Отброяваме десетилетие, откакто финансовата криза удари сериозно по бизнес средата и в България. И ако за едни процесът по съвземане все още не е приключил, други вече жънат щедри реколти, измерени в сериозни финансови средства.

Според финансовите експерти в следващите години предстои да станем свидетели на нов етап от развитието на бизнес климата, не по-малко значим за историята на финансовия свят от Американската и Френската революции от 18-ти век.

Топката на възможностите в момента е в полето на бизнес предприемачите и шансът е въпрос на умели ходове. В условията на глобализация и технологичен бум, успехът на редица бизнеси е въпрос на добра вътрешна организация, иновативен дух и доза дръзновение и реформизъм. В конкурентната надпревара за потребители бизнесите съсредоточават усилия в оптимизирането на процеси, технологични нововъведения и създаване на ефективни стратегии за привличане на клиенти. В силно конкурентна среда обаче успехът идва при най-смелите, готови да вземат стратегически решения за революционни промени в бизнес моделите.


Бързи и гъвкави решения за бизнес кредитиране от Prospect Capital.
Печелят само смелите


В условията на сериозна конкурентна среда лидерите в бизнеса трябва да заемат твърда позиция в концепцията си за развитие. Революционната промяна се осъществява с  устойчивост, непоколебимост  и сериозна финансова подкрепа. В тези случаи бизнесът има нужда от стабилен партньор, за да пристъпи към следващия етап от развитието си . Основна пречка за разрастване на проектите и предприятията е липсата на финансов ресурс. Инвестиционните затруднения прекратяват редица потенциални сделки и това задържа икономическото развитие на цели отраслови групи.

Развитието на финансови продукти допринася за подем в бизнеса през последните години. Въпреки това възможностите за отпускане на бизнес заеми в кратки срокове е слабо звено за редица финансови институции. Известно е, че процесите по кандидатстване за корпоративен кредит са утежнени от дълги и тромави процедури по оценка и становище и очакването му често води до пропускане на бизнес възможности. За радост на корпоративния свят, на сцената на кредитните услуги се появяват небанкови финансови институции, известни със съкратени и ефективни процеси по осъществяване на кредитни сделки. Финансирането от небанкова финансова институция е достъпно не само за  физически лица и малки компании, а също за големи компании с нужда от сериозна финансова подкрепа. Prospect Capital променя рамките при модела на корпоративно кредитиране. На фокус е клиентът, а предоставената услуга е  бърза, гъвкава, максимално удобна и качествена за клиента. Целта на компанията е да отговори на финансовите нужни на клиентите си в най-кратки срокове, без да спира стремежа им към бързо  развитие.

Експертите зад проекта Prospect Capital познават отлично потребностите на бизнеса и разбират тяхната необходимост от бърза финансова намеса. Затова стремежът им е да разглеждат експедитивно всяка отделна сделка с цел предоставяне на бързо кредитно становище. Бизнес кредитирането, предлагано от Prospect Capital, стандартно стартира от 100 хил. лв. и достига до 1 млн. лв. Освен с бързина при първоначалния етап на одобрение, компанията се различава с изключителната гъвкавост и индивидуален подход към всеки клиент. „Реформаторският  ни дух и стремежът да предоставяме качествена услуга са водещите стимули в нашия модел .“, споделя Мирослав Каменов, Изпълнителен директор на Prospect Capital, и продължава: „Ние продължаваме там, където други биха се отказали, защото успех се постига с ясна стратегия, решителност и доверен партньор.“www.prospect-lending.bg - Бързи и гъвкави решения за бизнес кредитиране