене не касае вече издадени кредитни карти, а тези които ще бъдат издадени в рамките на определен период. Разбира се съществуват и промоции по вече издадени карти, които пък поощряват операциите с нея. Такива са например ползване на по-големи отстъпки при покупки в определени търговски вериги, събиране на бонус точки и т.н.

Скъп продукт ли е кредитната карта?

Безспорното предимство на кредитната карта е гратисният период, който дава възможност за ползване на краткосрочен безлихвен заем. Оказва се обаче, че често хората не го познават и не го ползват, което оскъпява допълнително продукта. Ползващите заявяват, че всички разходи по картата са високи (34%) , без да познават критерия за цялостно оскъпяване по картата (типичен ГПР). Допълнително още 31% определят лихвата като най-висок разход. В същото време таксите, свързани с картата (годишна такса, за издаване и най-вече за теглене на суми в брой) се игнорират. Това определено е грешка, тъй като таксата за теглене на суми в брой (каквато имат всички банки) е относително висока, поради което тази операция не се препоръчва да бъде извършвана с кредитна карта. Сравнявайки резултатите от проучванията от 2011 и 2013 г., 2 пъти повече потребители смятат, че кредитните карти не са скъп банков продукт (13 % през 2013 спрямо 6 % през 2011).

Какво би накарало неползващите кредитна карта да кандидатстват за такава? Кредитната карта в комбинация с...

Сред най-важния мотив за кандидатстване на карта е удобството, което тя предлага в случай на нужда да се разполага с нейния лимит, вместо да се кандидатства за потребителски кредит (17% от далите отговор). Друг важен мотив сред неползващите е предимството на гратисния период и по-конкретно ползването на безлихвен заем. 21% от неползващите кредитна карта не биха желали да я комбинират с друг банков продукт. В същото време, 18% биха открили карта в комбинация с Интернет банкиране, а 13% биха сключили застраховка („Злополука“ или злоупотреба) по нея.

Кредитна карта, потребителски или бърз кредит?

Анкетираните заявяват категорично (68%), че кредитната карта е с по-добри лихвени условия, сравнено с бърз кредит от небанкова институция. Именно заради това ползващите кредитна карта я предпочитат пред бързия заем. Съпоставяйки кредитна карта и потребителски кредит потребителите са наясно, че кредитната карта не е с по-добри лихвени условия от кредита (посочено от 69% от анкетираните). Въпреки това те предпочитат картата, заради удобството, което тя предлага – в случай на нужда да ползват картата, вместо да кандидатстват всеки път за потребителски заем (87%). Забелязваме една положителна тенденция в ползването на кредитни продукти – през 2013 г. ползващите едновременно кредитна карта и бърз кредит от небанкова институция са намалели почти двойно от 19,69% през 2011 г. на 9,74% през 2013 г. Наблюдава се и спад в едновременното ползване на кредитна карта и потребителски кредит с цели 20 процентни пункта (от 62,05% през 2011 г. на 45,68% през 2013 г.). Не е изненадващо, че са се увеличили потребителите ползващи дебитна карта и разплащателна сметка, а почти двойно е и увеличението при ползващите спестовни продукти. Тази тенденция на увеличено потребление на тези банкови продукти е валидна както при ползващите кредитна карта потребители, така и при неползващите.

Видео от пресконференцията може да видите тук.

Сравнете всички оферти за кредитни карти от банкови институции

Свързани ключови думи