теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Нов автомобил на лизинг с остатъчна стойност, защо не.


от Иван Стойков
6 гласа33363 прочитания

Може би през последните две години и половина мнозина оставиха идеята за нов автомобил да отлежава някъде за по-добри времена. Финансовата криза не отмина и този сектор, като спадовете в продажбите бяха значителни. Защо бяха, промени ли се нещо от тогава насам. Ако се доверим на статистиката, настъпват очакваните по-добри времена. По данни на Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в страната (ААП) продажбите на нови автомобили у нас се увеличават. За първите четири месеца на годината новите возила по родните пътища вече са 6495. Това е с 21.40% повече в сравнение със същия период на миналата година. Данните са обнадеждаващи, което дава повод отново да поговорим за покупката на нов автомобил.

Начините

Известни са общо три начина да се сдобием с нова кола, с изключение когато тя е подарък:
  1. Като я платим веднага с налични пари;
  2. Като изтеглим кредит, потребителски например;
  3. Лизинг, което практически също е кредит.
Оказва се, че ако наличните средства липсват, вариантът е кредит в неговите разновидности. Лизингът е една от тях, и във времето доби популярност. И докато почти всеки се е сблъсквал с кредит от банка и там неяснотите вече са все по-малко, то при лизингите ситуацията не е същата. Макар да е популярна форма за покупка на автомобил, пазарът е достатъчно динамичен, за да има какво ново да предложи.

Какво е лизинг

Само да припомним - с една дума това е кредит. Да, кредит, особено когато става дума за придобиване на актива след изтичане на срока на лизинга. Това е т.нар. „финансов лизинг“. При него закупуваният актив, в случая нова кола, безусловно се придобива. Има и друг вид лизинг, често прилаган от вносителите и търговците на автомобили – оперативният. Образно казано това е ползване на колата под наем. В наемната вноска са включени и застраховките "Автокаско" и "Гражданска отговорност", както и разходите за сервизна поддръжка и обслужване на автомобила. След изтичане на лизинговия срок автомобилът трябва да се върне на лизингодателя. Съществува, обаче, и вариант след този срок автомобилът да бъде купен. Тогава се заплаща останалата част от стойността му и той става Ваш.

Лизинг с остатъчна стойност

Новост или не това е форма на придобиване на автомобил, която все по-често присъства в офертите на лизингодателите. Основното предимство на тази схема е, че е по-лека за изпълнение. Оставяйки определен процент от стойността на автомобила за края на лизинга, месечната вноска може чувствително да намалее. Нагледно изгодата би могла да изглежда така:

Цена на автомобила с ДДС: 20000 евро, лично участие: 10%, срок на лизинга: 3 г, лихва: 4%. При тези условия, без да се ползва остатъчна стойност, месечната вноска би била около 530 евро. Ако приложим дори и един от най-ниските проценти за остатъчна стойност (10%), разликата е видима – ок. 480 евро месечна вноска. При 20% тя вече е под 430 евро.

Има няколко момента, обаче, на които трябва да се обърне внимание преди да се вземе решение дали да се използва тази схема или не:

  • Каква е целта – покупка на автомобила или след края на лизинговия срок да се доплати за нов (лизингът с остатъчна стойност позволява това). Хубаво е да се знае, че колкото е по-висока остатъчната стойност, толкова по-ниска ще бъде месечната вноска. Ако намерението е да се придобие автомобилът, в края на лизинга ще трябва да се плати високата оставаща сума. Възможно е дори да се плати и лихва върху нея, което допълнително ще я увеличи. В случай, че автомобилът ще бъде върнат и ще се доплати за нов, тогава остатъчната стойност би била първоначалната вноска за него. От всичко това можем да заключим, че високата остатъчна стойност е по-удачен избор, когато след края на лизинговият период автомобилът ще бъде подменен с нов;
  • Желаният размер на остатъчната стойност невинаги е постижим. Обикновено най-големите проценти остатъчна стойност се допускат само при най-дългите лизингови срокове или понякога за точно определени срочности. Друго ограничение е първоначалната вноска (личното участие на лизингополучателя). Колкото е по-ниска тя, толкова остатъчната стойност, която се допуска е по-ниска. Често размерът на остатъчната стойност зависи едновременно от личното участие и срока на лизинга. Ограничение е също изминатите километри например и/или техническото състояние на автомобила в рамките на всяка година;
  • Как се изчислява остатъчната стойност. Същността на остатъчната стойност е в края на срока на лизинга да остане неизплатена част от автомобила, чийто размер е предварително избран, но той не се присада в началото. Приспада се в определена пропорция от плащането по гланицата. Важното, което трябва да се знае при такъв погасителен план е, че независимо, че се приспада заложената остатъчна стойност, лихвата се начислява върху целия размер на кредита. Лихвата се начислява върху сумата на автомобила с ДДС, намалена с личното участие;
  • Всички изчисления са базирани на стойността на автомобила с ДДС. Възможно е да попаднете и на погасителни планове, при които ДДС се начислява допълнително, след като бъде изчислена месечната вноска (погасителни планове базирани на стойност на автомобила без ДДС);
  • Търсете собствените лизингови схеми на вносителите на автомобили, защото те могат да са чувствително по-изгодни от тези на лизинговите компании;
  • Автомобилът остава собственост на лизингодателя – особеност, която е характерна за всички видове лизинги и тук не може да бъде избегната

Новият автомобил винаги е бил в по-голяма или по-малка степен цел на любителите на коли. Всеки знае предимствата на новия пред употребявания автомобил и едва ли човек, който има възможност за нов би избрал ползван. С развитието на този пазар възможностите стават все по-големи и все по-широк кръг от желаещи могат да си позволят да карат нова кола. Лизингът с остатъчна стойност дава достатъчна гъвкавост и е подходяща за различни цели. Може би в бъдеще тя ще е сред основните схеми, които ще се използват при покупката или употребата на нов автомобил, точно както е в по-развитите от България страни.

Автор: Иван Стойков
старши финансов анализатор
МОИТЕ ПАРИ
Свързани ключови думи