теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Нов регламент понижава таксите за презгранични преводи в евро


от Десислава Николова
0 гласа1897 прочитания

Банките най-вероятно ще компенсират с други такси намалението на тези за презгранични преводи

История на Регламент 924/2009 г. за таксите при презгранични плащания

С Регламент 924/2009 относно презграничните плащания в целия ЕС таксите за презграничните плащания в евро в Съюза бяха уеднаквени с националните плащания в евро. Проблемът беше, че регламентът не обхващаше държави членки, извън еврозоната (в това число България) и на практика тези страни не се възползват от действието му. Вследствие на това гражданите и предприятията плащат високи такси при плащане в чужбина. 

Така с настоящите промени в регламента се разширява неговият обхват и действие, като той ще се прилага и в държавите членки, които не са в еврозоната. 

В регламента за изменение е предоставен следният пример: 
„В момента например на гражданин или дружество от България, което прави презграничен превод на 500 EUR до Финландия, може да се наложи да плати такси до 24 EUR, докато лице, което превежда същата сума до Финландия от Франция, не би платило никакви или почти никакви такси. Лицето, което извършва плащането от Франция, би платило същата сума както за национален превод в рамките на Франция.“. 

Какво е новото?

Промените предвиждат таксите, начислявани от доставчика на платежни услуги за презгранични преводи да са равни на таксите, начислявани от този доставчик при националните плащания. Накратко обяснено това означава, че банките ще са длъжни да начисляват такси за презгранични (международни) преводи между странни от ЕС, които са в размер, съответстващ на таксите, прилагани при национални (местни) операции. Регламентът ще влезе в сила в началото на следващата година. Това реално означава, че след влизане на директивата в сила таксата за презграничен превод не трябва да надвишава от 3 до 5 лв. Такъв е размерът в момента таксата за местен превод, нареден през системата БИСЕРА.

Намерете най-добрата оферта за разплащателна сметка

Друга важна и пренебрегвана в медийното пространство промяна в регламента е, че се предвижда по-голяма прозрачност във връзка с практиката при превалутиране, като аргументът е, че такава липсва в момента. Промените предвиждат запознаване на потребителя с отделните варианти, които има пред него, както и разкриване на размера на разходите при всеки един от предложените варианти за превалутиране. Така например при теглене на суми от банкомат или при плащане с карта в чужбина потребителите ще са запознати с разходите при всеки един от предложените варианти за превалутиране и по този начин ще избегнат по-неизгодният за тях. 

Тези нови задължения за прозрачност са оправдани, защото потребителите в ЕС се сблъскват с липса на прозрачност при всяко плащане, за което е необходимо превалутиране. Когато потребител извършва плащане с карта в чужбина (независимо дали е теглене на пари в брой от терминално устройство АТМ, или плащане с карта на място на продажба) в парична единица, различна от паричната единица на неговата държава по произход, той често има избор между две възможности. Допълнителните мерки и регулации за по-голяма прозрачност се очаква да бъдат въведени в срок най-късно 36 месеца, след влизането на новия регламент в сила. Очакванията са, че тази прозрачност ще доведе до значителни икономии за потребители, в следствие на което приходите на доставчиците на платежни услуги ще намалеят. 

Какъв ще е ефектът от този регламент

Нека погледнем приходите и разходите от такси и комисиони за последната 1 година в банковата система. Към края на 2018 г. общо за цялата банкова система приходите от такси и комисиони на банките са в размер на 1 250 356 хил. лв. , а разходите, които правят те в това перо са на стойност 184 508 хил. лв. Ретроспективно погледнато анализът на изменението на годишна база от 2007 г. насам показва, че приходите от такси и комисионни в банковата система се увеличава всяка година средно между 3 и 9% (с изключение на 2008, 2009 и 2012 г.). За последната година увеличението на годишна база е близо 9%. В същото време разходите на банките за такси и комисионни се увеличават с близо 22% за същият период. Разликата между приходите от такси и комисионни и разходите в края на изминалата година е 1 065 848 хил. лв. Естествено, че приходите от такси и комисионни са значим фактор за ръста на нетната печалба в банковата система (43% ръст на годишна база в края на 2018 г.) , но не те имат определяща роля, а силно намаления разход за лихви, и провизии за загуби, които заделят.  Разликата между приходите и разходите за лихви възлизат на стойност 2 742 399 хил. лв. Това е сума, равняваща се на близо 3 пъти повече от разликата между приходите и разходите от такси и комисионни. 

Разбира се, приходите от такси и комисиони в банковата система далеч не се формират само от приходи от презгранични преводи. Логично е, обаче банките да не се откажат толкова лесно от този приход. В оценката за въздействие на регламента, който се очаква да влезе в сила, ясно е дефинирано, че има риск банките да направят опит да компенсират част от загубите на своите приходи. Това най-лесно може да се случи с увеличение размера на таксите за национални операции или таксите за обслужване на сметки. Всъщност, ако трябва да направим равносметка през последните 10 години, регулациите в банковия сектор се оказаха не чак толкова успешни и най-вече онези засягащи защитата на потребителите.