теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Наслоени грешни представи за застраховките „Живот“


от Екип MoitePari.bg
8 гласа9675 прочитания

Известна е истината, че в България действа принципът на обърнатата пирамида в застраховането, тоест българинът първо застрахова колата си (и то по „Гражданска отговорност“, защото е задължителна), евентуално жилището си, а здравето на децата си и своето накрая, а за живота си да не говорим. (всички се чувстваме безсмъртни). За разлика от Америка, Канада и страните в Западна Европа, където първо се застрахова животът, после здравето и накрая колата. Това естествено се дължи и на ниските доходи в България, но и дори когато имаме малко по-високи, или пък доста по-високи, принципът си остава. 

Според статистиката на застрахователния пазар за 2015 г. на Комисия за финансов надзор премийният приход в общото застраховане е 1 570 534 476 лв. , а в животозастраховането - 392 439 476 лв., тоест в процентно изражение това е 80/20 в полза на общото застраховане. Само преди 10 години процентното отношение беше 70/30 за общото застраховане, което означава, че тенденцията вместо да намалява, се задълбочава.

На какво, освен на ниските доходи, се дължи „обърнатата пирамида“? Може би се дължи на някои наслоени грешни представи по отношение на животозастраховането, които битуват в съзнанието ни и са неразбиваеми.

1.Казваме си, че лошото ще ни подмине

Да, това наистина е „неоспорим“ довод. Избягваме от проблема, като си затваряме очите, въпреки че непрекъснато сме заобиколени от болести, злополуки и смърт на близки хора. По данни от Националния статистически институт броят на умрелите в България през 2015 г. е 110 117 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.3. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165. Основна причина за загуба на живот у нас са заболяванията. Над 187 000 души са освидетелствани и преосвидетелствани със степен на инвалидност през ТЕЛК за 2013 г., а 40,5% са с пожизнена инвалидност. *По данни, съобщени от министър Петър Москов, в отговор на парламентарен въпрос (13 март 2015г.). 

2. От застраховка „Живот“ няма смисъл!. Това е друга наслоена грешна представа.

Има смисъл, защото само тя може да помогне да запазите стандарта си на живот в случай на внезапна загуба на трудоспособност и непредвидени медицински разходи, а в случай на смърт, да обезпечи семейството Ви. Тоест, към болката и страданието, които в подобни случаи са достатъчно големи, поне да не се прибави и безпаричието.

3.Това са пари, хвърлени на вятъра

Не са хвърлени на вятъра в два аспекта. Първо, при някакво нещастие - получавате обезщетение и второ, се спестяват. При комбинираната застраховка“ „Живот“ с инвестиционен характер (най- предпочитаната), освен че получавате обезщетение при застрахователно събитие, но е и инвестиция. Вашите премии се инвестират и натрупват доходност и след приключване на договора ще получите значително по-голяма сума пари от тази, която сте дали с вноските си. Тя може да е допълнителен капитал към пенсията Ви, подкрепа за по-зрелите Ви години, когато доходите Ви ще са намалели. 

Освен това застраховка „Живот“ може да се комбинира със злополука и със здравна застрахова. Тогава и при счупен крак и всякаква болест ще бъдете обезщетен.

4.Животозастраховките са скъпи

Съществуват различни видове застраховки „Живот“ – рискови и спестовни, краткосрочни и дългосрочни, индивидуални и направени от работодателя. Цената зависи от рискове, които се застрахова, от сумата, за която се застраховат и от срока. Всеки, в зависимост от възможностите си и желанията си, може да избере застраховката, която му импонира и да отделя 20-30 лева на месец.

Към животозастраховането са и детските и женитбени застраховки. В предишен материал подробно сме обяснили спецификата и цените при детските застраховки -https://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/Advices/priliki-i-razliki-me~57563e6691be4d14a9d34c3976a76b96/

5.Застрахователите не плащат

Трябва да знаете, какво точно застраховате. Застрахователите плащат, ако това, което ви се е случило е в застрахованите рискове. През изминалата 2015 година дружествата са платили съвкупно 155 млн. лева обезщетения. От тях по Застраховка „Живот“ и рента са платени 116 млн. лв.; по застраховка „Заболяване“ – 12 млн.лв.; по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд – 14 млн. лв., а по застраховка „Злополука“ – 4 млн. лв.

Това са някои от грешните представи, които битуват по отношение на застраховките „Живот“, и които пречат да се погледне обективно на възможностите за по-доброто управление на личните си финанси.

Сравнете всички оферти за застраховки